Dėl gegužės 23-osios mūšio prie Karlovkos, kuriame dalyvavo „Donbaso“ batalionas

Dmitry Tymchuk

Naudodamiesi įvairiais šaltiniais ir suderinę gautą informaciją su „Donbaso“ bataliono vadovybe, mes, „IP“ grupė, atkūrėme įvykių, sukėlusių stiprų atgarsį visuomenėje, seką.

Bendrais bruožais, praleidžiant detales.

Praėjus 10 -15 minučių nuo kovinio susidūrimo pradžios, bataliono kariai suprato papuolę į kruopščiai parengtą pasalą. Priešo ugnies pozicijų išdėstymas buvo gerai apgalvotas, snaiperių darbas liudijo gerą jų profesinę parengtį.

Gerai paruošta pasala rajone, kuriame iki tol ATO jėgos nebuvo aktyvios, verčia manyti, kad teroristai iš anksto gavo informacijos apie „Donbaso“ bataliono judėjimą.

Praėjus nedaug laiko nuo mūšio pradžios, teroristai sulaukė pastiprinimo. Mūsų duomenimis, šiek tiek anksčiau iš Donecko link įvykio vietos pajudėjo ginkluotų žmonių (sprendžiant iš išvaizdos – kaukaziečių) autokolona.

Pastiprinimas buvo ginkluotas AK „šimtosios serijos“ automatais (jais ginkluota Rusijos kariuomenė, Ukrainos Ginkluotosios pajėgos ir kiti teisėti ginkluoti Ukrainos dariniai tokių ginklų neturi) ir PK kulkosvaidžiais, identifikuotas mažiausiai vienas stambaus kalibro kulkosvaidis NSV-12,7 „Utios“. Teroristai taip pat naudojo RGN granatas su UZD sprogdikliais ( „smūginis distancinis sprogdiklis“) – tokios granatos naudojamos Rusijos kariuomenėje.

„Donbaso“ bataliono kreipimasis į ATO vadovybę liko be rezultato. Nuskambėjo pažadai atsiųsti šarvuotos technikos ir aviacijos pagalbą, tačiau ta pagalba nebuvo suteikta.

Taip pat (tam tarpe ir mūsų pastangomis) apie įvykius šalia Karlovkos buvo informuoti beveik visų jėgos struktūrų, dalyvaujančių ATO, vadai. Tai taip pat liko be rezultato.

Tuo pačiu metu mes turime duomenų apie komandą vienam ATO rajone buvusiam Ginkluotųjų Pajėgų daliniui judėti link Karlovkos ir suteikti pagalbą „Donbaso“ batalionui. Dėl nežinomų priežasčių tas įsakymas nebuvo įvykdytas. Dabar mes kruopščiai tikriname šią informaciją.

Galiausiai „Donbaso“ batalionas vienas kovojo 4,5 valandas. Bataliono kariai patyrė kovines netektis. Bataliono kovotojai identifikavo mažiausiai 15 teroristų sunaikinimą.

Teroristų vienas vadų - Bezlelis, pravarde "Bies" - "Velnias"

Teroristų vienas vadų – Bezlelis, pravarde „Bies“ – „Velnias“. Nepatvirtintais duomenimis jis pranešė, kad visi Donbaso bataliono belaisviai yra nužudyti.

Pagal turimą informaciją iš apsupties batalionas veržėsi savarankiškai: jokios pagalbos iš šalies – nei iš ATO pajėgų, nei iš kitų darinių – suteikta nebuvo.

Leave a Reply