Rusija repetuoja mitingų vaikymą kulkosvaidžiais

Rusijoje buvo repetuojamas mitingo išvaikymas naudojant kulkosvaidžius, By24.org, vertė Dobilas Jankauskas.

„Rusijos Tiumenes srityje apie du tūkstančiai gyventojų išėjo piketuoti, norėdami Rusijos federalizacijos bei to, kad Sibiras būtų prijungtas prie Jungtinių Amerikos Valstijų. Sekdami Kijevietiško Euromaidano pavyzdžiu, centrinėje miesto aikštėje jie pastatė barikadas ir palapinių miestelį. Visus jų įtvirtinimus nušlavė šarvuočiai, o mitingo dalyviai buvo iššaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais.“

Tai tiesiog Rusijos Federacijos Vidaus Reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės pajėgų apmokymų scenarijus. Jie įvyko Tiumenėje, gegužės 30-tą (pavadinti „Zaslon 2015“, liet. „Užkarda 2015“ – red. pastaba).

Rusijos teisėsauga mokosi protestuotojus vaikyti kulkosvaidžiais.

Rusijos teisėsauga mokosi protestuotojus vaikyti kulkosvaidžiais.

Šį vaizdo įrašą, kuriuose dalyvavo OMON (OMOH) bei Rusijos Vidaus kariuomenės pajėgos, padarė tų pačių apmokymų dalyviai. Jis pakliuvo į YouTube, ten jį jau pamatė keletas tūkstančių vartotojų. Įraše matosi, kaip „mitinguotojus“, kuriuos vaidina kiti kariškiai ir policininkai, išvaiko jėgos struktūrų darbuotojai. Naudojami kariški šarvuočiai, stambaus kalibro kulkosvaidžiai, garsinio poveikio įranga ir net karinis sraigtasparnis.

Rusijos jėgos struktūrų atidirbinėjamas scenarijus leidžia spėti, kad jie yra ruošiami itin rimtai priešpriešai su šalies civiliais. Jų ruošiamasi ne tik kad nepaisyti, juos naikins. Akivaizdu, kad Rusijos vadovybė žino, kokia ekonominė krizė laukia šalį, bei suvokia neišvengiamas pasekmes, tame tarpe ir žmonių sukilimus.

Priminkim, tai toli gražu ne pirmoji Vidaus kariuomenės ir OMON (OMOH) treniruotė, kurios tikslas būtų mitingų išvaikymas. Pastaroji iš jų, kurios vaizdo įrašas pakliuvo į internetą, vyko balandžio mėnesį, Saratove. Tik tiek, kad tada pajėgos politiškai aktyvius piliečius buvo mokomos vaikyti labiau humaniškesniais būdais, nenaudojant masinių sušaudymų kulkosvaidžiais.

Galimai Rusijos tvarkdariams yra duotos žymiai griežtesnės nuorodos, kaip tvarkytis su savo šalies piliečiais.