Ukrainos Prezidento kreipimasis

turchinovUkrainos prezidento spaudos tarnyba, 2014 04 13, 19:25

L.e.p. Ukrainos Prezidento, Ukrainos Aukščiausios Rados Pirmininko Oleksandro Turčinovo kreipimasis į Ukrainos liaudį

Brangūs tautiečiai!

Šiandien – didžioji Krikščionių šventė – mūsų Viešpaties įžengimo į Jeruzalę Diena. Kai Jis įžengė į šį miestą, Jam šaukė „Osana“, klojo po kojomis drabužius ir palmių šakas. O po kelių dienų tie patys žmonės Jį nukryžiavo.

Nepaprastai gaila, jog šiandien šią šventę užtemdė agresija ir kraujas. Išvakarėse koordinuoti Rusijos Federacijos teroristų būriai užgrobė kelių Donecko srities miestų vidaus reikalų skyrius ir kitus administracinius pastatus.

Ypač pavojingai tai vyko Sloviansko mieste, kuriame darbavosi rusų kamufliažu aprengti ir rusiškais automatais apginkluoti profesionaliai paruošti nusikaltėliai.

Šiandien ryte Slovianske jėgos struktūrų atstovų kolona, turėjusi užduotį šį šventinį sekmadienį apsaugoti piliečius, buvo apšaudyta iš automatinių ginklų. Nusikaltėliai, prisidengdami gyvuoju skydu iš rusiškos propagandas apgautų vietinių gyventojų, atidengė uraganinę ugnį.

Šios operacijos metu žuvo SBU specialiojo padalinio „Alfa“ kapitonas Genadijus Boličenko, sunkiai sužeisti „Alfos“ vadas pulkininkas Kuznecovas ir SBU pulkininkas Kuksa. Sunkius sužeidimus patyrė MVS specialusis darbuotojas Selichovas.

Ukrainos didvyrių kraujas pralietas už mūsų žemę, už vieningą, suverenią, nedalomą Ukrainą.

Kraujas pralietas kare, kurį prieš Ukrainą vykdo Rusijos Federacija. Agresorius nesustojo ir toliau organizuoja neramumus šalies rytuose.

Tai – ne karas tarp ukrainiečių. Tai – dirbtinai sukelta priešpriešos situacija, turinti tikslą nusilpninti ir sunaikinti pačią Ukrainą. Bet, galiausiai, tai nusilpnins mūsų priešus. Rusiją šiandien smerkia visas civilizuotas pasaulis.

Mes darėme viską, siekdami išvengti žmonių aukų. Bet mes pasiruošę duoti atkirtų visiems bandymams įsiveržti, destabilizuoti, taip pat teroristiniams veiksmams su ginklu rankoje.

Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba priėmė sprendimą pradėti plataus masto antiteroristinę operaciją, įtraukiant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Mes neleisime Rusijai pakartoti Krymo scenarijaus šiauriniame Ukrainos regione.

Tiems, kurie nešaudė į mūsų jėgos atstovus, kurie sudės ginklus ir apleis užgrobtus administracinius pastatus iki pirmadienio ryto, aš, savo pasirašytame Įsake, suteikiau garantijas netaikyti jiems atitinkamos bausmės už atliktus veiksmus.

Mes pasiruošę svarstyti klausimą apie esminį regionų įgaliojimų išplėtimą ir plačią vietos savivaldos reformą, o taip pat vietinės valdžios atnaujinimą.

Tačiau kiekvienas, kuris remdamas agresorius ir okupantus, vykdo ginkluotą kovą prieš mūsų šalį, neišvengs bausmės ir atsakomybės.

Aš kreipiuosi į visus tėvynainius mūsų šalies rytuose – nebūkite instrumentais ciniškame ir svetimame kare prieš savo šalį. Nepalaikykite tų, kurie nori sugriauti taiką ir ramybę, ir stumia jūsų regioną į ekonominės katastrofos bedugnę, į pilietinės priešpriešos bedugnę.

Aš kreipiuosi į tuos, kurie nori apginti Ukrainą: dabar svarbiausia – išvengti situacijos destabilizavimo šalyje, nepadėti priešui ir jo agentūrai, kurių tikslas – sužlugdyti rinkimus, nuversti valdžią, sudaryti chaoso ir nevaldomą situaciją.

Aš kreipiuosi į kiekvieną ukrainietį: išorės agresijos akivaizdoje mes turime susivienyti.

Kiekvienas turi daryti ką gali tam, kad būtų sustabdyta panika ir sustabdytas visuomenės įtraukimas į pilietinę priešpriešą.

Tik kartu, jausdami vienas kito palaikymą, mes įveiksime visas šios dienos problemas. Tikiu, kad taip ir bus.

Telaimina Dievas Ukrainą ir kiekvieną iš jūsų.

Leave a Reply