Paskelbtos „Donbaso“ ir „Rytų“ batalionų mūšio prie Karlivkos detalės

Savanoriškosios Donecko srities teritorinės gynybos bataliono „Donbasas“ vadas Semionas Semenčenko savo feisbuko paskyroje apibendrino mūšio su rusų batalionu „Rytai“ išvadas. Mūšis vyko gegužės 23 d. prie Karlivkos.

„Ankstyvą rytą bataliono „Donbasas“ dalinys (25 žmonės), judėjęs lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kolona, pateko į teroristų pasalą. Ją surengė vadinamasis „Rytų“ batalionas“ (100 žmonių)“, – rašo Semenčenko.

„Donbasas“ buvo ginkluotas lengvaisiais šaunamaisiais ginklais, rankinėmis granatomis ir vienu snaiperio šautuvu.

„Rytų“ bataliono teroristai buvo ginkluoti sunkiaisiais ginklais (stambiojo kalibro kulkosvaidžiais ir granatsvaidžiais), turėjo tris šarvuočius, kelių snaiperių grupę.

Batalionas „Donbasas“ yra civilių nereguliariosios armijos / savanorių darinys, 80 proc. jo sudaro Donecko srities gyventojai.

80 proc. bataliono „Rytai“ – ne Donbaso gyventojai (čečėnų smogikai, buvusi Krymo „Alfa“, buvęs Krymo „Berkutas“), 20 proc. – Donecko Liaudies Respublikos nereguliariosios armijos savanoriai. „Donbasas“ neteko 5 kovotojų, 6 sužeisti. Iš „Rytų“ bataliono žuvo 11 žmonių, 6 sužeisti.

Niekas iš „Donbaso“ bataliono į nelaisvę nepateko. Informacija apie pasidavusius „Donbaso“ kovotojus – netiesa. Kovotojai, kurie, kaip mes manėme, galėjo būti paimti į nelaisvę, arba žuvo, arba išsiveržė iš apsupties.

Donbaso

Savanoriškosios Donecko srities teritorinės gynybos batalionas „Donbasas“

Žuvusiųjų „Donbaso“ bataliono kovotojų sąrašas:

1. Slapyvardis „Senis“, 60 metų, pensininkas, Donecko srities Makijivkos miestas. Buvo sunkiai sužeistas, atsišaudė iki paskutinio šovinio. Paskutinis pranešimas buvo, jog jam liko 2 granatos ir prie jo artinasi čečėnai. Bandė susisprogdinti, bet buvo sušaudytas. Sunaikino du teroristus.

2. Slapyvardis „Fedoras“ – 38 metų, verslininkas, Doneckas. Buvo užblokuotas pastate, atsišaudė iki paskutinio šovinio. Padalinio vado įsakymu atidavė neperšaunamą liemenę draugams, iššliaužė iš pastato – buvo garantuota, jog jam bus suteikta medicinos pagalba. Teroristas, buvęs Krymo „Berkuto“ narys, sulaužė duotą karininko žodį ir nušovė beginklį sužeistą žmogų. Fedoras sunaikino 2 teroristus, 2 sužeidė.

3. Slapyvardis „Reideris“ – 36 metų, programuotojas, Artemivskas. Sunaikino 1 teroristą. Buvo sunkiai sužeistas, atsisakė pasiduoti. Nušautas iš granatsvaidžio. Po to teroristai sudegino kūną ir interviu Rusijos spaudai pateikė jį kaip vietos gyventojo, žiauriai nužudyto Banderos šalininkų, palaikus.

4. Slapyvardis „Raupsuotasis“ – 33 metų, Doneckas. Sunaikino 1 teroristą. Didvyriškai kovėsi, pridengdamas atsitraukiančius draugus, buvo sunkiai sužeistas. Per pelkę iššliaužė iki savųjų. Išsaugojo asmeninį ginklą. Mirė ligoninėje.

5. Slapyvardis „Matvejus“ – 61 metų, pensininkas, buvęs kariškis, buvęs pasienio posto viršininkas, atsargos majoras. Dengė draugų atsitraukimą, sunaikino ir sužeidė daug priešo kovotojų, blokavo šarvuočių judėjimą. Žuvo mūšyje.

„Mūšio metu separatistams ne kartą buvo atgabenta parama iš Donecko. Teroristų skaičius pasiekė 300“, – rašo Semenčenko.

„Donbaso“ vado žodžiais, jei tik būtų buvęs smogtas smūgis iš oro ar antiteroristinės operacijos pajėgos būtų atsiuntusios šarvuočių, egzistavo reali galimybė sunaikinti visą „Rytų“ grupuotę. Tačiau, nors daugybę kartų buvo žadėta parūpinti šarvuočių, snaiperių ir sraigtasparnių, per 4,5 mūšio valandas pastiprinimo nebuvo.

„Informacija apie taikių žmonių, kurios neva sušaudė „Donbaso“ kovotojai, žūtį – melas. Bravūriški pareiškimai apie mums nežinomas „didvyriškas Donecko Liaudies Respublikos kovotojų pergales“ – melas“, – teigia Semenčenko.

Vadas pabrėžia, kad lengvai ginkluota Donecko srities civilių savanorių armija be jokios valstybės struktūrų paramos sugebėjo padaryti didžiulę žalą teroristų daliniui – ginkluotam iki dantų, perėjusiam specialųjį parengimą.

„Prasideda pilietinis karas. Donecko srityje vyksta masinė mobilizacija – renkami samdiniai į „Donecko Liaudies Respublikos armiją“, atvežami didžiuliai kiekiai ginklų, gabenami samdiniai iš užsienio valstybių. Prasidėjo masiniai žiaurumai, medžiojamos ukrainiečių pasipriešinimo vadų šeimos, liejasi purvina melagingos propagandos srovė“, – apibendrina mūšio išvadas Semenčenko.

Įrašo pabaigoje „Donbaso“ vadas ragina kurti naują armiją, miliciją, Ukrainos saugumo tarnybą, naują valstybę – modernią, galingą, ginančią savo piliečius bet kuriame planetos taške.

Vertė: Italiana Vera

Šaltinis: http://www.unian.net