Kremliaus botai – naujieji kariai

*Botas (žodžio Robotas santrumpa) – kompiuterio programa, automatizuotai atliekanti tam tikrus veiksmus, kuriuos galėtų atlikti su kompiuteriu dirbantis žmogus ir (kartais) imituojantis žmogaus veiklą.

Kalbėjosi Danil Turovskij

Kaip rodo pastarųjų dienų įvykiai, informacinis karas, vykstantis kibernetinėje erdvėje, dabar tikresnis už tikrą karą. Valdžios institucijoms dirbančios organizacijos vadovas, su sąlyga, kad išliks anonomiškas, papasakojo Danilui Turovskiui apie taip, kaip papirkinėjami blogeriai, užsakomos DDoS atakos ir formuojama visuomenės nuomonė. Redakcija rekomenduoja pašnekovo išsakytas mintis vertinti su tam tikru atsargumu.

Kaip Jūs pradėjote užsiimti internetiniais karais?

2011 m. pabaigoje, kuomet prasidėjo protestai, mes pasiūlėme pabandyti tuo užsiimti. Aš pradėjau nuo visiškos smulkmenos – blogerių, daugiausia – retų užsakymų žurnalistams. Aš buvau atsakingas už vadinamuosius „murzilkas“. Jie už atitinkamą mokestį apdorodavo ir pateikdavo visuomenei tam tikras žinias.

Tipinis botų veiklos Tviteryje pavyzdys: pagal tam tikrsas žymas (tegus) botai prirašo tiek pranešimų, kad būtų neįmanoma rasti informacijos.

Tipinis botų veiklos Tviteryje pavyzdys: pagal tam tikras žymas (tegus) botai prirašo tiek pranešimų, kad būtų neįmanoma rasti prasmingos informacijos.

Viskas organizuojama būdavo maždaug taip: susirinkdavo krūva „murzilkų“, jiems visiems devintą ryto būdavo atsiunčiama trumpa informacija, kurioje nurodyta, į ką ir kaip jie turi atkreipti dėmesį dienos bėgyje, kaip žaisti ta informacija, kur kokius akcentus sudėti. Jie turėjo dirbti – ne parašyti vieną kitą postą – o nuolat transliuoti ir išlaikyti dėmesio centre tam tikrą žinią. Tokių blogerių ieškodavome banaliausiu būdu – „Žan-Žake“ (Rusijoje populiarių prancūziškų kavinių tinklas – vert.past.). Ten renkasi daug žmonių. Ateini, apžiūri – gal kam nors grynųjų trūksta, gal kas ne visai aiškiai savo opozicines pažiūras rodo.

Išsirinkdavome kurį nors, pasiūlydavome pabandyti: už penkiolika tūkstančių parašyti apie kokį nors apsivogusį Bibirevo tarybos deputatą. Žmogus mąsto daugmaž taip: reikalas kilnus, o dar ir pinigų gausiu, merginą į „Žan-Žaką“ galėsiu nusivesti. Ir taip kartą, kitą, o trečią kartą jau sakai: „O neparašytumei ko nors apie Aleksejų Navalną?“. Žmogus atsisako. O tu jam: „Pala, o tai tu nori, kad visi sužinotų, kad jau ėmei iš mūsų pinigus?“bezdziones_internete

Savaime suprantama, mes visada žadėdavome visišką anonimiškumą, o po to didžiojo skandalo, kai buvo įsilaužta į Potupčik elektroninį paštą, kuri taip pat turėjo tokių jai dirbančių žmonių, visi buvo išsigandę (aut..past. – 2012 metų pradžioje kaip ir buvo įsilaužta į jaunimo judėjimo „Naši“ spaudos atstovės Kristinos Potupčik elektroninį paštą ir visi galėjo susipažinti su jos susirašinėjimu su apmokamais blogeriais).

Bet mes viską darėme atsargiai, ir pasiekdavome netgi tokį lygį, kad žmonės susikurdavo sau slaptas elektroninio pašto dėžutes, jautėsi tikrais superagentais ir visiškai įsijausdavo į šį vaidmenį. Kai perduodavome jiems pinigus – visada grynaisiais, jie, savaime suprantama, baugščiai dairydavosi aplinkui, ar niekas jų neseka, lyg kokią žolę pirkdami.

Continue reading

Ukrainos MO operatyvinio vadovavimo „Sever“ kreipimasis į žiniasklaidą

2014 04 16, 18:47 trečiadienis, vertė Lightning Rod

ukrainos_kariuomene_zurnalistai

Operatyvinio vadovavimo „Sever“ vadybos štabas kreipiasi į žiniasklaidos darbuotojus, blogerius ir socialinių tinklų aktyvistus, į visus savosios šalies patriotus.

Draugai! Žurnalistai ir socialinių tinklų aktyvistai!

Netapkite „ginklu“ Rusijos specialiųjų tarnybų, kariaujančių prieš Ukrainos Ginkluotąsias Pajėgas, rankose!

Visi Ukrainos Karinių Pajėgų vadovavimo organai pastoviai patiria informacines atakas, kurios, deja, realizuojamos per Ukrainos žiniasklaidą.

Priešas veikia iš vidurio Ukrainos, „groja“ ukrainiečių emocijomis ir daro ką tik gali tam, kad galėtų diskredituoti karinių dalinių vadovaujantį sąstatą, kuris yra labiausiai patyręs ir sugebantis efektyviausiai spręsti iškeltus uždavinius.

Tai, savo ruožtu, kenkia karinių kolektyvų kovinei parengčiai. Šiandien mes tampame beprecedentinės operacijos liudininkais – kai priešo propaganda nutaikyta į žymius politikus, idėjinius lyderius, žinomus žurnalistus ir Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų aukščiausiąjį vadovaujantį sąstatą.

Visas turimais informaciniais šaltiniais priešo informacinių – psichologinių operacijų tarnyba bando sukurti nepasitikėjimo atmosferą Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų vadovybės sąstate, turėdama tikslą bet kokiomis aplinkybėmis pakenkti kovinei parengčiai ir pasėti nepasitikėjimą Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų operatyvinio vadovavimo vyresnybės sprendimais (visa tai jau vyko 2008 metais Rusijos – Gruzijos konflikto metu).

Vadovybė pripažįsta visais lygmenimis, jog armija tikrai turi problemų, bet jos palaipsniui sprendžiamos. Iš tiesų, karinės vadybos organų jėgos ir lėšos nukreiptos į savalaikį ir visapusišką karinių dalinių aprūpinimą visomis būtinomis materialinėmis – techninėmis priemonėmis.

Armija komplektuojama ir ruošiama kovinei parengčiai, kariškiai papildo karinius kolektyvus ir mokomi karinio reglamento bei disciplinos, tampa neatskiriama sėkmingo tikslinių užduočių atlikimo dalimi.

Tuo tarpu, pavieniai „autoritetingi“ žmonės isteriškai kaltina Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų pareigūnus neteisėtais veiksmais, tuo pačiu nesuprasdami to, jog jų veikla yra paranki užsienio žvalgybai ir informacinei – diversinei veiklai, neapdairiai atskleisdami karinių dalinių dislokacijos vietas, užduotis ir sudėtį, o tai ir yra viena iš informacinės – psichologinės operacijos atlikimo užduočių.

Kai įvykiai, susiję su Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų veikla, nušviečiami be kontrolės, žiniasklaida dažnai tampa informacinės grėsmės armijai katalizatoriumi.

Primename, armija – ne vaikų darželis, o kareiviai, jaunesnieji leitenantai, karininkai ir generolai – ne vaikai. Ukrainos Karinių Pajėgų kariškiai šiandien vykdo vadų įsakymus ir karines užduotis

Jei priešui pavyks nušalinti vadą, sugriauti pasitikėjimą juo kareivių ir Ukrainos liaudies akyse – tai reikš armijos kovinės parengties ir šalies gynybinės galios griovimą. Ukrainiečiai neturi leisti diskredituoti ir plūsti Karines Pajėgas, privalo nepasiduoti informacinėms diversijoms. Vienybė ir sutarimas – tai jėga ir galia, nepavaldi jokioms informacinėms diversijoms.

Kreipiamės į žiniasklaidos darbuotojus, informacinių resursų administratorius, redaktorius ir žurnalistus, socialinių tinklų aktyvistus – prašome naudoti tik patikrintus ir išskirtinai atvirus informacijos šaltinius. Apsaugokite save nuo atsakomybės, platinant melagingus, nepatikrintus duomenis, kuriuos skleidžia priešiškos specialiosios tarnybos. Išjunkite iliuzijas – įjunkite savimonę.

Operatyvinio vadovavimo „Sever“ tarnybos Spaudos centras

Maksimo Dondiuko fotografija