Balandžio 30 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 30 įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Tęsiasi parodomasis administracinių pastatų grobimas Ukrainos rytuose.

Ukrainos VRM ataskaita: Donecko srityje separatistai iki šiandien užgrobė 15 administracinių pastatų. Tai vietos valdžios įstaigos, milicijos skyriai ir Ukrainos saugumo tarnybos padaliniai įvairiuose miestuose.

Taip pat Donecko srityje teroristai įrengia patikros postus ten, kur tik jiems šauna į galvą. Milicija stengiasi netrukdyti piliečių kuriamajam darbui. Ir tik prie Slovjansko jėgos struktūros reguliariai išardo tokius patikros postus, tačiau iš karto atsitraukia suteikdami separatistams galimybę sugrįžti į tarnybos atlikimo vietas.

Akivaizdu, kad šis įtraukiantis žaidimas teikia malonumą abejoms pusėms. Tačiau pašaliniam stebėtojui jis atrodo mažų mažiausia keistas.

Luhansko srityje tokio pobūdžio cirkas, panašu, tik pradeda įsisukti. Po vakarykščių įvykių Luhanske, šiandien srityje įsidėmėtinas administracijos pastatų užgrobimas Alčevske.

3. Valdžia tęsia kaltųjų dėl antiteroristinės operacijos žlugimo paieškas.

Po vakarykščio „Polišinelio paslapties“ paviešinimo – žiū, rytuose dauguma vietos jėgos struktūrų yra sabotuotojai ir išdavikai, šiandien valdžia jau ėmė kaltinti Ukrainos saugumo tarnybos specialiosios paskirties būrį, t.y. „Alfą“. Atseit, toji atsisakė vykdyti įsakymą, todėl „Alfos“ vadovybė jau nušalinta nuo tarnybinių pareigų vykdymo.

„Alfa“ pranešimą apie jos vadovybės nušalinimą jau paneigė.

Mes taip pat ištransliavome savo pranešimą apie šią situaciją. Mūsų duomenimis, įsakymo „Alfai“ niekas nedavė. Jei įsakymas vis dėlto buvo duotas – prašome nurodyti, kas ir kada jį davė. Tada bus galima kalbėti apie niekingą bailumą ir atsisakymą paklusti įsakymui. Kol kas visa tai panašu į „raganų medžioklę“.

Ir, manyčiau, vietoj visų tų kaltinimų, dėdės iš aukštųjų kabinetų galėtų pateikti daugiau duomenų apie tą įsakymą jėgos struktūroms, kuris iš tikrųjų buvo duotas. O būtent – jokiomis aplinkybėmis nenaudoti ginklo prieš žmones. Tačiau čia jokių komentarų mes, deja, negirdime. Ir kaip tokiomis sąlygomis reikėtų vesti „jėgos“ operacijas – niekas smulkiau nepaaiškina.

3. Rusijos kariuomenė tęsia didelio masto pratybas prie Ukrainos sienos.

Mes vis dar nepastebime kariuomenės skaičiaus augimo. Tačiau ir tų, kurie žaidžia slėpynių prie pat mūsų sienos, visai pakanka, kad rengiant kokį nors „referendumą“ kokiame nors Luhanske būtų „suteikta pagalba“.

Gerosios naujienos:

1. Gynybos ministerija paskelbė, kad imasi formuoti iš piliečių šalies gynybos batalionus, saugosiančius valstybinę sieną ir strateginės reikšmės objektus.

Tuo pačiu metu Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė telefoninę „karštąją liniją“, skirtą Ukrainos teritorinį vientisumą norintiems ginti ir karinį parengimą turintiems asmenims. Piliečiai, tarnavę teisėsaugos struktūrose arba kariuomenėje ir norintys įstoti į specialiuosius viešosios tvarkos palaikymo būrius, kviečiami skambinti telefonu (044) 235-55-18.

Tai labai teisinga iniciatyva. Aš jau sakiau ir pakartosiu: jei mes nenorime paskęsti pilietinio karo audroje, „savigynos būriai“ turi būti formuojami tik prie jėgos struktūrų.

Tik išlieka klausimas, kas ir kaip naudosis tais batalionais. Nes mobilizacija jau „vyko“, pavirsdama liūdnu cirku. Jei toks likimas tyko ir specialiųjų batalionų, tai geriau nė nepradėti. Nes nejuokinga.

2. L.e.p. Ukrainos Prezidento administracijos vadovas S. Pašinskis prognozuoja, kad padėtis Donecko apskrities Slovjanske bus lokalizuota ir stabilizuota artimiausiomis dienomis.

Atsiprašau pono Pašinskio, bet aš labai abejoju jo, kaip ekstrasenso, gebėjimais. Nežinau, kokiame krištolo rutulyje jis įžvelgė stabilumą Slovjanske. Tačiau tokie valdžios atstovų pažadai ir prognozės bent jau skamba raminančiai. Jei tuos žodžius parems darbais – šlovė ir garbė Ukrainos valdžiai.

3. Nepaisant viso negatyvo Luhanske, ten nutiko ir vienas labai šviesus dalykas.

Nacionalinės gvardijos kariai neleido užgrobti VRM Luhansko srities Vyriausios valdybos pastato. Vakar ginkluoti separatistai bandė šturmuoti srities miliciją. Gvardiečiams buvo pasiūlyta atiduoti ginklus ir išeiti iš pastato. Gvardiečiai ekstremistams trumpai ir suprantamai paaiškino, kur jiems dera keliauti.

Galiausiai iš pastato išėjo tik 27 šauktiniai. Kontraktiniai karininkai liko kovos poste. Šiandien norinčių juos šturmuoti neatsirado.

Foto: chuck holton

Balandžio 29 dienos įvykiai

Dmitry Tymchuk

Broliai ir seserys, balandžio 29 suvestinė

Pirmiausiai, atleiskite, kad „iškritau“ iš informacinės erdvės – šiuo metu visą laiką kelionėse. Mes toliau aktyviai tiriame situaciją regionuose, rytoj padarysim „IP“ grupės pareiškimą. Situacija tiesiog „ach!“.

Blogosios naujienos:

1. Luhanskas ir Pervomajskas – po prorusiškų ekstremistų vėliavomis. Luhansko regionas grasina visiškai pakartoti Donecko likimą. Charkivas – laukia eilėje.

Jei Ukrainos valdžia iš anksto pasiruošė atiduoti Rytus, tai reikia suimti valią į kumštį ir Maskvos adresu ištarti tik vieną žodį – „pasiimkite“! Filmo „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“ herojaus stiliumi.

Jei yra nors noro užuomina kovoti už rytus, tai reikia neslėpti šito troškimo. Parodykite jį kokiu nors veiksmu. Nereikia drovėtis.

Verta suprasti, jog, jei vampyrai po rusiška vėliava padarys savo „referendumus“ (kuriuos Putinas, aišku, kaip mat pripažins – kitaip, ko gi jam reikėjo šią makalynę pradėti?), tai kautis už rytus bus šimtą kartų sunkiau. Todėl, kad tai bus kova ne su Rusijos pakalikais, o su pačia Rusija.

2. A.Turčinovas separatistų maišatyje surado kraštinius. Jis staiga aptiko (pamanykit, koks operatyvus praregėjimas!) „neveiklumą, bejėgiškumą, o kai kur ir nusikalstamą Donecko ir Luhansko sričių teisėsaugos struktūrų darbuotojų išdavystę. Jo žodžiais, „tai – viena svarbiausių priežasčių, kodėl Ukrainos jėgos struktūrų veiksmai kovoje su terorizmu yra žemo efektyvumo ir mažo rezultatyvumo“.

Aš negaliu suprasti – ar čia Turčinovas taip subtiliai, man nesuprantamai ironizuoja, ar jis „durniaus tumblerį“ įjungė? Vietinių jėgos struktūrų sabotažas prieš du mėnesius buvo aiškus dėdei Vasiai-santechnikui ir tetai Duniai-valytojai. O l.e. Prezidentas šį reiškinį išryškino tik dabar.

Prieš Turčinovą apie tą patį pragydo NSGT. Jie aiškiai susimokė.

Taigi, vietoj to, kad kovo pradžioje, na, nors viduryje būtų ėmę spresti šią problemą, NSGT ir Prezidentas tik balandžio gale teikėsi ją suvokti. Kaip išvis jie pradėjo ir vykdo antiteroristinę operaciją, visiškai neturėdami informacijos apie situaciją regione? Tai kažin koks idiotizmas.

3. Mūsų, grupės „Informacinis pasipriešinimas“, duomenimis, šiandieninis Luhansko separatistų scenarijus ryt-poryt bus vykdomas Mariupolyje ir Berdianske. Net nereiškiu vilties, kad Ukrainos valdžia sureaguotų į šį pavojų.

Gerosios naujienos:

Jų beprotiškai mažai.

1. JAV ambasadorius Ukrainoje Jeffrey Payette pareiškė, kad Jungtinės Valstijos akimirksniu sureaguos Rusijos kariuomenei kirtus Ukrainos sieną, ir pasekmės bus dramatiškos.
Šis pranešimas pirmiausia skirtas palaikyti mūsų, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vaikinus, dabar stovinčius prie sienos su Rusija. Priešais juos – Putino armados, už jų nugarų – Putino pakalikai. Vilčių teikiantys Vakarų pažadai tikrai nepamaišys.

2. Vakarai visgi, nors ir nelabai skubėdami, spraudžia Putiną į kampą. „Gazprom“ pripažino, kad sankcijos gali sukelti „tarptautinių investuotojų pasitikėjimo Rusijos ekonomika praradimą“.
Dar vakar jie šaipėsi iš tų sankcijų. Šiandien prasideda pagirios. Gaila tik, kad mūsų ekstremistai nuo visa ko leistinumo apgirsta greičiau, negu Putinas blaivėja.

Balandžio 28 dienos įvykiai

dmitry_tymchukDmitry Tymchuk

Broliai ir seserys, balandžio 28 suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Antiteroristinė operacija pavirto farsu.

Kaip bebūtų liūdna suvokti, pas mus – tas pats vaizdas, kaip ir pas mūsų priešininkus – rusus pastarųjų Rusijos sukeltų konfliktų Kaukaze eigoje. Kol aukščiausioji vadovybė ką gali, tą „nulieja“, pasipriešinimo atsakomybė gula ant vidurinės grandies vadų pečių.

Yra du skirtumai. Rusija kariavo grobikiškus karus (Čečėnija ir Gruzija), ir jų vadai turėjo laisvas rankas. Mūsų karas – šventas – gynybinis. Bet, nepaisant to, vadų rankos – mirtinai surištos. Bet kuris žingsnis ir vos ne kiekvienas šūvis – griežtai kontroliuojami iš viršaus. Rezultatas apverktinas.

Mes, „Informacinio pasipriešinimo“ grupė iš paskutiniųjų stengėmės vengti kritikuoti aukščiausiąją vadovybę. Bet toliau jau taip nebegalima. Mūsų kareiviai ir karininkai tapo valdžios žaidimų įkaitais. Bet tai – tik detalė. Todėl, kad pagrindiniai šio žaidimo įkaitai – mūsų valstybės suverenitetas ir teritorinis vientisumas.

2. Ši diena atnešė daug kraujo.

Šioje foto visas šios dienos Doneckas

Du sužeistieji Kramatorske ryte – UST ir VRM VK atstovai. Jie buvo sužeisti kovoje su teroristais, čia viskas aišku.

Sudėtingiau su Ginkluotųjų pajėgų samdomais pagal kontraktą, iš kurių vienas žuvo, o kitas buvo sužeistas. Neatskleisime detalių ( tikimės, Gynybos ministerija vis tik tą padarys, nes tai, ką ji šiandien paaiškino, sunku pavadinti aiškumu ). Bet pats faktas, kad kariai žūsta tokiomis aplinkybėmis, be kovinio susidūrimo – giliai nenormalus.

3. Slovjanske vyksta kažkoks beprotiškas šou.

Teroristai ten rengia „žurnalistų akreditavimą“, negana to – pagrinde Rusijos. Man tai išvis nesuprantama, kaip ATO operacijos vykdymo zonoje gali laisvai plaikstytis žurnalistai( tuo labiau – užsienio, ir tuo labiau Rusijos), neakredituoti mūsų jėgos struktūrų. Kaip visa tai galima būtų pavadinti?

Aš negaliu įsivaizduoti, kad civilizuotoje šalyje per saugumo pajėgų užkardą link teroristų užgrobto lėktuvo laisvai drožtų žurnalistas, sakydamas „man reikia iš jų vadeivos interviu paimti“. Kokie čia kliedesiai? Tuo labiau, kai mums žinoma tai, kaip vėliau informaciją pateikia Rusijos žiniasklaida.

Dar šiurpiau atrodo tai, kaip kandidatas į Ukrainos Prezidentus Olegas Cariovas veža „humanitarinę pagalbą“ separatistams ir dalina ją patikros postuose. Kokia čia nesąmonė? Kaip tas iškamša, atleisk Viešpatie, tas teroristų parankinis išvis gali būti kandidatu į prezidentus? Tai – virš mano suvokimo ribų.

4. Šiandien įvyko pasikėsinimas į Charkivo merą Genadijų Kernesą.

Aš dabar nepriminsiu šio pono biografijos puslapių, man jie patinka ne labiau, nei jums. Faktas yra tai, jog, dėl vienų ar kitų priežasčių, jis šiuo metu – mūsų pusėje.

Ir šis pasikėsinimas – tai bandymas paversti ir taip jau ne itin stabilų Charkivą dar vienu separatistų gyvatynu, su eiliniu „liaudies meru“ ir eiline „liaudies respublika“ po Rusijos vėliava. Nieko gero tame nesimato.

Gerosios naujienos:

1. ES išplėtė sankcijas prieš Rusiją – papildė Kremliaus atstovų sąrašą, kuriems jos taikomos. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad aktyviai svarsto klausimą dėl sankcijų taikymo jau ne tik pavieniams asmenims, bet ir ištisiems Rusijos ekonomikos sektoriams.

Blogai yra tai, kad europiečiai tuo trečiuoju sankcijų paketu jau pusantro mėnesio gąsdina, ir vis be naudos. Nes iš esmės jie tik nuolat išplečia antrojo etapo sankcijų formatą. Bet čia bet koks palaikymas svarbus ir reikalingas.

2. Ukrainos Saugumo tarnyba sulaikė apsišaukėlio Slovjansko mero pavaduotoją. Kažkoks Igoris Perepečiajenko.

Šis ypata dirbo “šeštuku” vienoje iš Rusijos Federacijos žvalgybinių diversinių grupių (ГРУ ГШ ВС РФ.) Vietos policininkas – parsidavęs šunsnukis. Tokius per Didiįį Tėvynės karą kardavo ant artimiausio elektros stulpo visiems žmonėms matant. Dabar gi demokratija ir gyvybės šiai mėšlo krūvai niekas neatims. O gaila.

Šiaip jau Vidaus reikalų ministerijoje girdėti skundų, kad įkalinimo įstaigų ikiteisminio sulaikymo skyriuose baigiasi laisvos vietos – kai kuriuose regionuose kameros kimšte prikimštos rusų diversantų ir vietinių jų pakalikų. Kuo labiau šitie piliečiai savo intelektualiaisiais žaidimas bus užimti prie kalėjimo išviečių, tuo mažiau pridergs laisvėje.

3. Premjeras Arsenijus Jaceniukas pareiškė, kad Ukraina ir Slovakija pasirašė memorandumą dėl reversinio dujų tiekimo Ukrainai. Tuo pačiu Kijevas ruošia teisminį ieškinį prieš Gazpromą dėl dujų kainos.

Aš nežinau, kuo baigsis ši priešprieša su Rusija. Bet jeigu Kijevui neužtenka nei proto, nei valios normaliai įvykdyti antiteroristines operacijas, tai nors “energetikos fronte” jis bent jau vaizduoja atkirtį. Kad tik šios iniciatyvos butų įgyvendintos iki galo.

Kremliaus botai – naujieji kariai

*Botas (žodžio Robotas santrumpa) – kompiuterio programa, automatizuotai atliekanti tam tikrus veiksmus, kuriuos galėtų atlikti su kompiuteriu dirbantis žmogus ir (kartais) imituojantis žmogaus veiklą.

Kalbėjosi Danil Turovskij

Kaip rodo pastarųjų dienų įvykiai, informacinis karas, vykstantis kibernetinėje erdvėje, dabar tikresnis už tikrą karą. Valdžios institucijoms dirbančios organizacijos vadovas, su sąlyga, kad išliks anonomiškas, papasakojo Danilui Turovskiui apie taip, kaip papirkinėjami blogeriai, užsakomos DDoS atakos ir formuojama visuomenės nuomonė. Redakcija rekomenduoja pašnekovo išsakytas mintis vertinti su tam tikru atsargumu.

Kaip Jūs pradėjote užsiimti internetiniais karais?

2011 m. pabaigoje, kuomet prasidėjo protestai, mes pasiūlėme pabandyti tuo užsiimti. Aš pradėjau nuo visiškos smulkmenos – blogerių, daugiausia – retų užsakymų žurnalistams. Aš buvau atsakingas už vadinamuosius „murzilkas“. Jie už atitinkamą mokestį apdorodavo ir pateikdavo visuomenei tam tikras žinias.

Tipinis botų veiklos Tviteryje pavyzdys: pagal tam tikrsas žymas (tegus) botai prirašo tiek pranešimų, kad būtų neįmanoma rasti informacijos.

Tipinis botų veiklos Tviteryje pavyzdys: pagal tam tikras žymas (tegus) botai prirašo tiek pranešimų, kad būtų neįmanoma rasti prasmingos informacijos.

Viskas organizuojama būdavo maždaug taip: susirinkdavo krūva „murzilkų“, jiems visiems devintą ryto būdavo atsiunčiama trumpa informacija, kurioje nurodyta, į ką ir kaip jie turi atkreipti dėmesį dienos bėgyje, kaip žaisti ta informacija, kur kokius akcentus sudėti. Jie turėjo dirbti – ne parašyti vieną kitą postą – o nuolat transliuoti ir išlaikyti dėmesio centre tam tikrą žinią. Tokių blogerių ieškodavome banaliausiu būdu – „Žan-Žake“ (Rusijoje populiarių prancūziškų kavinių tinklas – vert.past.). Ten renkasi daug žmonių. Ateini, apžiūri – gal kam nors grynųjų trūksta, gal kas ne visai aiškiai savo opozicines pažiūras rodo.

Išsirinkdavome kurį nors, pasiūlydavome pabandyti: už penkiolika tūkstančių parašyti apie kokį nors apsivogusį Bibirevo tarybos deputatą. Žmogus mąsto daugmaž taip: reikalas kilnus, o dar ir pinigų gausiu, merginą į „Žan-Žaką“ galėsiu nusivesti. Ir taip kartą, kitą, o trečią kartą jau sakai: „O neparašytumei ko nors apie Aleksejų Navalną?“. Žmogus atsisako. O tu jam: „Pala, o tai tu nori, kad visi sužinotų, kad jau ėmei iš mūsų pinigus?“bezdziones_internete

Savaime suprantama, mes visada žadėdavome visišką anonimiškumą, o po to didžiojo skandalo, kai buvo įsilaužta į Potupčik elektroninį paštą, kuri taip pat turėjo tokių jai dirbančių žmonių, visi buvo išsigandę (aut..past. – 2012 metų pradžioje kaip ir buvo įsilaužta į jaunimo judėjimo „Naši“ spaudos atstovės Kristinos Potupčik elektroninį paštą ir visi galėjo susipažinti su jos susirašinėjimu su apmokamais blogeriais).

Bet mes viską darėme atsargiai, ir pasiekdavome netgi tokį lygį, kad žmonės susikurdavo sau slaptas elektroninio pašto dėžutes, jautėsi tikrais superagentais ir visiškai įsijausdavo į šį vaidmenį. Kai perduodavome jiems pinigus – visada grynaisiais, jie, savaime suprantama, baugščiai dairydavosi aplinkui, ar niekas jų neseka, lyg kokią žolę pirkdami.

Continue reading

ESBO vadovas atvyksta į Kijevą

OSCE_ESBO_logoVertė Lightning Rod

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO, angl. OSCE) generalinis sekretorius Lamberto Zannieras sekmadienio vakare atvyks į Kijevą. Apie tai pranešė l.e.p. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Deščicia.

„ESBO stebėtojų išlaisvinimo situacija vis dar sudėtinga. Grįžtu į Kijevą. Taip pat vakare į Kijevą atskrenda ESBO generalinis sekretorius Lamberto Zannieras“, – parašė Tviteryje l.e.p. URM vadovas.

Kaip žinome, sekmadienį Deščicia Vatikane dalyvavo iškilmingoje Romos popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos ceremonijoje.

ESBO atstovai buvo sulaikyti balandžio 25 įvažiavime į Slovjanską, šalia Kramatorsko. Tarp autobuso keleivių buvo 7 ESBO atstovai, 5 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai ir vienas transporto vairuotojas.

Ukrainos URM kreipėsi į Rusijos Federaciją reikalaudama paveikti teroristus paleisti misijos atstovus, kurie į Slovjanską atvyko tikslu „susipažinti su antiteroristinės operacijos vykdymo eiga, konkrečiai – kaip Ukraina vykdo tarptautinės teisės normas, ginant civilius gyventojus“.

Tuo pačiu, ESBO pareiškė: žmonės užgrobtame autobuse nėra susiję nei su specialiąja ESBO monitoringo misija, nei su rinkimų stebėtojais.

ESBO teigia, kad sulaikytieji yra karinė verifikacinė ESBO misija, kuri atvyko pakviesta Ukrainos valdžios pagal 2011 metų Vienos dokumentą. Ją sudaro aštuoni asmenys: keturi Vokietijos piliečiai ir po vieną Čekijos, Danijos, Lenkijos ir Švedijos atstovą.

Balandžio 26 Danijos, Švedijos ir Lenkijos atstovai pareiškė, kad rytų Ukrainoje prie Sloviansko sulaikytieji ESBO šalių tarptautiniai kariniai inspektoriai turi būti nedelsiant išlaisvinti.

Tuo pačiu, Vokietijos valstybinių sluoksnių šaltinis pranešė, jog į Ukrainą važiuoja ESBO delegacija vykdyti derybų dėl pagrobtų karinių inspektorių išvadavimo.

Šaltinis: pravda.com

Kramatorsko aerodromo puolimas buvo sustabdytas

Dmitry Tymchuk, „Informacinio pasipriešinimo“ grupės operatyviniai duomenys

Po demonstracinių veiksmų blokuojant ir pasirengiant pulti Kramatorsko aerodromą (užimtą Ukrainos jėgos struktūrų), ekstremistai apgultį baigė. UST ir VRS VK specialiosios paskirties kariai pasiruošė ištisai gynybai, tačiau puolimas taip ir neįvyko.

Ekstremistai sulaikė transportą, vežantį į aerodromą produktus.

Šiuo metu tiesioginio stebėjimo zonoje pagal aerodromo perimetrą ekstremistų grupių nepastebima.

Tuo pačiu, šiandien antiteroristinės operacijos (ATO) vykdymo zonoje ir kitose Ukrainos jėgos struktūrų tarnybos vietose buvo stebimi demonstraciniai ekstremistų grupių veiksmai. Kalbame apie masinį psichologinį poveikį iš šalies ir bandymus išprovokuoti jėgos struktūras atidengti ugnį.

Taip pat, rengiantis atremti galimus puolimus, matome apverktiną atskirų jėgos tarnybų vadovų veiksmų nesuderinamumą ATO vykdymo zonoje.

Be to, mūsų duomenimis, ATO vadovo jau trečia para nėra operacijos vykdymo zonoje.

Anonymous: vandens tiekimą į Krymą sustabdė ne Ukraina, o Rusija

Pagal vienos iš Anonymous grupių duomenis (patvirtintus nepriklausomais duomenimis iš Chersono srities vadovybės), vandens tiekimą į Krymą sustabdė ne Ukraina, o Rusija, siekdama gauti pretekstą įsiveržimui į Chersono sritį, o taip pat norėdama sukelti Krymo gyventojų priešiškumą Ukrainai.

Pagal šiuo metu gaunamus duomenis, Kryme esantis Krasnoperekopskas vandenį turi, tačiau kiek toliau esančiame Džankojuje neveikia vandens siurblinės. Vanduo užpildo tik pirmus 200 kilometrų, iš kurių pusė – Chersono srityje. Iš Kryme esančios 300 kilometrų ilgio kanalo dalies vanduo yra tik pirmame, maždaug 100 kilometrų ilgio ruože. Kitaip tariant, 400 kilometrų ilgio Šiaurės Krymo kanalas veikia tik perpus, toje dalyje, kur vanduo teka savaime, be siurblių.

Šalia Krasnoperekopsko vanduo kanale yra

Šalia Krasnoperekopsko vanduo kanale yra

Krasnoperekopaskas – nedidelis miestas, esantis Kryme, visiškai prie žemyninės Ukrainos dalies. Į jį vanduo atiteka iš Armiansko, į kurį, savo ruožtu, atiteka iš Kachovo vandens saugyklos. Pagal duomenis, gaunamus iš Krymo, Krasnoperekopske vanduo yra. Tačiau kitose, toliau esančiose vietovėse vandens nėra.

Vanduo gali būti dingęs dėl sustabdytos siurblinės šalia Džankojaus miestelio.

Vanduo gali būti dingęs dėl sustabdytos siurblinės šalia Džankojaus miestelio.

Anonymous gaunamais duomenimis, neveikia maždaug per 60 kilometrų nuo Krasnoperekopsko esanti Džankojaus siurblinė, schemoje pažymėta kaip siurblinė nr.1 – už jos esančiuose regionuose vandens nėra. 

Chersono srities administracijos atstovas Jurijus Odarčenko teigia, kad vanduo į kanalą imtas tiekti dar kovo 19 dieną, tačiau Krymą užgrobę asmenys išvarė darbuotojus iš siurblinės, esančios netoli Džankojaus. Dėl to kanalas ne tik nustojo veikti, bet ir perdžiūvo. Šiuo metu, net jei Krymo vadovybė ir bandytų atnaujinti vandens tiekimą, kanalas pilnai imtų veikti tik vasaros pradžioje.

Šiaurės Krymo kanalas dirba sezoniniu režimu: vanduo į jį tiekiamas nuo pavasario iki rudens, tuo tarpu žiemą, dėl vandens trūkumo tiekimas labai smarkiai sumažinamas, vandes leidžiama tik tiek, kad neperdžiūtų kanalo dugnas. Perdžiūvus dugnui, kanalo veiklą atnaujinti būna labai sudėtinga.

Šaltiniai: Anonymous.fm, Hi.dn.ua

Situacija balandžio 27 ryte

information_resistanceOperatyviniai grupės „Informacinis pasipriešinimas“ balandžio 27 ryto duomenys

Slovjanskas. Praėjusią naktį netoli Slovjansko Ukrainos jėgos struktūros atblokavo pradėtą statyti separatistų blokpostą. Tikslinę operaciją atliko mobilioji UST specialiosios paskirties grupė. Vienas ekstremistas paimtas – tai buvo Dono kazokų atstovas.

Artiomovskas. Praėjusią naktį Artiomovske prie ginklų sandėlių atvyko apie 100 separatistų, kurių dalis buvo ginkluoti. Po 2 valandų separatistų jau buvo apie 100, identifikuoti atvykę automobiliai su Charkovo numeriais. Rimtų šturmo bandymų imtasi nebuvo, akcija, matomai, turėjo psichologinio spaudimo pobūdį. Separatistai skandavo „Armija su liaudimi!“ . Paryčiais separatistai išsiskirstė.

Stachanovas. Po neilgo naktinio aktyvumo, prorusiškai nusiteikusių piliečių minia, susirinkusi miesto centre, išsiskirstė. Atvykę iš Luhansko akciją inicijavę ekstremistai išvažiavo iš miesto (Luhansko kryptimi). Pastarųjų tarpe identifikuoti Stachanovo gyventojai, dalyvavę užgrobiant UST (Ukrainos Saugumo Tarnyba, SBU) pastatą Luhanske, ir kurie iki pastarojo laiko buvo užgrobtame pastate.

Fakto, jog Donecko ekstremistai sulaikė UST darbuotojus (apie tai šiąnakt pranešė žiniasklaida), mūsų „Informacinio pasipriešinimo“ grupė nekomentuoja. Manome, jog tai – išskirtinai pačios UST kompetencija.

Vertė Lightning Rod.

Ekstremistai bando užgrobti Stachanovą

dmitry_tymchukOperatyviniais „Informacinio pasipriešinimo“ grupės duomenimis, šiandien iš Luhansko išvyko ginkluotų ekstremistų grupė (apytikriai 30 žmonių 9-iais automobiliais), turėjusi tikslą įvykdyti regione provokacijas ir diversijas.

Atvykę į Stachanovą, ekstremistai mobilizavo vietines prorusiškas jėgas. Jie ne tik informavo vietinių separatistų lyderius mobiliuoju ryšiu, bet įsiveržė į vietos kalnų gelbėjimo dalinį (Valstybinės sukarintos kalnų gelbėjimo tarnybos dalinį – VSKGT) ir privertė įjungti garso sireną.

Vietiniai prorusiškai nusiteikę piliečiai tapo greitai mobilizuoti, ir jų jėgomis prie miesto tarybos pradėtas statyti blokpostas.

Pavojaus signalu sukeltos vietinės Ukrainos VRM struktūros.

Švarkas ỹra per siūles

Sofja Kornienko
(Radijo stoties „Laisvė“ neetatinė korespondentė Beniliukso šalyse (Amsterdamas), – vert. pastaba.)

Vertė Laima Žilaitytė-Mayer

Paskelbta 2014 04 26 9:30

Putinas Ukrainoje kariauja hibridinį karą, sako atsargos generolas majoras Frankas van Kappenas (Frank van Kappen), Nyderlandų parlamento aukštutinių rūmų (Eerste Kamer, lietuviškai – pirmieji rūmai) narys. Praeityje generolas van Kappenas taip pat dirbo JTO ir NATO patarėju saugumo klausimais. Kas gi yra tasai Putino hibridinis karas ir kiek Vakarai pasiruošę įsivelti atsakydami į jį, generolas papasakojo interviu „Laisvės radijui“.

Rusijos veiksmai Ukrainoje privertė NATO susimąstyti

NATO užsakymu 2004 metais atliktas tyrimas pavadinimu „Multiple Futures“ buvo bandymas pažvelgti į ateitį, pabandyti įsivaizduoti, ko artimiausiais metais galima tikėtis tarptautinio saugumo srityje. Tyrimo darbe dalyvavo daugiau nei aštuoni tūkstančiai mokslininkų, kariškių ir politikų; mokslininkai, beje, buvo ne vien tik iš NATO valstybių. Tyrėjai suformulavo keletą pagrindinių išvadų (ir šios jų pranašystės jau pradėjo pildytis). Pagal vieną iš scenarijų, silpnos, skirtingų nuomonių padalintos tarptautinės bendruomenės fone įmanomu taps sugrįžimas į XIX a. primenančią politiką, kai stiprios valstybės primeta savo valią silpnoms, nes tarptautinės bendruomenės, kuri galėtų pažaboti tokį jų elgesį, faktiškai nėra. Šiandien mes esame panašios įvykių eigos liudininkais, sako generolas Frankas van Kappenas:

Continue reading