Gegužės 6 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, gegužės 6 įvykių suvestinė

Blogosios naujienos:

1. Ukrainos saugumo tarnybos vadovas V. Nalivaičenko pranešė, jog situacija Donbase sudėtinga, nes vietos gyventojai yra stipriai veikiami informacinės įtakos, todėl jie nepasitiki VRM, Ukrainos saugumo tarnyba ir Gynybos ministerija.

Šventa teisybė. Bet štai klausimas: o kokį informacinį atoveiksmį Ukrainos valstybinės struktūros sukūrė galingai Rusijos propagandos mašinai per pastaruosius du mėnesius? Kur, pradžiai, mūsų kontrpropaganda? Kas užsiima informacine politika ir IPSO (informacinėmis-politinėmis specialiosiomis operacijomis) antiteroristinės operacijos štabe? Kas koordinuoja informacinį pasipriešinimą, kuris lyg ir buvo kuriamas prie Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos? Klausimų daugybė, o atsakymų – nulis.

Taip, tose pačiose valstybinėse struktūrose pakanka patriotų, kaip ir gyventojų tarpe, – tų, kurie tuo užsiima vien tik iš entuziazmo. Ir tai teisinga. Tačiau tai pirmiausia pačios valstybės ir jos turimų resursų užduotis. Pralaimint karą Rytų gyventojų galvose neįmanoma sėkmingai kariauti „realybėje“.

2. Gynybos ministras M. Kovalis tikina, jog antiteroristinė operacija juda lėtai, nes valdžia nenori įtraukti į karinę priešpriešą civilių Donbaso gyventojų.

Sutinku su ponu Kovaliu. Išdegintos žemės taktika – nepriimtinas variantas. Mes juk ne Rusijos kariuomenė Kaukaze.

Ir pakartosiu dar kartą. Valdžia grieždama dantimis taikstosi su jėgos struktūrų ginklų naudojimu gyvajai jėgai naikinti aktyvių ATO veiksmų metu. Dievai nematė. Bet leiskit žmonėms nors Statutą vykdyti. Leiskite kariškiams pradėti šaudyti siekiant sunaikinti, jei yra puolami jų saugomi objektai. Negalima gi priešintis ginkluotiems teroristams maldomis ir giesmių giedojimu.

3. Rusija nemato prasmės pradėti naujas derybas su Ukraina, jei už derybų stalo nesusės jos valdomi teroristai.

Aš manau, pradžiai mums vertėtų paprašyti Rusiją padaryti paslaugą. Tegul pasidalina savo konfliktų reguliavimo patirtimi, pavyzdžiui, jau minėtame Kaukaze.

Miksas

O mes pasistengsime šiame gyventojų žudynių, gyvenviečių naikinimo ir kitų kruvinų nusikaltimų sąraše rasti bent vieną užuominą apie rusų veržimąsi spręsti panašias situacijas už derybų stalo.

Gerosios naujienos:

1. Ukrainos Aukščiausioji Rada A. Turčinovui rekomendavo paskirti atsakingą asmenį, kuris vadovautų koordinuojant antiteroristinės operacijos saugumo ir gynybos sektoriaus organų veiksmus, vykdant ATO.

Iš tikro jėgos struktūrų koordinavimas ATO metu – silpnoji operacijos vieta. Išspręsti šią problemą – tiesiog gyvybiškai būtina.

Bet aš ne visiškai suprantu, kodėl tam reikalingas atskiras valdininkas? Kas trukdo paklausti ATO vadovą, kodėl jis pats negali užsiimti tokiu koordinavimu – juk tai jo tiesioginė pareiga? Nes dabar paskirs atsakingą už koordinavimą, o paskui dar penkis pavaduotojus jam – po vieną kiekvienai jėgos struktūrai. Dar tegul sprendimus priima diskusijų keliu. Aš nemanau, kad tokia sistema pasižymės efektyvumu ir pataisys padėtį.

Tačiau pažiūrėsim, kaip visa tai veiks. Bent jau džiugu, kad pagaliau buvo pastebėta didžiulė problema. Tai reiškia bent pusę sėkmės. Bet daugiau negalima švaistyti laiko.

2. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Čebotaris Odesoje dalyvavo spaudos konferencijoje dėl tragiškų gegužės 2 d. įvykių.

Jis pranešė, kad nuo pareigų buvo nušalintas ne tik VRM Vyriausiosios valdybos viršininkas, bet ir 3 jo pavaduotojai. Sulaikyta 160 asmenų, iš abiejų pusių dalyvavusių neramumuose. Nuo šiol mieste taip pat bus sulaikomi visi kaukėti asmenys. Nemažai VRM darbuotojų buvo atleisti iš darbo už parodytą bailumą.

Tarp kitko, Rytuose tokiam darbui nebūtų pabaigos. Mūsų, „Informacinio pasipriešinimo“ grupės žiniomis, vietinių VRM skyrių vadovai savo skyrius ir valdybas (atseit, užimtus) separatistams atidavė už neblogus pinigus. Mažiausia kaina buvo 100 000 dolerių.

Kreipiuosi į VRM vadovą. Pone Avakovai, sąžiningai pasakysiu: po du mėnesius trukusio VRM stingulio (aš turiu omenyje problemas su vietinių jėgos struktūrų darbuotojais Rytuose ir Pietuose) aš neturiu daug pagrindo pasitikėti Jumis. Bet dabartiniai žingsniai įkvepia vilties – aš tikiuosi, ne vien tik man, bet ir daugeliui mano tėvynainių. Jei Jūs užbaigsite pradėtą VRM padalinių valymą reikalo naudai – aš būsiu pirmasis, kas nukels prieš Jus kepurę ir paprašys paspausti Jums ranką.

3. Visos Maidano Savigynos struktūros nuo šiol veiks kaip VRM, Nacionalinės gvardijos ir armijos padaliniai. Tokį sprendimą priėmė Savigynos šimtininkų taryba, pirmininkaujama Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus A. Parubijaus.

Tai tinkamas atsakymas Maskvai į jos dejones ir virkavimus dėl to, kad pagal Ženevos susitarimus Kijevas turi nuginkluoti neteisėtas grupuotes.

Ka gi, pone Putinai, dabar tavo eilė. Parodyk, kaip tu laikaisi žodžio. Iliuzijų niekas neturi, todėl iš Maskvos laukiame eilinės išsisukinėjimų ir melo lavinos. Tegul pasaulis – jau ne pirmą kartą – vėl pamato tikrąjį Kremliaus veidą.