Gegužės 5 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, gegužės 5 dienos įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Puskandidatis Cariovas atsibastė iš Maskvos (tarp kitko, atskrido jis su Kremliaus pasiuntiniu Lukinu, kas jau savaime iškalbinga), kyštelėjo snapą į Luhanską, ir tučtuojau ta pati Luhansko srities taryba, vadovaujama apsišaukėlio „gubernatoriaus“ Bolotovo, paskelbė „referendumą“. Ir pareikalavo, kad Kijevas išvestų kariuomenę iš Ukrainos rytų ir nutrauktų antiteroristinę operaciją (ATO).

Nežinia, kiek pinigų iš Putino partempė Cariovas, bet Luhansko deputačiukai tiksliai savo kreipimesi atkūrė ankstesnius Maskvos ultimatumus Ukrainos valdžios adresu. Beje, taip ir liko paslaptis, kiek tiksliai vietinių deputatų pritarė Cariovo su Bolotovu pateiktiems kliedesiams.

2. Pasienyje su Rusija vyksta labai pavojingi dalykai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba fiksuoja pasienio kontrolės ir patikros punktų blokavimą, kurį vykdo prorusiškieji ekstremistai.

Užgrobimų kol kas nėra. Bet, panašu, jei Rusijos kariškiams prireiks „koridoriaus“ per sieną, mūsų pasieniečiams bus labai sudėtinga.

3. Žūsta jėgos struktūrų atstovai. Šiandien žuvusiųjų tarpe buvo „Alfos“ kovotojas, kuris gabeno iš apšaudymo sužeistą tarnybos draugą. Jis žuvo nuo granatos sprogimo.

Mes lenkiame galvas prieš žuvusius už Ukrainos laisvę. Kiekvienas jų – didvyris.

Tarp kitko, vakar tos pačios „Alfos“ mūšio su teroristais metu buvo sužeisti 7 Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai, o sunaikinta 17 teroristų – jų praradimus mes nustatėme tiksliai.

4. Ukrainos rinkėjų Komiteto Odesos srities organizacijos duomenimis, arba milicija, arba Odesos gydytojai pardavė prorusiškiesiems separatistams duomenų bazes su žmonių, kurie kreipėsi į ligonines medicininės pagalbos po susirėmimų mieste gegužės 2-ąją, sąrašais.

Prorusiškieji gaivalai apsiputoję ir grasindami kerštu tuoj pat ėmė socialiniuose tinkluose skelbti Ukrainos patriotų adresus ir pavardes.

Tie baugštūs šunėkai tiek ir tesugeba, kaip tik užpulti iš už nugaros, apkandžioti ir pabėgti. Tačiau kartais jie puola gaujomis, o tu vienas, tai pavojinga. Aš labai tikiuosi, kad Odesos patriotai sugebės mobilizuotis ir neleis savęs skriausti.

Sužeistas koloradas. Jau ne rasija-rasija. Jau gelbėkite... Net ginklą atidavė.

Sužeistas koloradas. Jau ne rasija-rasija. Jau gelbėkite… Net ginklą atidavė.

Gerosios naujienos:

1. ATO tęsiasi. Deja, neišvengiant keistenybių.

Mes taip pilnai ir nesupratom, kokia prasmė jėgos struktūroms palikti Kramatorską. Mūsų šaltinių mieste liudijimu, ten teroristai neturi pajėgumų, kad perimtų miestą savo kontrolei. Bet per bortą mestame likimo valiai Kramatorske vietoje teroristinio pragaro bujoja anarchija ir smulkių vietinių banditėlių savivalė. Tai – ne ką geriau.

…Nors vis dėlto geriau neaiški ATO, nei aiškus neveiklumas.

2. Chersone specialiosios operacijos metu sulaikyti 36 provokatoriai, keliavę iš Krymo į Odesą.

Kontržvalgyba dirba. Ir tai įkvepia viltį, jog Pietuose Maskvos peršamas kruvinasis scenarijus vis tik žlugs. Be abejo, būtų geriau, kad šiuos vizituotojus neutralizuotų jau AKR (Autonominės Krymo Respublikos) pasienyje (nors visų iš eilės negali sulaikyti – išryškinti putiniškus pasiuntinius“turistų“ tarpe ir yra specialiųjų tarnybų užduotis).

3. Šis punktas labiau iš juokingųjų, nei iš gerųjų. Rusijos Prezidentas Putinas pasirašė įsakymą apdovanoti ordinais ir medaliais didelę grupę Rusijos žiniasklaidos darbuotojų.

Sprogsiu iš juoko. Visas pasaulis linksminasi iš tų pasakorių ir mitadarių, neturinčių nė menkiausio ryšio su žurnalistika. Jų nevalyvi gebėjimai išversti teisybę ir patiekti propagandinius paveiksliukus, skirtus menkiems proteliams, yra tiesiog apgailėtini. Bet Putinas juos vertina ir šlovina. Melas šių laikų Rusijoje – garbės dalykas.

Iš tiesų, aš pats maniau, kad jie nors už pinigus taip stengiasi. Tačiau jie tarnauja už valgį ir garbės raštus. Šaunuoliai.

Balandžio 30 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 30 įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Tęsiasi parodomasis administracinių pastatų grobimas Ukrainos rytuose.

Ukrainos VRM ataskaita: Donecko srityje separatistai iki šiandien užgrobė 15 administracinių pastatų. Tai vietos valdžios įstaigos, milicijos skyriai ir Ukrainos saugumo tarnybos padaliniai įvairiuose miestuose.

Taip pat Donecko srityje teroristai įrengia patikros postus ten, kur tik jiems šauna į galvą. Milicija stengiasi netrukdyti piliečių kuriamajam darbui. Ir tik prie Slovjansko jėgos struktūros reguliariai išardo tokius patikros postus, tačiau iš karto atsitraukia suteikdami separatistams galimybę sugrįžti į tarnybos atlikimo vietas.

Akivaizdu, kad šis įtraukiantis žaidimas teikia malonumą abejoms pusėms. Tačiau pašaliniam stebėtojui jis atrodo mažų mažiausia keistas.

Luhansko srityje tokio pobūdžio cirkas, panašu, tik pradeda įsisukti. Po vakarykščių įvykių Luhanske, šiandien srityje įsidėmėtinas administracijos pastatų užgrobimas Alčevske.

3. Valdžia tęsia kaltųjų dėl antiteroristinės operacijos žlugimo paieškas.

Po vakarykščio „Polišinelio paslapties“ paviešinimo – žiū, rytuose dauguma vietos jėgos struktūrų yra sabotuotojai ir išdavikai, šiandien valdžia jau ėmė kaltinti Ukrainos saugumo tarnybos specialiosios paskirties būrį, t.y. „Alfą“. Atseit, toji atsisakė vykdyti įsakymą, todėl „Alfos“ vadovybė jau nušalinta nuo tarnybinių pareigų vykdymo.

„Alfa“ pranešimą apie jos vadovybės nušalinimą jau paneigė.

Mes taip pat ištransliavome savo pranešimą apie šią situaciją. Mūsų duomenimis, įsakymo „Alfai“ niekas nedavė. Jei įsakymas vis dėlto buvo duotas – prašome nurodyti, kas ir kada jį davė. Tada bus galima kalbėti apie niekingą bailumą ir atsisakymą paklusti įsakymui. Kol kas visa tai panašu į „raganų medžioklę“.

Ir, manyčiau, vietoj visų tų kaltinimų, dėdės iš aukštųjų kabinetų galėtų pateikti daugiau duomenų apie tą įsakymą jėgos struktūroms, kuris iš tikrųjų buvo duotas. O būtent – jokiomis aplinkybėmis nenaudoti ginklo prieš žmones. Tačiau čia jokių komentarų mes, deja, negirdime. Ir kaip tokiomis sąlygomis reikėtų vesti „jėgos“ operacijas – niekas smulkiau nepaaiškina.

3. Rusijos kariuomenė tęsia didelio masto pratybas prie Ukrainos sienos.

Mes vis dar nepastebime kariuomenės skaičiaus augimo. Tačiau ir tų, kurie žaidžia slėpynių prie pat mūsų sienos, visai pakanka, kad rengiant kokį nors „referendumą“ kokiame nors Luhanske būtų „suteikta pagalba“.

Gerosios naujienos:

1. Gynybos ministerija paskelbė, kad imasi formuoti iš piliečių šalies gynybos batalionus, saugosiančius valstybinę sieną ir strateginės reikšmės objektus.

Tuo pačiu metu Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė telefoninę „karštąją liniją“, skirtą Ukrainos teritorinį vientisumą norintiems ginti ir karinį parengimą turintiems asmenims. Piliečiai, tarnavę teisėsaugos struktūrose arba kariuomenėje ir norintys įstoti į specialiuosius viešosios tvarkos palaikymo būrius, kviečiami skambinti telefonu (044) 235-55-18.

Tai labai teisinga iniciatyva. Aš jau sakiau ir pakartosiu: jei mes nenorime paskęsti pilietinio karo audroje, „savigynos būriai“ turi būti formuojami tik prie jėgos struktūrų.

Tik išlieka klausimas, kas ir kaip naudosis tais batalionais. Nes mobilizacija jau „vyko“, pavirsdama liūdnu cirku. Jei toks likimas tyko ir specialiųjų batalionų, tai geriau nė nepradėti. Nes nejuokinga.

2. L.e.p. Ukrainos Prezidento administracijos vadovas S. Pašinskis prognozuoja, kad padėtis Donecko apskrities Slovjanske bus lokalizuota ir stabilizuota artimiausiomis dienomis.

Atsiprašau pono Pašinskio, bet aš labai abejoju jo, kaip ekstrasenso, gebėjimais. Nežinau, kokiame krištolo rutulyje jis įžvelgė stabilumą Slovjanske. Tačiau tokie valdžios atstovų pažadai ir prognozės bent jau skamba raminančiai. Jei tuos žodžius parems darbais – šlovė ir garbė Ukrainos valdžiai.

3. Nepaisant viso negatyvo Luhanske, ten nutiko ir vienas labai šviesus dalykas.

Nacionalinės gvardijos kariai neleido užgrobti VRM Luhansko srities Vyriausios valdybos pastato. Vakar ginkluoti separatistai bandė šturmuoti srities miliciją. Gvardiečiams buvo pasiūlyta atiduoti ginklus ir išeiti iš pastato. Gvardiečiai ekstremistams trumpai ir suprantamai paaiškino, kur jiems dera keliauti.

Galiausiai iš pastato išėjo tik 27 šauktiniai. Kontraktiniai karininkai liko kovos poste. Šiandien norinčių juos šturmuoti neatsirado.

Foto: chuck holton