Gegužės 1-osios demonstracijos Ukrainoje

Komunizmui vieta šiukšlinėje

Komunizmui vieta šiukšlinėje

Arsenijus Avakovas praneša, kad visoje Ukrainoje įvyko daugybė „pergalingų“ ir „masinių“ Gegužės 1-osios demonstracijų, kurias teko saugoti gausioms policijos pajėgoms. Įvairūs kairieji, komunistai bei jiems prijaučiantys išėjo į gatves – parodyti, kaip jie prisimena SSRS ir gerus tarybinius laikus.

Stebėtinai „gausūs“ mitingai ir demonstracijos įvyko, apverkiant po Leninopado tuščiomis likusias visokių aikščių vietas.

Dnepropetrovske renginį organizavo Komunistų sąjunga. Į renginį susirinko net 25 žmonės, kuriuos saugojo 193 policininkai.

Čerkasuose renginį organizavo jau uždrausta Ukrainos komunistų partija – susirinko net 30 žmonių, kuriuos saugojo 50 policininkų.

Kijeve susirinko ne mažiau – 30 dalyvių, kuriuos saugojo 60 policininkų.

Chersone susirinko sunkiai suvokiama minia – net 48 žmones. Miestui pritrūko teisėsaugos, todėl policininkų buvo vos 40.

O Charkove kažkodėl išvis niekas nesusirinko. Policininkai neturėjo ką saugoti.

Birželio 4 dienos įvykių suvestinė

Broliai ir seserys, birželio 4-osios įvykių apžvalga.

Blogosios naujienos

1. Europos triukai pradeda kelti nerimą.

Vakar dienos apžvalgoje vos neparašiau apie ESBO misijos Ukrainoje pareiškimą apie tai, jog į Luhansko srities administracijos pastatą neva tai buvo iš lėktuvo paleista raketa (tiksliau – nevaldomi reaktyviniai užtaisai). Tačiau iš ESBO tinklalapio šį pareiškimą išėmė, todėl aš nutariau geru žodžiu neminėti mūsų draugų iš Europos.

Tačiau po to ESBO patikslino: atseit, jos misija Ukrainoje „turi pagrindą manyti, jog smūgis į Luhansko srities administracijos pastatą buco smogtas iš oro, galimai – iš lėktuvo“. Tuo tarpu kai ATO pajėgos visiškai atmetė tokią galimybę.

Šioje situacijoje aš nepalaikau nei ESBO, nei Ukrainos jėgos struktūrų pusės. Bet noriu, velniai griebtų, užduoti klausimą „draugams“ iš Europos: jūs ką, atlikote kokį nors tyrimą? Jūs turite kokių nors įrodymų?

Jei tokių įrodymų turite – kodėl juos slepiate? Jei nėra įrodymų – kodėl tikite teroristų žodžiais, tačiau netikite Ukrainos jėgos struktūroms? Kame jūsų problemos, brangūs Europos partneriai?
Visa tai nuo tolo atsiduoda Rusijos lobizmu. Beje, kaip ir Europos jau tris mėnesius kartojami pažadai tuoj tuoj įvesti trečiąjį sankcijų prieš Rusijos Federaciją etapą, o tikrovėje – klestinti Kremliaus propaganda Europos žiniasklaidoje (teisingumo dėlei patikslinsiu – ačiū Dievui, ne visoje).

2. Per praėjusią parą spaudžiami teroristų savo dislokacijos vietas paliko Luhansko pasieniečių būrio ir Luhansko Nacionalinės gvardijos dalinio kariškiai.

Kyla pagrįstas klausimas. Kam mums ATO pergalės Donecko srityje, jei Luhansko srityje tokie gėdingi pralaimėjimai? Ir jie tokie, kokių buvo galima išvengti, jei mūsų vyrams būtų atskubėjusi pagalba.

Beje, šiandien pasieniečiai paliko savo dalinį Luhansko srities Sverdlovsko mieste. Išvyko išsirikiavę kolona nežinoma kryptimi.
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje mums pranešė, kai tai įvyko dėl VSAT padalinių perdislokavimo arčiau sienos su Rusija. Nors, sąžiningai pasakysime, mūsų informacija kita, ne tokia optimistiška. Tikslinsime.

3. Rusija pradėjo „tyrimą“ prieš A. Avakovą ir J. Kolomoijskį ir kitus Ukrainos vadovus, kaltindama juos „neteisėtais karo metodais“ – apie tai pranešė Rusijos Tyrimo komitetas. Tie netašyti šerlokai holmsai net pareiškia apie tai, kad Donbase atlieka kokius tai „tyrimo veiksmus“.

Matyt, Čiukčijos kolegos perdavė Maskvos tyrėjams šviežią skanių grybukų partiją. Nes be haliucinogenų ten tikrai neapsieita.

Jei jau prasidėjo tokios išgertuvės, siūlome Ukrainos Generalinei prokuratūrai ištirti Putino nusikaltimus Kaukaze. Kaip tik daugiau kaip prieš savaitę specialiosios operacijos metu Kabardos Balkarijoje Kremliaus chunta užmušė keturis taikius gyventojus – vietos savanorių būrio „Imarat Kavkaz“ narius. Tai – jau parengta baudžiamoji byla prieš Kremliaus gyventojus.

Gerosios naujienos

1. Kijevas visgi suprato, kad kol siena „neužrakinta“, apie sėkmingą kovą su teroristais galima kalbėti tik kaip apie spalvotas fantazijas.

Anksčiau Valstybinė pasienio tarnyba pranešė, kad pereinama nuo sienos su Rusija apsaugos į jos gynimą. Šiandien l.e.p. Prezidentas A. Turčinovas ir suvis pareiškė apie tai, kad pradedama uždarinėti rytinę sieną – Luhansko srities centrinėje dalyje ir Donecko srities pietuose.

Nuo tokio miklumo net kvapą užima. Tepraėjo viso labo vos kokie trys mėnesiai nuo faktinės Rusijos invazijos, ir žiūrėk – jau ir siena uždaroma. Nuostabu.

O jeigu be sarkazmo – tai būtinas reikalas. Problema ta, kad per tuos pačius tris mėnesius į Donbasą prileido tiek įvairių iki dantų ginkluotų Rusijos padugnių, kad dabar tenka galvoti ne tik apie gynybą sienos su Rusija pusėje, bet ir apie pasieniečių užnugario dengimą.

2. Pradėta reaguoti ir į taip ilgai trukusius karinių dalinių regione užpuldinėjimus. O tai jau kas netingi čiumpa automatą ir bėga šturmuoti Ukrainos karių. Panašu, tai tapo teroristų įpročiu.
Bet pagaliau, mūsų žiniomis, jėgos struktūrų vadovybė ėmėsi taikyti prevencines priemones. Karinių dalinių apsauga Donbase bus rimtai sustiprinta, įrengiami ugnies taškai, bus taikoma ir sunkioji ginkluotė.

Kas trukdė tai padaryti anksčiau – kaip ir sienos gynybos atveju, nesuprantama. Bet daroma – ir tai jau gerai.

3. Kai kas linksmesnio. Donecko teroristai paprašė Rusijos suteikti jiems 1 mlrd. JAV dolerių kreditą. Atseit, būtinas „regiono ekonomikos perkrovimas rublio pagrindu. Tam būtina sukurti centrinį banką ir gauti ne mažiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių dydžio stabilizavimo kreditą iš Rusijos“.

Čia tai bent požiūris, kaip aš suprantu! Visai kaip Donecko žaidėjų antpirščiais dvasia. Na ką, dėde Vova, duok šen milijardą – berniokai irgi nori gražiai pagyventi. Kol jų neišgaudė.

Arsenas Avakovas – Mariupolis 05.09

Arsenas Avakovas, Ukrainos Vidaus reikalų ministras, apie įvykius Mariupolyje.

vertė: Gitana Dambrauskienė .

Maždaug 60 ginkluotų automatiniais ginklais teroristų grupė užpuolė miesto milicijos skyrių. Neiškėlus jokių išankstinių reikalavimų, bandyta užgrobti pastatą. Pastate įvyko mūšis. Kai atvyko Ginkluotųjų pajėgų ir Nacionalinės gvardijos „Omegos“ padalinio pastiprinimas, jis virto tikru koviniu susirėmimu. Mūšyje, kuriame dalyvavo Nacionalinė gvardija, Ginkluotosios pajėgos, VRM specialiosios paskirties dalinys „Azovas“, buvo sunaikinta didelė teroristų grupuotės dalis.

Sunaikinta apie 20 teroristų, 4 paimti į nelaisvę. Didelė puolusiųjų dalis išmėtė ginklus ir pasislėpė gyvenamuosiuose miesto rajonuose.
Mūsų praradimai – vienas nukautas, 5 sužeisti. Tikslinami Ginkluotųjų pajėgų praradimai.
Miesto milicijos skyrius apimtas ugnies.

Samdyti niekšai, kada gi Jūs nurimsite ir prisisotinsit kraujo? Galvokit!

ATO padaliniai sulaukė pastiprinimo, permesto iš kitų regionų. Požiūris į ginkluotus teroristus yra ir liks tik vienas – sunaikinimas.

Tiems, kurie galvoja kitaip – apie dialogą, diskursą, politinį kompromisą… Ukrainos valstybės atsakymas žmonėms, kurie atėjo su ginklu, kurie grobia įkaitus, juos kankina, prisidengdami visokias lozungais plėšia žmones yra tik vienas – sunaikinimas.
Kiekvienas pasirenka pats. Situacija tampa juodai balta. Nebelieka atspalvių. Kitaip būti negali – kitaip šalis pavirs liepsnojančia buferine zona, kurioje mirtis bus norma, o gyvenimas vyks ekonomikos ir pilietinių teisių griuvėsiuose.
Lieka vis mažiau laiko sustabdyti beprotybę. Gana politikuoti, gana maivytis ir reklamuotis. Laikas iš tikrųjų sutelkti jėgas ir pakeisti šitą situaciją. Rimtai, neimituojant. Visų prašau – ir draugų, ir priešų. Atidėkite nesutarimus ir interesus. Šalis pavojuje. Sąžiningai darykite tai, ką privalote. Mes stiprūs, mes pajėgsime, mes privalome!

Kaip kovoti su menamais civiliais

Tekstas iš internetų – tikrumo mes („ULLL“ irba Laisvoji Ukraina“) netikrinome, o ir autoriaus jau nesigauna atsekti, tačiau atrodo pakankamai įtikinamai. Kadangi aptinkame jį įvairių portalų komentaruose, Facebook ir t.t., tai jaučiame pareigą pateikti jums laisvą vertimą: juk tai nebloga metodika, kurią dėl viso pikto vertėtų žinoti ir Lietuvos kariuomenei, ir visiems Lietuvos gyventojams.

Tai, ką šiomis dienomis daro Rusija, įtraukdama į tai ir taikius gyventojus“ iš Donbaso – visai nėra naujas dalykas. Panašias taktikas prieš Kroatijos kariuomenę naudojo serbai, kai buvo okupavę Rytų Kroatijos žemes: ir šaudydavo iš už taikių“ galvų, ir tais pačiais civiliais blokuodavo karinę techniką.

Ukrainos desantininkų šarvuočiai (BMD) buvo užgrobti, kai juos apsupo ginkluotų teroristų remiami "taikūs gyventojai"

Ukrainos desantininkų šarvuočiai (BMD) buvo užgrobti, kai juos apsupo ginkluotų teroristų remiami „taikūs gyventojai“

Jie pririnkdavo ir instruktuodavo tuos taikius gyventojus“ Serbijos diversantų rengimo centruose, paskui permesdavo per užkardas ir apgyvendindavo namuose, kuriuos būdavo apleidę kroatų pabėgėliai. Beje, tais taikiais etniniais serbais“ buvo daugiausiai atitarnavę kariškiai, turintys tuos pačius motyvus, kaip ir kai kurie prorusiški protestuotojai Ukrainoje – užsidirbti iš kraujo praliejimo.

Dėl tų taip vadinamų taikių gyventojų“ veiksmų kroatai patirdavo gana juntamus nuostolius – ir žuvusiaisiais, ir per prarastą karinę techniką. Jau nekalbant apie pažeminimą, kokį dabar ukrainiečiai patiria, kai iš mūsų (ukrainiečių – vert.) karių atima automatus ir šarvuočius.

Su tuo reikėjo kažką daryti, tad kroatai priėmė sprendimą. Sprendimas buvo sunkus, tačiau, kaip parodė ateitis, būtent šis sprendimas leido išgelbėti tūkstančius gyvybių iš abiejų kariaujančiųjų pusių.

Kai reguliarūs Kroatijos Respublikos daliniai suartėdavo su serbų kareiviais, savanoriais ir taikiais“ gyventojais (skirtumas tarp visų šių buvo labai sąlyginis – panašiai, kaip ir dabar Donbase), kroatai iššaudavo į orą specialią signalinę raketą. Raketa reiškė, kad lygiai po 30 sekundžių po signalo visi žmonės, esantys kovos veiksmų zonoje, bus laikomi kariškiais. Tos 30 sekundžių buvo skirtos tam, kad visokie atsitiktiniai praeiviai ir žiopliai galėtų pasišalinti iš susidūrimo vietos.

Apie tai buvo pranešama laikraščiuose, per televiziją ir atsišaukimuose, kurie būdavo platinami konflikto zonoje.

Rezultatas – greitas ir radikalus: vos po kelių susidūrimų visokių atsitiktinių žmonių ir žioplių skaičius kovos veiksmų zonoje sumažėjo praktiškai iki nulio. Užtikrintai žinodami, kad po pusės minutės kariuomenė ims dirbti nesicackindama, dauguma paprastų žmonių nuspręsdavo geriau neerzinti savo likimo.

Taip elgdamasi, kroatų kariuomenė laikėsi karo taisyklių – tą vėliau patvirtino Hagos tribunolas, nagrinėdamas buvusios Jugoslavijos įvykius. Tribunolas nusprendė, kad legendinis kroatų generolas Ante Gotovina elgėsi teisėtai*: visi tikrai taikūs gyventojai visada gaudavo galimybę saugiai pasišalinti.

Šiuo metu vykstanti antiteroristinė operacija“, kurią Ukrainoje rengia Oleksandras Turčinovas, Arsenas Avakovas ir kompanija – tai gėda ir pažeminimas mūsų (Ukrainos – vert.) šaliai.

O tam, kad laimėtume, mums vertėtų pasimokyti iš kroatų – jie sugebėjo atsilaikyti prieš stiprią, gerai ginkluotą, visais atžvilgiais pajėgesnį priešą, dėl to, kad:

  1. nebijojo daryti sunkių, tačiau teisingų sprendimų;
  2. labai, labai smarkiai mylėjo savo šalį.

———-

* Čia matyt turimas omeny teismas, kuriame buvo kaltinama, kad generolas Ante Gotovina ir kitas generolas Mladen Markac vykdė etninius valymus 1995 vykdytame puolime, per kurį Kroatija iš Serbijos atsikovojo anksčiau užgrobtą Krajiną. 2011 metais buvo nuspręsta, kad jie kalti, o Ante Gotovina buvo nuteistas 24 metais kalėjimo. Vėliau, 2012 metais peržiūrėjus faktinius ir patikrintus duomenis, buvo nustatyta, kad jie nepadarė pažeidimų, tad abu generolai buvo galutinai ir neskundžiamai išteisinti.