Gegužės 14 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, gegužės 14-osios suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Pirmasis taip vadinamas „visos Ukrainos nacionalinės vienybės apvalusis stalas“ prasidėjo farsu.

Regionų partijos frakcijos lyderis A. Jefremovas dėl antiteroristinės operacijos ėmėsi grasinti valdžiai. Esą, teroristai rytuose turį savo „nuomonę“, juos jaudinąs „istorinio teisingumo“ klausimas. O Ukrainos valdžia, išdrįsusi atremti banditizmą po Rusijos vėliava – vos ne budeliai ir niekšai.

Neaišku, ką Jefremovas laiko separatistų „teisybe“. Teisę žudyti, grobti ir kankinti žmones, plėšikauti ir vogti? Jei taip, tuomet juntama, tiesą sakant, Regionų partijos „tiesa“. Jos vadukai visokių janukovyčių pavidalu būtent tai ir darė, kai buvo valdžioje.

Aš jau ne kartą sakiau: dialogas su rytais – viena, o dialogas su teroristais – visai kas kita. ATO nenukreipta prieš taikius gyventojus, kad ir kaip jie kritikuotų Ukrainos valdžią. ATO nukreipta prieš terorizmą. Todėl visa Jefremovo ir į jį panašių retorika apie Ukrainos jėgos struktūrų veiksmus – nesąmonė ir aiški provokacija.

Beje, ciniškas ir veidmainiškas Jefremovas Ukrainos jėgos struktūras prilygino sovietų kariams, 1956 metais numalšinusiems Vengrijos sukilimą. Nesuprantu, jis ligonis ar melagis? Vengrijoje žmonės sukilo prieš okupantus. O Donbase okupantai po svetimos šalies vėliava kursto liaudį pasipriešinti gimtai šaliai. Kaip, būnant sveiko proto, įmanoma lyginti? Dėl tokios demagogijos net Simonenko ir Vitrenko nervingai rūko pašaly.

2. Donbaso separatistai rinkimų komitetų nariams ir jų šeimoms grasina susidorojimu. Luhansko krašto Antracito gyvenvietėje jie pagrobė apylinkės rinkimų komisiją. Tikslas aiškus – sutrukdyti gegužės 25-osios rinkimus.

Kuo arčiau rinkimai, tuo sunkesnėms dienelėms reikia ruoštis. Bet aš įsitikinęs – mes įveiksim. Tarp kitko, ir ESBO žada pasirūpinti tuo, kad rinkimai Ukrainoje įvyktų sąžiningai, skaidriai ir be įsikišimo iš išorės.

3. А.Тurčinovas pareikalavo pasieniečių pasiaiškinti, kokiu būdu apsiskelbęs Luhansko krašto „liaudies gubernatorius“ ir separatistų lyderis V. Bolotovas sugebėjo ramiai išvykti į Rusiją.

Pasieniečiai atsakė: taigi jam išvykti niekas neuždraudė. Esą nebuvo priežasties neleisti kirsti sienos.

Nežinau, juoktis ar verkti. Protu suvoki, kad mūsų biurokratinėje valstybėje pasieniečiai lyg ir teisūs. Bet situacija vis tiek atsiduoda marazmu. Ir labai stipriai.

4. Ukrainos Justicijos ministerija Ukrainos nuostolius dėl Krymo aneksijos vertina jau daugiau nei 1 trilijonu grivinų.

O juk tai tik pradžia. Ateityje Rusija ims vaginėti Ukrainos Juodosios jūros šelfo dujas – ji pati taip pareiškė. Galiausiai Putino afera Kryme mums kainuos (ir jau kainuoja) labai daug.

Gerosios naujienos:

1. Ir vėl tas pats „visos Ukrainos nacionalinės vienybės apvalusis stalas“. Dialogas prasidėjo, ir tai pliusas.

Sąžiningai pasakysiu: aš šitą renginį vertinu kritiškai. Priežastis paprasta: rytuose šiuo metu nėra lyderių, su kuriais galima būtų kalbėtis, kuriais tikėtų patys rytinių regionų gyventojai. Duok Dieve, kad klysčiau.

Bet Ukrainos valdžios bandymas išgirsti rytus ir būti pačiai išgirstai – neabejotinas pozityvas.

2. Ukrainos karinės oro pajėgos atstatė penkių zenitinių raketinių padalinių kovinį pajėgumą.

Zenitinis raketinis kompleksas С-300ПС

Zenitinis raketinis kompleksas С-300ПС

Iš tiesų to, kas atstatyta, beprotiškai maža tokiai dideliai šaliai, kaip Ukraina. Bet reikia suprasti padėtį. Gaila, mes negalime skelbti net bendriausio pobūdžio duomenų, tačiau Priešlėktuvinės gynybos srityje situacija labai nekokia. Kiekvienas pagerinimas yra aukso vertės.

3. Vienos Briuselio komunos vadovybė neleido savo teritorijoje vykti festivaliui „Randevu su Rusija“. Priežastis – Ukrainos įvykiai.

Civilizuotose šalyse žodis „Rusija“ vis dažniau tampa keiksmu – kaip agresijos ir blogio simbolis. Žodis „Ukraina“ vis labiau asocijuojasi su kova už laisvę ir suverenitetą. Ir tai tiksliai atspindi tikrovę.

4. Nacionalinės gvardijos gvardietis M.Gajus ir 95-ojo oro desanto būrio desantininkas S.Ševčiukas ant paties aukščiausio Slovjansko taško – televizijos bokšto ant Karačuno kalno – iškėlė Ukrainos vėliavą.

Ta vėliava reiškia labai nedaug, žinant, kaip laisvai Slovjanske jaučiasi teroristai. Bet ji reiškia ir labai daug – kaip ženklas, kad tai mūsų žemė. Ji aplaistyta mūsų vaikinų, žuvusių nuo samdinių ir savų kolaboracionistų rankų, krauju. Ir mes už ją kovosime.

Foto: http://inforesist.org

Gegužės 6 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, gegužės 6 įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Ukrainos saugumo tarnybos vadovas V. Nalivaičenko pranešė, jog situacija Donbase sudėtinga, nes vietos gyventojai yra stipriai veikiami informacinės įtakos, todėl jie nepasitiki VRM, Ukrainos saugumo tarnyba ir Gynybos ministerija.

Šventa teisybė. Bet štai klausimas: o kokį informacinį atoveiksmį Ukrainos valstybinės struktūros sukūrė galingai Rusijos propagandos mašinai per pastaruosius du mėnesius? Kur, pradžiai, mūsų kontrpropaganda? Kas užsiima informacine politika ir IPSO (informacinėmis-politinėmis specialiosiomis operacijomis) antiteroristinės operacijos štabe? Kas koordinuoja informacinį pasipriešinimą, kuris lyg ir buvo kuriamas prie Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos? Klausimų daugybė, o atsakymų – nulis.

Taip, tose pačiose valstybinėse struktūrose pakanka patriotų, kaip ir gyventojų tarpe, – tų, kurie tuo užsiima vien tik iš entuziazmo. Ir tai teisinga. Tačiau tai pirmiausia pačios valstybės ir jos turimų resursų užduotis. Pralaimint karą Rytų gyventojų galvose neįmanoma sėkmingai kariauti „realybėje“.

2. Gynybos ministras M. Kovalis tikina, jog antiteroristinė operacija juda lėtai, nes valdžia nenori įtraukti į karinę priešpriešą civilių Donbaso gyventojų.

Sutinku su ponu Kovaliu. Išdegintos žemės taktika – nepriimtinas variantas. Mes juk ne Rusijos kariuomenė Kaukaze.

Ir pakartosiu dar kartą. Valdžia grieždama dantimis taikstosi su jėgos struktūrų ginklų naudojimu gyvajai jėgai naikinti aktyvių ATO veiksmų metu. Dievai nematė. Bet leiskit žmonėms nors Statutą vykdyti. Leiskite kariškiams pradėti šaudyti siekiant sunaikinti, jei yra puolami jų saugomi objektai. Negalima gi priešintis ginkluotiems teroristams maldomis ir giesmių giedojimu.

3. Rusija nemato prasmės pradėti naujas derybas su Ukraina, jei už derybų stalo nesusės jos valdomi teroristai.

Aš manau, pradžiai mums vertėtų paprašyti Rusiją padaryti paslaugą. Tegul pasidalina savo konfliktų reguliavimo patirtimi, pavyzdžiui, jau minėtame Kaukaze.

Miksas

O mes pasistengsime šiame gyventojų žudynių, gyvenviečių naikinimo ir kitų kruvinų nusikaltimų sąraše rasti bent vieną užuominą apie rusų veržimąsi spręsti panašias situacijas už derybų stalo.

Gerosios naujienos:

1. Ukrainos Aukščiausioji Rada A. Turčinovui rekomendavo paskirti atsakingą asmenį, kuris vadovautų koordinuojant antiteroristinės operacijos saugumo ir gynybos sektoriaus organų veiksmus, vykdant ATO.

Iš tikro jėgos struktūrų koordinavimas ATO metu – silpnoji operacijos vieta. Išspręsti šią problemą – tiesiog gyvybiškai būtina.

Bet aš ne visiškai suprantu, kodėl tam reikalingas atskiras valdininkas? Kas trukdo paklausti ATO vadovą, kodėl jis pats negali užsiimti tokiu koordinavimu – juk tai jo tiesioginė pareiga? Nes dabar paskirs atsakingą už koordinavimą, o paskui dar penkis pavaduotojus jam – po vieną kiekvienai jėgos struktūrai. Dar tegul sprendimus priima diskusijų keliu. Aš nemanau, kad tokia sistema pasižymės efektyvumu ir pataisys padėtį.

Tačiau pažiūrėsim, kaip visa tai veiks. Bent jau džiugu, kad pagaliau buvo pastebėta didžiulė problema. Tai reiškia bent pusę sėkmės. Bet daugiau negalima švaistyti laiko.

2. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Čebotaris Odesoje dalyvavo spaudos konferencijoje dėl tragiškų gegužės 2 d. įvykių.

Jis pranešė, kad nuo pareigų buvo nušalintas ne tik VRM Vyriausiosios valdybos viršininkas, bet ir 3 jo pavaduotojai. Sulaikyta 160 asmenų, iš abiejų pusių dalyvavusių neramumuose. Nuo šiol mieste taip pat bus sulaikomi visi kaukėti asmenys. Nemažai VRM darbuotojų buvo atleisti iš darbo už parodytą bailumą.

Tarp kitko, Rytuose tokiam darbui nebūtų pabaigos. Mūsų, „Informacinio pasipriešinimo“ grupės žiniomis, vietinių VRM skyrių vadovai savo skyrius ir valdybas (atseit, užimtus) separatistams atidavė už neblogus pinigus. Mažiausia kaina buvo 100 000 dolerių.

Kreipiuosi į VRM vadovą. Pone Avakovai, sąžiningai pasakysiu: po du mėnesius trukusio VRM stingulio (aš turiu omenyje problemas su vietinių jėgos struktūrų darbuotojais Rytuose ir Pietuose) aš neturiu daug pagrindo pasitikėti Jumis. Bet dabartiniai žingsniai įkvepia vilties – aš tikiuosi, ne vien tik man, bet ir daugeliui mano tėvynainių. Jei Jūs užbaigsite pradėtą VRM padalinių valymą reikalo naudai – aš būsiu pirmasis, kas nukels prieš Jus kepurę ir paprašys paspausti Jums ranką.

3. Visos Maidano Savigynos struktūros nuo šiol veiks kaip VRM, Nacionalinės gvardijos ir armijos padaliniai. Tokį sprendimą priėmė Savigynos šimtininkų taryba, pirmininkaujama Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus A. Parubijaus.

Tai tinkamas atsakymas Maskvai į jos dejones ir virkavimus dėl to, kad pagal Ženevos susitarimus Kijevas turi nuginkluoti neteisėtas grupuotes.

Ka gi, pone Putinai, dabar tavo eilė. Parodyk, kaip tu laikaisi žodžio. Iliuzijų niekas neturi, todėl iš Maskvos laukiame eilinės išsisukinėjimų ir melo lavinos. Tegul pasaulis – jau ne pirmą kartą – vėl pamato tikrąjį Kremliaus veidą.

Balandžio 24 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 24-osios įvykių suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Rusija pradėjo didelius karinius mokymus pasienyje su Ukraina. Kaip pareiškė RF gynybos ministras S. Šoigu – tai atsakymas į Ukrainos jėgos struktūrų antiteroristinę operaciją (ATO) Donbase.

Pirma, tvirtinimas, jog tai „Rusijos atsakymas“ – melas. Jei mokymai prasidėjo tik šiandien, tai ką pusantro mėnesio prie mūsų sienų veikė 50 tūkstančių Rusijos kariškių?

Iš tiesų Rusija karštligiškai ieško pateisinimų jos legionų buvimui prie mūsų sienos. ATO puikiai tam tinka. Juo labiau, kad ji gali tapti ir Rusijos visaverčio įsiveržimo pretekstu.

Antra, savo „susirūpinimu“ ATO ir pasirengimu ginti teroristus Ukrainoje Rusija iš esmės tiesiogiai patvirtina, kad ji – teroristinė valstybė. Beje, mes tai ir taip žinojome, čia tik dar vienas patvirtinimas.

Tačiau bet kuriuo atveju Putinas turi suprasti: Ukrainos rytinės sienos 2014 balandį – tai ne Krymo sienos 2014 vasarį. Čia Ukrainos kariuomenė varganai, tačiau sutiktuvėms pasirengusi.

2. Donecko srities taryba dirba visiškai sinchroniškai su Rusija.

Jos deputatai pareikalavo, kad Kijevas atsisakytų jėgos panaudojimo prieš teroristus ir sugrąžintų jėgos struktūras į nuolatinės dislokacijos vietas. Lyg pagal Kremliaus komandą jie kuria reikalingą pagrindą Putino tvirtinimui: prieš ATO veikia net ne Rusija, o atstovaujamieji vietos valdžios organai!

Tai – tiesioginė pagalba priešui.

3. Generalinė prokuratūra pranešė: Luhansko srityje demaskuota 1200 provokatorių. Rusijos kuratoriai organizavo diversijų, skirtų sužlugdyti prezidento rinkimų organizavimą, vykdymą.

O juk tai tik ledkalnio viršūnė. Kiek iš viso tokių Maskvos valdomų niekšų šlaistosi po Ukrainą – niekas nepasakys.

Gerosios naujienos:

1. Antiteroristinė operacija tęsiasi. Mūsų jėgos struktūros dirba nepaisydamos Kremliaus kauksmo ir jo šuniūkščių kiauksėjimo Ukrainoje.

Antiteroristinė operacija

Taip, jų veiksmus griežtai riboja valdžios nurodymai, jų rankos ir kojos sukaustytos, jie negali panaudoti net dešimtosios savo potencialo dalies. Bet tai vis tiek yra veiksmas, o ne ankstesnis romus suirutės stebėjimas ir visiškas bejėgiškumas.

Turčinovas aiškiai pareiškė: mes nepabūgsime terorizmo grėsmės. Po ankstesnės jo nuomonių kaitos toks pozicijos griežtumas net stebina. Laimė, kad nuostaba maloni.

Palanki yra ir ES pozicija (beje, netikėta), už kurią europiečiams dėkoju atskirai. Ashton atstovas spaudai Michael Mann pareiškė, kad antiteroristinė operacija nepažeidžia Ženevos susitarimų. Europos Sąjunga pripažįsta Ukrainos valdžios teisę naudoti jėgą ginant valstybės suverenitetą.

2. Ukrainos Centrinės rinkimų komisijos vadovas M.Ochendovskis pareiškė: prezidento rinkimai gegužės 25-ąją vyks bet kokiu „politiniu oru“.

Išties, gegužės 25-oji – svarbiausias mūsų orientyras. Bus rinkimai, bus pasaulio pripažintas prezidentas – bus ir stabilumo viltis.

Rusija, žinoma, mūsų nepaliks ramybėje. Bet jei išsilaikysim iki gegužės 25-osios – priešintis taps lengviau. O ir jai taps sunkiau veikti prieš Ukrainą, mojuojant savo klounu Janukovyčiumi kaip „teisėtu Ukrainos lyderiu“.

3. Rusijos kanalas NTV pranešė, kad Ukrainoje dingo jų darbuotojas. Tiesiog prie Stalingrado prapuolė Gebelso propagandininkas. Lyg ir norisi varguolio pagailėt, bet neišeina.

Foto: obozrevatel.ua

Kaip kovoti su menamais civiliais

Tekstas iš internetų – tikrumo mes („ULLL“ irba Laisvoji Ukraina“) netikrinome, o ir autoriaus jau nesigauna atsekti, tačiau atrodo pakankamai įtikinamai. Kadangi aptinkame jį įvairių portalų komentaruose, Facebook ir t.t., tai jaučiame pareigą pateikti jums laisvą vertimą: juk tai nebloga metodika, kurią dėl viso pikto vertėtų žinoti ir Lietuvos kariuomenei, ir visiems Lietuvos gyventojams.

Tai, ką šiomis dienomis daro Rusija, įtraukdama į tai ir taikius gyventojus“ iš Donbaso – visai nėra naujas dalykas. Panašias taktikas prieš Kroatijos kariuomenę naudojo serbai, kai buvo okupavę Rytų Kroatijos žemes: ir šaudydavo iš už taikių“ galvų, ir tais pačiais civiliais blokuodavo karinę techniką.

Ukrainos desantininkų šarvuočiai (BMD) buvo užgrobti, kai juos apsupo ginkluotų teroristų remiami "taikūs gyventojai"

Ukrainos desantininkų šarvuočiai (BMD) buvo užgrobti, kai juos apsupo ginkluotų teroristų remiami „taikūs gyventojai“

Jie pririnkdavo ir instruktuodavo tuos taikius gyventojus“ Serbijos diversantų rengimo centruose, paskui permesdavo per užkardas ir apgyvendindavo namuose, kuriuos būdavo apleidę kroatų pabėgėliai. Beje, tais taikiais etniniais serbais“ buvo daugiausiai atitarnavę kariškiai, turintys tuos pačius motyvus, kaip ir kai kurie prorusiški protestuotojai Ukrainoje – užsidirbti iš kraujo praliejimo.

Dėl tų taip vadinamų taikių gyventojų“ veiksmų kroatai patirdavo gana juntamus nuostolius – ir žuvusiaisiais, ir per prarastą karinę techniką. Jau nekalbant apie pažeminimą, kokį dabar ukrainiečiai patiria, kai iš mūsų (ukrainiečių – vert.) karių atima automatus ir šarvuočius.

Su tuo reikėjo kažką daryti, tad kroatai priėmė sprendimą. Sprendimas buvo sunkus, tačiau, kaip parodė ateitis, būtent šis sprendimas leido išgelbėti tūkstančius gyvybių iš abiejų kariaujančiųjų pusių.

Kai reguliarūs Kroatijos Respublikos daliniai suartėdavo su serbų kareiviais, savanoriais ir taikiais“ gyventojais (skirtumas tarp visų šių buvo labai sąlyginis – panašiai, kaip ir dabar Donbase), kroatai iššaudavo į orą specialią signalinę raketą. Raketa reiškė, kad lygiai po 30 sekundžių po signalo visi žmonės, esantys kovos veiksmų zonoje, bus laikomi kariškiais. Tos 30 sekundžių buvo skirtos tam, kad visokie atsitiktiniai praeiviai ir žiopliai galėtų pasišalinti iš susidūrimo vietos.

Apie tai buvo pranešama laikraščiuose, per televiziją ir atsišaukimuose, kurie būdavo platinami konflikto zonoje.

Rezultatas – greitas ir radikalus: vos po kelių susidūrimų visokių atsitiktinių žmonių ir žioplių skaičius kovos veiksmų zonoje sumažėjo praktiškai iki nulio. Užtikrintai žinodami, kad po pusės minutės kariuomenė ims dirbti nesicackindama, dauguma paprastų žmonių nuspręsdavo geriau neerzinti savo likimo.

Taip elgdamasi, kroatų kariuomenė laikėsi karo taisyklių – tą vėliau patvirtino Hagos tribunolas, nagrinėdamas buvusios Jugoslavijos įvykius. Tribunolas nusprendė, kad legendinis kroatų generolas Ante Gotovina elgėsi teisėtai*: visi tikrai taikūs gyventojai visada gaudavo galimybę saugiai pasišalinti.

Šiuo metu vykstanti antiteroristinė operacija“, kurią Ukrainoje rengia Oleksandras Turčinovas, Arsenas Avakovas ir kompanija – tai gėda ir pažeminimas mūsų (Ukrainos – vert.) šaliai.

O tam, kad laimėtume, mums vertėtų pasimokyti iš kroatų – jie sugebėjo atsilaikyti prieš stiprią, gerai ginkluotą, visais atžvilgiais pajėgesnį priešą, dėl to, kad:

  1. nebijojo daryti sunkių, tačiau teisingų sprendimų;
  2. labai, labai smarkiai mylėjo savo šalį.

———-

* Čia matyt turimas omeny teismas, kuriame buvo kaltinama, kad generolas Ante Gotovina ir kitas generolas Mladen Markac vykdė etninius valymus 1995 vykdytame puolime, per kurį Kroatija iš Serbijos atsikovojo anksčiau užgrobtą Krajiną. 2011 metais buvo nuspręsta, kad jie kalti, o Ante Gotovina buvo nuteistas 24 metais kalėjimo. Vėliau, 2012 metais peržiūrėjus faktinius ir patikrintus duomenis, buvo nustatyta, kad jie nepadarė pažeidimų, tad abu generolai buvo galutinai ir neskundžiamai išteisinti.

Ukrainos Prezidento kreipimasis

turchinovUkrainos prezidento spaudos tarnyba, 2014 04 13, 19:25

L.e.p. Ukrainos Prezidento, Ukrainos Aukščiausios Rados Pirmininko Oleksandro Turčinovo kreipimasis į Ukrainos liaudį

Brangūs tautiečiai!

Šiandien – didžioji Krikščionių šventė – mūsų Viešpaties įžengimo į Jeruzalę Diena. Kai Jis įžengė į šį miestą, Jam šaukė „Osana“, klojo po kojomis drabužius ir palmių šakas. O po kelių dienų tie patys žmonės Jį nukryžiavo.

Nepaprastai gaila, jog šiandien šią šventę užtemdė agresija ir kraujas. Išvakarėse koordinuoti Rusijos Federacijos teroristų būriai užgrobė kelių Donecko srities miestų vidaus reikalų skyrius ir kitus administracinius pastatus.

Ypač pavojingai tai vyko Sloviansko mieste, kuriame darbavosi rusų kamufliažu aprengti ir rusiškais automatais apginkluoti profesionaliai paruošti nusikaltėliai.

Šiandien ryte Slovianske jėgos struktūrų atstovų kolona, turėjusi užduotį šį šventinį sekmadienį apsaugoti piliečius, buvo apšaudyta iš automatinių ginklų. Nusikaltėliai, prisidengdami gyvuoju skydu iš rusiškos propagandas apgautų vietinių gyventojų, atidengė uraganinę ugnį.

Šios operacijos metu žuvo SBU specialiojo padalinio „Alfa“ kapitonas Genadijus Boličenko, sunkiai sužeisti „Alfos“ vadas pulkininkas Kuznecovas ir SBU pulkininkas Kuksa. Sunkius sužeidimus patyrė MVS specialusis darbuotojas Selichovas.

Ukrainos didvyrių kraujas pralietas už mūsų žemę, už vieningą, suverenią, nedalomą Ukrainą.

Kraujas pralietas kare, kurį prieš Ukrainą vykdo Rusijos Federacija. Agresorius nesustojo ir toliau organizuoja neramumus šalies rytuose.

Tai – ne karas tarp ukrainiečių. Tai – dirbtinai sukelta priešpriešos situacija, turinti tikslą nusilpninti ir sunaikinti pačią Ukrainą. Bet, galiausiai, tai nusilpnins mūsų priešus. Rusiją šiandien smerkia visas civilizuotas pasaulis.

Mes darėme viską, siekdami išvengti žmonių aukų. Bet mes pasiruošę duoti atkirtų visiems bandymams įsiveržti, destabilizuoti, taip pat teroristiniams veiksmams su ginklu rankoje.

Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba priėmė sprendimą pradėti plataus masto antiteroristinę operaciją, įtraukiant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Mes neleisime Rusijai pakartoti Krymo scenarijaus šiauriniame Ukrainos regione.

Tiems, kurie nešaudė į mūsų jėgos atstovus, kurie sudės ginklus ir apleis užgrobtus administracinius pastatus iki pirmadienio ryto, aš, savo pasirašytame Įsake, suteikiau garantijas netaikyti jiems atitinkamos bausmės už atliktus veiksmus.

Mes pasiruošę svarstyti klausimą apie esminį regionų įgaliojimų išplėtimą ir plačią vietos savivaldos reformą, o taip pat vietinės valdžios atnaujinimą.

Tačiau kiekvienas, kuris remdamas agresorius ir okupantus, vykdo ginkluotą kovą prieš mūsų šalį, neišvengs bausmės ir atsakomybės.

Aš kreipiuosi į visus tėvynainius mūsų šalies rytuose – nebūkite instrumentais ciniškame ir svetimame kare prieš savo šalį. Nepalaikykite tų, kurie nori sugriauti taiką ir ramybę, ir stumia jūsų regioną į ekonominės katastrofos bedugnę, į pilietinės priešpriešos bedugnę.

Aš kreipiuosi į tuos, kurie nori apginti Ukrainą: dabar svarbiausia – išvengti situacijos destabilizavimo šalyje, nepadėti priešui ir jo agentūrai, kurių tikslas – sužlugdyti rinkimus, nuversti valdžią, sudaryti chaoso ir nevaldomą situaciją.

Aš kreipiuosi į kiekvieną ukrainietį: išorės agresijos akivaizdoje mes turime susivienyti.

Kiekvienas turi daryti ką gali tam, kad būtų sustabdyta panika ir sustabdytas visuomenės įtraukimas į pilietinę priešpriešą.

Tik kartu, jausdami vienas kito palaikymą, mes įveiksime visas šios dienos problemas. Tikiu, kad taip ir bus.

Telaimina Dievas Ukrainą ir kiekvieną iš jūsų.