Teroristai apšaudė Slovjansko televizijos bokštą

vertė:Kastytis Rimkevicius

Operatyviniais „Informacinio Pasipriešinimo“ grupės duomenimis šią naktį ir ryte teroristai apšaudė Slovjansko televizijos bokštą (objektas šiuo metu saugomas Ukrainos teisėsaugos pareigūnų).

Manoma, kad apšaudymai įvykdyti minosvaidžiais.

Du saugumo vyrai sužeisti – vienas kontuzytas, antras sužeistas skeveldromis.

„IP“

Ukrainos Nacionalinės gvardijos kreipimasis

Skubus Nacionalinės gvardijos kreipimasis!

Ukrainos Nacionalinės gvardijos vadovybė kategoriškai neigia žiniasklaidoje platinamą šmeižtą apie „kariškių dalyvavimą gegužės 9-ąją Mariupolyje šaudant taikius gyventojus“. Tokios ydingos ir ciniškos informacijos platinimo tikslas – karių diskreditacija, taip pat jų vaidmens kriminogeninės situacijos Mariupolyje stabilizavimo procesuose sumenkinimas, sąmoningas įtampos tarp miesto gyventojų kurstymas. Primename, kad Nacionalinės gvardijos kariai, rizikuodami savo gyvybėmis, antiteroristinės operacijos šalies rytuose metu daro viską, kad užkirstų kelią smurtui ir užtikrintų taiką miestų gatvėse. Pakartotinai prašome visuomenės supratingai atsižvelgti į kariškių veiksmus ir platinti tik oficialių šaltinių informaciją, neleidžiančią klaidingai vertinti įvykius.

video_fragmentas_pistoletas_molotovo_kokteilis

Filmuota video medžiaga rodo, kad kariškių užpuolikai buvo ginkluoti šaunamaisiais ginklais ir Molotovo kokteiliais.

Šaltinis: http://vv.gov.ua/news.php?nid=4760&lang=ua

Gegužės 5 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, gegužės 5 dienos įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Puskandidatis Cariovas atsibastė iš Maskvos (tarp kitko, atskrido jis su Kremliaus pasiuntiniu Lukinu, kas jau savaime iškalbinga), kyštelėjo snapą į Luhanską, ir tučtuojau ta pati Luhansko srities taryba, vadovaujama apsišaukėlio „gubernatoriaus“ Bolotovo, paskelbė „referendumą“. Ir pareikalavo, kad Kijevas išvestų kariuomenę iš Ukrainos rytų ir nutrauktų antiteroristinę operaciją (ATO).

Nežinia, kiek pinigų iš Putino partempė Cariovas, bet Luhansko deputačiukai tiksliai savo kreipimesi atkūrė ankstesnius Maskvos ultimatumus Ukrainos valdžios adresu. Beje, taip ir liko paslaptis, kiek tiksliai vietinių deputatų pritarė Cariovo su Bolotovu pateiktiems kliedesiams.

2. Pasienyje su Rusija vyksta labai pavojingi dalykai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba fiksuoja pasienio kontrolės ir patikros punktų blokavimą, kurį vykdo prorusiškieji ekstremistai.

Užgrobimų kol kas nėra. Bet, panašu, jei Rusijos kariškiams prireiks „koridoriaus“ per sieną, mūsų pasieniečiams bus labai sudėtinga.

3. Žūsta jėgos struktūrų atstovai. Šiandien žuvusiųjų tarpe buvo „Alfos“ kovotojas, kuris gabeno iš apšaudymo sužeistą tarnybos draugą. Jis žuvo nuo granatos sprogimo.

Mes lenkiame galvas prieš žuvusius už Ukrainos laisvę. Kiekvienas jų – didvyris.

Tarp kitko, vakar tos pačios „Alfos“ mūšio su teroristais metu buvo sužeisti 7 Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai, o sunaikinta 17 teroristų – jų praradimus mes nustatėme tiksliai.

4. Ukrainos rinkėjų Komiteto Odesos srities organizacijos duomenimis, arba milicija, arba Odesos gydytojai pardavė prorusiškiesiems separatistams duomenų bazes su žmonių, kurie kreipėsi į ligonines medicininės pagalbos po susirėmimų mieste gegužės 2-ąją, sąrašais.

Prorusiškieji gaivalai apsiputoję ir grasindami kerštu tuoj pat ėmė socialiniuose tinkluose skelbti Ukrainos patriotų adresus ir pavardes.

Tie baugštūs šunėkai tiek ir tesugeba, kaip tik užpulti iš už nugaros, apkandžioti ir pabėgti. Tačiau kartais jie puola gaujomis, o tu vienas, tai pavojinga. Aš labai tikiuosi, kad Odesos patriotai sugebės mobilizuotis ir neleis savęs skriausti.

Sužeistas koloradas. Jau ne rasija-rasija. Jau gelbėkite... Net ginklą atidavė.

Sužeistas koloradas. Jau ne rasija-rasija. Jau gelbėkite… Net ginklą atidavė.

Gerosios naujienos:

1. ATO tęsiasi. Deja, neišvengiant keistenybių.

Mes taip pilnai ir nesupratom, kokia prasmė jėgos struktūroms palikti Kramatorską. Mūsų šaltinių mieste liudijimu, ten teroristai neturi pajėgumų, kad perimtų miestą savo kontrolei. Bet per bortą mestame likimo valiai Kramatorske vietoje teroristinio pragaro bujoja anarchija ir smulkių vietinių banditėlių savivalė. Tai – ne ką geriau.

…Nors vis dėlto geriau neaiški ATO, nei aiškus neveiklumas.

2. Chersone specialiosios operacijos metu sulaikyti 36 provokatoriai, keliavę iš Krymo į Odesą.

Kontržvalgyba dirba. Ir tai įkvepia viltį, jog Pietuose Maskvos peršamas kruvinasis scenarijus vis tik žlugs. Be abejo, būtų geriau, kad šiuos vizituotojus neutralizuotų jau AKR (Autonominės Krymo Respublikos) pasienyje (nors visų iš eilės negali sulaikyti – išryškinti putiniškus pasiuntinius“turistų“ tarpe ir yra specialiųjų tarnybų užduotis).

3. Šis punktas labiau iš juokingųjų, nei iš gerųjų. Rusijos Prezidentas Putinas pasirašė įsakymą apdovanoti ordinais ir medaliais didelę grupę Rusijos žiniasklaidos darbuotojų.

Sprogsiu iš juoko. Visas pasaulis linksminasi iš tų pasakorių ir mitadarių, neturinčių nė menkiausio ryšio su žurnalistika. Jų nevalyvi gebėjimai išversti teisybę ir patiekti propagandinius paveiksliukus, skirtus menkiems proteliams, yra tiesiog apgailėtini. Bet Putinas juos vertina ir šlovina. Melas šių laikų Rusijoje – garbės dalykas.

Iš tiesų, aš pats maniau, kad jie nors už pinigus taip stengiasi. Tačiau jie tarnauja už valgį ir garbės raštus. Šaunuoliai.

Kaip teisingai bendrauti su draugais ir giminėmis iš Rusijos

Inga Lavrinenko

Vertė Milda Petrokaitė

Jeigu rusas nors akimirkai atsiribos nuo išgalvotų vaizdinių ir įsisąmonins, kad jokių fašistų Kijeve nėra, jis bus priverstas pripažinti, kad neapykantos jausmas, kuris jame liejasi per kraštus – tai jo paties asmeninis jausmas. Psichologas Olegas Chomiakas pasakoja, kaip Rusijoje vykdoma masinis sąmonės apdorojimas ir siūlo rekomendacijas, kaip bendrauti su giminėmis, draugais ir kolegomis – rusų tautybės žmonėmis, kurių smegenis „išsinuomojo“ Kremlius.

Šioje sudėtingoje situacijoje, kurioje dabar esame, susiduriame su daugeliui netikėta problema bendraujant su giminaičiais, kolegomis, draugais, bendradarbiais iš Rusijos. Kodėl lyg ir normalūs, adekvačiai vertinantys situaciją žmonės elgiasi taip, lyg būtų netekę proto? Kaip į tai reaguoti? Anksčiau, bendraudami su rusų tautybės žmonėmis, mes galėjome aptarinėti įvykius, ginčytis, įrodinėti, tartis. Vyko normali komunikacija. Dabar gi mes susiduriame su tuo, kad mūsų paprasčiausiai negirdi. Bet kokioms mūsų prielaidoms priešpastatomas „tekstas“, susidedantis iš tam tikrų stereotipų rinkinio, o mes suprantame, kad tokia siunčiama žinia – tai akivaizdus melas. Mes aptariame situaciją ne Rusijoje, o Ukrainoje, o šiame procese rusų tautybės žmonės užima tokią poziciją, lyg geriau už mus pačius žinotų, kas pas mus vyksta.

Žiniasklaida Rusijoje Continue reading

Ukrainos MO operatyvinio vadovavimo „Sever“ kreipimasis į žiniasklaidą

2014 04 16, 18:47 trečiadienis, vertė Lightning Rod

ukrainos_kariuomene_zurnalistai

Operatyvinio vadovavimo „Sever“ vadybos štabas kreipiasi į žiniasklaidos darbuotojus, blogerius ir socialinių tinklų aktyvistus, į visus savosios šalies patriotus.

Draugai! Žurnalistai ir socialinių tinklų aktyvistai!

Netapkite „ginklu“ Rusijos specialiųjų tarnybų, kariaujančių prieš Ukrainos Ginkluotąsias Pajėgas, rankose!

Visi Ukrainos Karinių Pajėgų vadovavimo organai pastoviai patiria informacines atakas, kurios, deja, realizuojamos per Ukrainos žiniasklaidą.

Priešas veikia iš vidurio Ukrainos, „groja“ ukrainiečių emocijomis ir daro ką tik gali tam, kad galėtų diskredituoti karinių dalinių vadovaujantį sąstatą, kuris yra labiausiai patyręs ir sugebantis efektyviausiai spręsti iškeltus uždavinius.

Tai, savo ruožtu, kenkia karinių kolektyvų kovinei parengčiai. Šiandien mes tampame beprecedentinės operacijos liudininkais – kai priešo propaganda nutaikyta į žymius politikus, idėjinius lyderius, žinomus žurnalistus ir Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų aukščiausiąjį vadovaujantį sąstatą.

Visas turimais informaciniais šaltiniais priešo informacinių – psichologinių operacijų tarnyba bando sukurti nepasitikėjimo atmosferą Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų vadovybės sąstate, turėdama tikslą bet kokiomis aplinkybėmis pakenkti kovinei parengčiai ir pasėti nepasitikėjimą Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų operatyvinio vadovavimo vyresnybės sprendimais (visa tai jau vyko 2008 metais Rusijos – Gruzijos konflikto metu).

Vadovybė pripažįsta visais lygmenimis, jog armija tikrai turi problemų, bet jos palaipsniui sprendžiamos. Iš tiesų, karinės vadybos organų jėgos ir lėšos nukreiptos į savalaikį ir visapusišką karinių dalinių aprūpinimą visomis būtinomis materialinėmis – techninėmis priemonėmis.

Armija komplektuojama ir ruošiama kovinei parengčiai, kariškiai papildo karinius kolektyvus ir mokomi karinio reglamento bei disciplinos, tampa neatskiriama sėkmingo tikslinių užduočių atlikimo dalimi.

Tuo tarpu, pavieniai „autoritetingi“ žmonės isteriškai kaltina Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų pareigūnus neteisėtais veiksmais, tuo pačiu nesuprasdami to, jog jų veikla yra paranki užsienio žvalgybai ir informacinei – diversinei veiklai, neapdairiai atskleisdami karinių dalinių dislokacijos vietas, užduotis ir sudėtį, o tai ir yra viena iš informacinės – psichologinės operacijos atlikimo užduočių.

Kai įvykiai, susiję su Ukrainos Ginkluotųjų Pajėgų veikla, nušviečiami be kontrolės, žiniasklaida dažnai tampa informacinės grėsmės armijai katalizatoriumi.

Primename, armija – ne vaikų darželis, o kareiviai, jaunesnieji leitenantai, karininkai ir generolai – ne vaikai. Ukrainos Karinių Pajėgų kariškiai šiandien vykdo vadų įsakymus ir karines užduotis

Jei priešui pavyks nušalinti vadą, sugriauti pasitikėjimą juo kareivių ir Ukrainos liaudies akyse – tai reikš armijos kovinės parengties ir šalies gynybinės galios griovimą. Ukrainiečiai neturi leisti diskredituoti ir plūsti Karines Pajėgas, privalo nepasiduoti informacinėms diversijoms. Vienybė ir sutarimas – tai jėga ir galia, nepavaldi jokioms informacinėms diversijoms.

Kreipiamės į žiniasklaidos darbuotojus, informacinių resursų administratorius, redaktorius ir žurnalistus, socialinių tinklų aktyvistus – prašome naudoti tik patikrintus ir išskirtinai atvirus informacijos šaltinius. Apsaugokite save nuo atsakomybės, platinant melagingus, nepatikrintus duomenis, kuriuos skleidžia priešiškos specialiosios tarnybos. Išjunkite iliuzijas – įjunkite savimonę.

Operatyvinio vadovavimo „Sever“ tarnybos Spaudos centras

Maksimo Dondiuko fotografija