Situacija Rytų Ukrainoje gegužės 10-ajai

“Informacinio pasipriešinimo” grupės tarnybinė pažyma apie gegužės 10-osios situaciją Rytų Ukrainoje.

Dėl antiteroristinės operacijos eigos

Vakarykščiai įvykiai Mariupolyje atskleidė, kad jėgos struktūrų veiksmai pagaliau pasuko adekvataus reagavimo į įvykius linkme.

Antiteroristinėse operacijose dalyvaujančių jėgos struktūrų padalinių vadovai demonstruoja sugebėjimą operatyviai priimti sprendimus ir formuluoti taktinę situaciją atitinkančius įsakymus.

Kovotojai peržengia ginkluotuose priešpriešose su teroristais kildavusį ginklų panaudojimo psichologinį barjerą (atsižvelgdami į jėgos struktūrų interesus, anksčiau mes neminėjome šios problemos, nors antiteroristinių operacijų eigoje ji buvo viena aštriausių.)

Ypač verta paminėti Nacionalinės gvardijos ir Vidaus kariuomenės (ypač – jos specialiosios paskirties padalinių) efektyvumą. Šiai dienai tai vienintelė formuotė, dėl kurios veiksmų praktiškai nekyla klausimų.

Taip pat įspūdingas savanorių padalinių efektyvumas (šiuo atveju turime minty teritorinės gynybos batalioną “Dniepr”, suformuotą iš Dniepropetrovsko srities savanorių ir į Mariupolį atvykusį gegužės 8-ąją). Išryškėjo aukšta savanorių kovinė dvasia. Taip pat verta pažymėti profesionalius jų vadų, sugebėjusių labai greitai susigaudyti situacijoje ir organizuoti koordinuotą padalinių sąveiką, veiksmus.

Silpnąja teroristams besipriešinančių jėgų grandimi tebelieka vietos teisėtvarkos struktūros. Sabotažo ir išdavystės mastas jų gretose yra globalus. Tai viena iš aktualiausių problemų, kurios akivaizdžių sprendimų šiai dienai nėra.

Labai sudėtinga situacija tebelieka Ukrainos pasienyje su Rusija. Tam, kad efektyviai pasipriešintų Rusijos diversinių grupių ir ginkluotės patekimui į Ukrainos teritoriją, Ukrainos Valstybinei pasienio tarnybai, mūsų duomenimis, ypač trūksta tiek papildomų pajėgų ir priemonių, tiek veiksmingos kitų jėgos struktūrų ministerijų ir žinybų paramos. Šiuo požiūriu ypač prasta valstybinės sienos padėtis Lugansko ir Donecko srityse.

Dėl teroristų pajėgumų

Mažiausiai dvi paskutines savaites teroristiniuose rytinių rajonų formuotėse mes stebime masišką RF Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiosios paskirties dalinių kariškių keitimą iš Rusijos atvykstančiais samdiniais. Pirmiausiai tai atsargos kariškiai, kurių dauguma tarnavo specialiosios paskirties daliniuose ir turi dalyvavimo koviniuose veiksmuose patirties (pvz., Kaukaze).

Teroristų iracionalumas: įgytu tanku pasivažinėja gatvėmis ir jį sudegina.

Teroristų iracionalumas: įgytu tanku pasivažinėja gatvėmis ir jį sudegina.

Tokių pakankamai profesionaliai parengtų samdinių verbavimą Rusijos valdžia praktiškai įgyvendina visos Rusijos teritorijoje. „Informacinio pasipriešinimo“ grupės duomenimis, per tris pastarąsias savaites net į Chabarovsko krašto karinius komisariatus šaukiami valstybinės žvalgybos valdybos specialiuosiuose daliniuose tarnavę atsargos kariškiai, kuriems už gerą atlygį siūloma su formuojamomis grupėmis vykti į Ukrainą ir dalyvauti teroristinėje veikloje. Ypač aktyviai šis darbas vykdomas RF Pietų federaliniame rajone.

Tuo pačiu metu itin plačiu mastu vykdomas ginklų iš Rusijos federacijos permetimas Donbaso teroristinėms grupuotėms.

Gan pavojinga yra ir tai, kad situacijos destabilizacijos fone stoja Donbaso įmonės ir staigiai auga nedarbo mastai. Daugeliui vietos gyventojų dalyvavimas teroristų akcijose už pakankamai gerą atlygį (100 dolerių už dieną) yra visiškai priimtinas uždarbiavimo būdas.

Efektyvi rusiška propaganda (mitinės „Dešiniojo sektoriaus“ grėsmės išpūtimas, stereotipų apie Ukrainą, kaip „banderovininkų“ ir „fašistinę“ valstybę, primetimas, pasakojimai apie dabartinės Ukrainos valdžios „nelegitimumą“, Ukrainos jėgos struktūrų ir ATO, kaip neva „kruvinų liaudies sukilimo malšintojų“, diskreditavimas ir kt.) taip pat yra rimtas situacijos regione destabilizavimo faktorius. Ypatingą tokių melagingų Rusijos propagandos vaizdinių efektyvumo augimą mes stebime po tragiškų gegužės 2-osios įvykių Odesoje .

Kaip jau aukščiau minėjome, bendra situacijos analizė (pirmiausia Donecke) parodė, kad tebelieka daugybė klausimų vietos milicijai. Deja, vietos teisėsaugininkai dažniausiai – sabotuotojai ir išdavikai, gyvenantys tautos, kurios interesus jie išduoda absoliučiai nesislapstydami, sąskaita.

Pastarieji „teisėsaugininkai“ yra rimtas ekstremistinių jėgų resursas. Tolesnė šių išdavikų tarnyba Ukrainos Vidaus reikalų ministerijoje kelia didžiulę grėsmę šalies interesams. O jų masinio atleidimo atveju mes prognozuojame žaibišką teroristinių grupuočių papildymą šiais išdavikais, kur jie, dabar jau už Maskvos pinigus, tęs savo antiukrainietišką veiklą.

Foto: https://twitter.com/euromaidan

Leave a Reply