Balandžio 30 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 30 įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Tęsiasi parodomasis administracinių pastatų grobimas Ukrainos rytuose.

Ukrainos VRM ataskaita: Donecko srityje separatistai iki šiandien užgrobė 15 administracinių pastatų. Tai vietos valdžios įstaigos, milicijos skyriai ir Ukrainos saugumo tarnybos padaliniai įvairiuose miestuose.

Taip pat Donecko srityje teroristai įrengia patikros postus ten, kur tik jiems šauna į galvą. Milicija stengiasi netrukdyti piliečių kuriamajam darbui. Ir tik prie Slovjansko jėgos struktūros reguliariai išardo tokius patikros postus, tačiau iš karto atsitraukia suteikdami separatistams galimybę sugrįžti į tarnybos atlikimo vietas.

Akivaizdu, kad šis įtraukiantis žaidimas teikia malonumą abejoms pusėms. Tačiau pašaliniam stebėtojui jis atrodo mažų mažiausia keistas.

Luhansko srityje tokio pobūdžio cirkas, panašu, tik pradeda įsisukti. Po vakarykščių įvykių Luhanske, šiandien srityje įsidėmėtinas administracijos pastatų užgrobimas Alčevske.

3. Valdžia tęsia kaltųjų dėl antiteroristinės operacijos žlugimo paieškas.

Po vakarykščio „Polišinelio paslapties“ paviešinimo – žiū, rytuose dauguma vietos jėgos struktūrų yra sabotuotojai ir išdavikai, šiandien valdžia jau ėmė kaltinti Ukrainos saugumo tarnybos specialiosios paskirties būrį, t.y. „Alfą“. Atseit, toji atsisakė vykdyti įsakymą, todėl „Alfos“ vadovybė jau nušalinta nuo tarnybinių pareigų vykdymo.

„Alfa“ pranešimą apie jos vadovybės nušalinimą jau paneigė.

Mes taip pat ištransliavome savo pranešimą apie šią situaciją. Mūsų duomenimis, įsakymo „Alfai“ niekas nedavė. Jei įsakymas vis dėlto buvo duotas – prašome nurodyti, kas ir kada jį davė. Tada bus galima kalbėti apie niekingą bailumą ir atsisakymą paklusti įsakymui. Kol kas visa tai panašu į „raganų medžioklę“.

Ir, manyčiau, vietoj visų tų kaltinimų, dėdės iš aukštųjų kabinetų galėtų pateikti daugiau duomenų apie tą įsakymą jėgos struktūroms, kuris iš tikrųjų buvo duotas. O būtent – jokiomis aplinkybėmis nenaudoti ginklo prieš žmones. Tačiau čia jokių komentarų mes, deja, negirdime. Ir kaip tokiomis sąlygomis reikėtų vesti „jėgos“ operacijas – niekas smulkiau nepaaiškina.

3. Rusijos kariuomenė tęsia didelio masto pratybas prie Ukrainos sienos.

Mes vis dar nepastebime kariuomenės skaičiaus augimo. Tačiau ir tų, kurie žaidžia slėpynių prie pat mūsų sienos, visai pakanka, kad rengiant kokį nors „referendumą“ kokiame nors Luhanske būtų „suteikta pagalba“.

Gerosios naujienos:

1. Gynybos ministerija paskelbė, kad imasi formuoti iš piliečių šalies gynybos batalionus, saugosiančius valstybinę sieną ir strateginės reikšmės objektus.

Tuo pačiu metu Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė telefoninę „karštąją liniją“, skirtą Ukrainos teritorinį vientisumą norintiems ginti ir karinį parengimą turintiems asmenims. Piliečiai, tarnavę teisėsaugos struktūrose arba kariuomenėje ir norintys įstoti į specialiuosius viešosios tvarkos palaikymo būrius, kviečiami skambinti telefonu (044) 235-55-18.

Tai labai teisinga iniciatyva. Aš jau sakiau ir pakartosiu: jei mes nenorime paskęsti pilietinio karo audroje, „savigynos būriai“ turi būti formuojami tik prie jėgos struktūrų.

Tik išlieka klausimas, kas ir kaip naudosis tais batalionais. Nes mobilizacija jau „vyko“, pavirsdama liūdnu cirku. Jei toks likimas tyko ir specialiųjų batalionų, tai geriau nė nepradėti. Nes nejuokinga.

2. L.e.p. Ukrainos Prezidento administracijos vadovas S. Pašinskis prognozuoja, kad padėtis Donecko apskrities Slovjanske bus lokalizuota ir stabilizuota artimiausiomis dienomis.

Atsiprašau pono Pašinskio, bet aš labai abejoju jo, kaip ekstrasenso, gebėjimais. Nežinau, kokiame krištolo rutulyje jis įžvelgė stabilumą Slovjanske. Tačiau tokie valdžios atstovų pažadai ir prognozės bent jau skamba raminančiai. Jei tuos žodžius parems darbais – šlovė ir garbė Ukrainos valdžiai.

3. Nepaisant viso negatyvo Luhanske, ten nutiko ir vienas labai šviesus dalykas.

Nacionalinės gvardijos kariai neleido užgrobti VRM Luhansko srities Vyriausios valdybos pastato. Vakar ginkluoti separatistai bandė šturmuoti srities miliciją. Gvardiečiams buvo pasiūlyta atiduoti ginklus ir išeiti iš pastato. Gvardiečiai ekstremistams trumpai ir suprantamai paaiškino, kur jiems dera keliauti.

Galiausiai iš pastato išėjo tik 27 šauktiniai. Kontraktiniai karininkai liko kovos poste. Šiandien norinčių juos šturmuoti neatsirado.

Foto: chuck holton