Gegužės 2 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, nors šiandien ir šventinė (išeiginė) diena, leiskite pateikti trumpą suvestinę – labai jau turtinga įvykių buvo ši diena.

Blogosios naujienos

Odesa. Puikus miestas ir puikūs žmonės tapo prorusiškųjų padugnių maniakiškų žaidimų įkaitais. Tikslas buvo suprantamas – bet kokia kaina atitraukti jėgos struktūrų dėmesį nuo operacijos Slovjanske. Rezultatas – daugiau kaip 40 žuvusiųjų.

Odesos teisėsaugininkai pasirodė iš blogosios pusės. Tik vienas pavyzdys. Mūsų duomenimis, prie įvažiavimo į Odesą buvo sulaikytas autobusas su „koloradais“, kuriuos perdavė vietos milicijai. Tačiau pagal labai aukštų miesto milicijos vadų įsakymą juos visus iš karto… paleido. Milicijos vadais užsiima kompetentingi organai, tačiau pats faktas iškalbingas.

Tačiau Odesos įvykiuose yra šviesus momentas. Odesiečiai įrodė, kad jų geras ir taikus būdas turi ribas. Suchamėję ir apgirtę nuo beribės laisvės prorusiškieji ekstremistai vis dėlto gavo atkirtį iš piliečių, kurie myli ir savo miestą, ir savo šalį. Ir dar kokį atkirtį. Šiandieninis demaršas „bezpredielo“ (beribės laisvės) po svetimos valstybės vėliava mėgėjams įsimins ilgam.

Odesa – ne be reikalo miestas-didvyris. Čia gyvena didvyriški žmonės. Tikri patriotai.

Gerosios naujienos

Slovjansko operacija. Pagaliau ryžtas ir veiksmas. Kas kad problematiškas, kartais stringantis, bet veiksmas.

Ir iškart paaiškėjo, kad teroristams, kad apsiramintų, tereikia tik pasipriešinti, pademonstruoti jėgą. Kaip ir gyvenime: net didžiausias chamas išsikalinėja tik iki pirmo kirčio į žabtus, atleisk Viešpatie. Po to mikliai perkainoja vidines vertybes, pakoreguoja moralės skalę ir tyliai šnopuoja po sofa.

Ši diena – tai didelių pamokų diena visiems mums, pirmiausia – Ukrainos valdžiai. Jeigu mes norime taikos, privalome gintis. Jei myli savo šalį, nevalia taikstytis kai ją prievartauja.