Karo biudžetas

Analizuojant valstybės biudžetą, aiškėja daugelis dabar su Rusija ir Ukraina vykstančių dalykų. Už sausų skaičių slypi realūs prioritetai ir valdžios ketinimai. Paskutinius 4 metus Rusija gyveno pagal karo meto įstatymus.
Šalies biudžetas – tai neapykantos, tautos naikinimo ir kvailinimo biudžetas.
Spręskite patys. Žiūrėkim į lentelę:

Rusijos_biudzetas
Greičiau už visas augo karinės išlaidos. Per 4 metus jos išaugo 80%! 50% išaugo specialiųjų tarnybų ir policijos biudžetas. Putino prioritetai akivaizdūs – pasiruošimas karui ir represijos šalies viduje.

Kas už tai sumokės?

Kas labiausiai nukentėjo? Pirmiausiai švietimas. Išlaidos švietimui absoliučia išraiška sumažėjo beveik 100 mlrd. rublių. O jei skaičiuotume atsižvelgdami į infliaciją, tai jos sumažėjo 150 mlrd. Taigi švietimas prarado 30%. Esu įsitikinęs, kad tai sąmoninga dabartinės valdžios politika.

Protingų ir išsilavinusių jai nereikia. Jie užduoda nepatogius klausimus, jie nelojalūs, juos sunkiau zombinti.

Dar viena dabartinės politikos auka – sveikatos apsauga, kurios biudžetas per 4 metus absoliučia išraiška prarado 20 mlrd. rublių, o atsižvelgiant į infliaciją 100, taigi beveik ketvirtadalį. Kai didelis mirtingumas viršija gimstamumą, kai gyvenimo trukmė kaip Afrikoje, tokio požiūrio į tautos sveikatą kitaip, nei okupaciniu, nepavadinsi.

Esu įsitikinęs, kad tautos išsaugojimo Kremliaus planuose nėra. Kremlius stato ant gastarbaiterių ir žaliavų prekybos. O naftos ir dujų prekybai daug žmonių nereikia. Užteks 15 milijonų.

Baisūs reikalai palaikant regionus. Jų finansavimas sumažėjo 120 mlrd., o atsižvelgiant į infliaciją 200, arba beveik 40%. Nieko keisto, kad mūsų regionai iki kaklo skolose, užšaldytos beveik visos vystymosi programos, atlyginimai ir išmokos.

Kenčia net pensininkai, režimo ramstis. 2014 metais pensijų biudžetas praktiškai neaugo, o tai reiškia pensijų užšaldymą augant maisto produktų ir būsto išlaikymo kainoms.

Užribyje atsidūrė ir kultūra bei sportas. Jiems aiškiai nereikia inteligentų ir žvalios bei sveikos jaunosios kartos.

Ar vieno žmogaus noras amžinai valdyti, pavergus kaimynus, ne per daug kainuoja?

2014 gegužės 10, 17:05
Borisas Nemcovas
Vertė: Gitana Dambrauskienė
Sudarė lietuvišką lentelę: Arvidas Bendorius

Šaltinis: http://echo.msk.ru

Leave a Reply