Rusijos specialiųjų tarnybų veikla Ukrainoje

Dmitry Tymchuk

Turime paaiškinti kai kuriuos Rusijos specialiųjų tarnybų ekstremistinių akcijų organizavimo rytų Ukrainoje aspektus.

Tik dalis dabartinių „verbuotojų“, diversantų ir koordinatorių iš Rusijos, vykdančių ardomąją veiklą Ukrainos teritorijoje, buvo infiltruoti šių metų vasario – balandžio mėnesiais.

Separatistai„Informacinio pasipriešinimo” grupės duomenimis, pagrindinį agentūrinį tinklą RF Federalinė saugumo tarnyba ir RF Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosioji žvalgybos valdyba suformavo dar 2010–2013 metais.

Būtent – po to, kai atėjus į valdžią V. Janukovičiui, Ukrainos Saugumo tarnybos vadovu buvo paskirtas V. Choroškovskis, kuris iš esmės pakeitė jos veiklos prioritetus. Dėl to pasikeitė ir šios specialiosios paskirties tarnybos struktūra.

Visų pirma, 2010 m. vasarą buvo įvykdyta kontržvalgybos departamento Ukrainos interesų apsaugos nuo užsienio tarnybų valdybos reorganizacija. Šios valdybos skyrių numeravimas sudaromas pagal prioritetus. Reformos metu pirmasis skyrius „perėjo“ nuo kovos su Rusijos specialiosiomis tarnybos į kovą su JAV. Tuo metu Rusijos specialiųjų tarnybų veikla perėjo ketvirtajam skyriui.

Be to, šis skyrius, kovojantis su Rusijos specialiųjų tarnybų ardomąja veikla, buvo ne tik kad „nustumtas“ į ketvirtą vietą, bet ir kardinaliai sumažintas. O kontržvalgybinė veikla Ukrainos rytuose buvo beveik sustabdyta.

Taip pat 2010 m. gegužės 19 d. Ukrainos Saugumo tarnyba ir RF Federalinė saugumo tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Federalinė saugumo tarnybos darbuotojai buvo sugrąžinti į RF Juodosios jūros laivyno objektus Sevastopolyje ir Kryme (2009 m. jie buvo išprašyti Kijevo iš Ukrainos, nes aktyviai verbavo Ukrainos gyventojus, dosniai finansavo prorusiškas organizacijas, užsiėmė kita ardomąja veikla).

Tuo metu rytiniuose Ukrainos regionuose savo veiklą išplėtotjo RF Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos tnklas.

Tokiu būdu per 2010-2013 metus Federalinė saugumo tarnyba ir Vyriausiosioji žvalgybos valdyba gavo galimybes faktiškai be trukdžių veikti prieš Ukrainą, sudaryti pietryčių regionuose stiprų agentūrinį tinklą, kuris dabar buvo aktyvuotas. Be to, Federalinės saugumo tarnybos agentūrinio tinklo valdymas vyko iš RF Juodosios jūros laivyno Vyriausiosiosios žvalgybos valdybos būstinės Sevastopolyje, o Vyriausiosios žvalgybos agentūrinio tinklo valdymas iš šios struktūros vadavietės Rostove prie Dono.

Dabar Ukrainos kontržvalgyba imasi visų neatidėliotinų priemonių, kad vėl galėtų efektyviai dirbti šiuose regionuose.

Foto: hromadske.tv

Leave a Reply