Štai tokie žydai-banderininkai…

Štai tokie žydai-banderininkai.

Vertė Marius Burokas. Tekstas rusų k.: http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/21361.phtml

Žydų ir ukrainiečių santykiuose šiandien įvyko esminis lūžis. Jį galima laikyti ir istoriniu, ir itin svarbiu įvykiu: pirmą kartą dviejų tautų sambūvio istorijoje, nacionalinio ukrainiečių sukilimo nelydėjo jokie antisemitiniai išpuoliai, pirmą kartą žydai gana masiškai palaikė ukrainiečių nacionalinį išsilaisvinimo judėjimą. 2014 metais Kijeve įvykusią revoliuciją palaikė maždaug pusė Ukrainos žydų (ir visas jaunimas!), o taip pat nemažas skaičius gyvenančiųjų užsienyje žydų.


Maidano scenoje kalbėjo rabinai ir žydų visuomeninių organizacijų lyderiai, Maidano savigynos būriai saugojo Kijevo sinagogas, savigynos gretose su „Berkutu“ kovojo ir religingo žydo, buvusio Izraelio specialiųjų pajėgų karininko Natano Chazino vadovaujama „žydų šimtinė“. Tarp daugiau nei šimto nuo niekšingų snaiperių kulkų žuvusių žmonių – trys žydai. Izraelyje vyko Ukrainos palaikymo mitingai, buvo protestuojama prieš Krymo okupaciją. O „Dešiniojo sektoriaus“ lyderis Dmytro Jarošas su Izraelio amabasadoriumi Ukrainoje Reuvenu Din Eliu susitarė dėl „karštosios linijos“, kuria būtų galima „užkirsti kelią provokacijoms ir derinti iškylančius klausimus“…

Šis naujas socialinis ir istorinis reiškinys kitoje barikadų pusėje sukėlė nerimą: imta laužyti ilgaamžė rusų „imperininkų“ schema – pjudyti ukrainiečius ir žydus, kurstyti tarp jų nesantaiką. Jie į tai netgi atsiliepė šlykščiu agitaciniu lapeliu, kuris vadinosi „Palaikantys nacizmą žydai – nesuvokiama bjaurastis!“. Visos anksčiau minėtos solidarumo apraiškos lapelyje aiškinamos taip: „visa tai amerikiečių ir žydų žaidimai, sava valia Izraelis juose nedalyvauja. Izraelis – jau seniai JAV kolonija ir nieko pats nebesprendžia net savoje šalyje. Esu įsitikinęs, kad Izraelio ambasadorius su Maidano smogikų vadu Dmitrijumi Jarošu asmeniškai susitinka vien todėl, kad jį privertė JAV…“

Bet palaikymas vis stiprėjo, juokais netgi buvo sukurtas terminas „žydai-banderininkai“. Tiesa, šis diskursas, pasirodo, ne naujiena – lygiai prieš šimtą metų šovinistinis Kijevo leidinys „Dvigalvis erelis“ rašė (tada rusų ksenofobai sąmoningus ukrainiečius vadino „mazepininkais“):

„Praėjo jau dvi savaitės nuo išdavikiškos žydų-mazepininkų demonstracijos, o rusai vis dar nerimsta, vis dar jaudinasi. Yra dėl ko.
Štai ko susilaukė Kijevas, Rusijos miestų motina, štai kokią gėdą reikia jam kęsti: ant jo šventų, auksiniais kryžiais karūnuotų kalvų susisuko lizdą valstybės išdavystė. Dar gerokai prieš vadinamąjį Ševčenkos jubiliejų rusų patriotinės sąjungos nurodė vyriausybei tikrąją Ševčenkos jubiliejaus ir su juo susijusių demonstracijų reikšmę ir prasmę…“

Deja, tada žydai – ukrainiečių nacionalistai („žydai-mazepininkai“) egzistavo tik rusų juodašimčių vaizduotėje. Laimei, dabar „žydus-banderininkus“ galime laikyti pakankamai masišku nauju žydų judėjimu.

O kas dar mūsų laukia?

Nuoširdžiai jūsų,
Emilis Krupnikas
Žydas-banderininkas su žydo-mazepininko stažu

2 thoughts on Štai tokie žydai-banderininkai…

  1. Jei Wikipedija nemeluoja – didžiausia neo-nacių bendruomenė yra būtent Rusijoje. T.y. šalis, kurioje labai populiaru kaimynus vadinti „fašistais“ iš tiesų patys ir yra tikrieji fašistai. Kažin, kodėl jiems kaimynų nacionalizmas kelia pyktį, kai pas pačius pilna tų ultra-dešiniųjų? Gal tas pyktis dėl to, kad tie ukrainiečių fašistai – neteisingi? atviri, draugauja su žydais, ir net gėjropai į draugus taisosi, t.y. išduoda tikrąsias nacių vertybes

    • Toli gražu ne viena tenai Rusijoje neonacių grupuotė. Jei tą analizuosim, tai labiausiai patarčiau prisiminti tokį žodį – „juodašimtininkai“. Anie atsirado dar prieš I Pasaulinį karą, o dabar visiškai atgimė. Tokia specifinė nacių rūšis – labai susijusi su Rusijos pravoslavų cerkve.

      Yra ir kitų grupių, pvz., jau spėję pagarsėti „SSSR 2.0“, aka „Sut Vremeni“ – irgi grynai nacistinė (taigi, ir fašistinė) grupė, kliedinti apie Sovietų Sąjungos atkūrimą ir taip pat rusišką nacizmą.

      Pridėkite dar pvz., visokius nacionalbolševikus, kurie vėlgi siejasi ir su naujais juodašimtininkais, ir su SSSR 2.0, pridėkite dar tokią liūdnai pagarsėjusią ir visiškai atvirai fašistinę organizaciją „Naši“, pridėkite dar visai sufašistėjusią kompartiją, dar tuntus visokių grupių ir grupelių, galų gale pridėkite kad ir pati valdančioji Vladimiro Putino partija „Jedinaja Rossija“ jau savo pačiu pavadinimu daug ką apie save sako – gausite vaizdą tokį, kad maža nepasirodys.

Comments are closed