Operatyviniai duomenys gegužės 24 d. 10 val.

Dmitry Tymchuk

Operatyviniai „IP“ grupės duomenys

Atlikdami nuosavą gegužės 23-osios įvykių, susijusių su „Donbaso“ batalionu, tyrimą, neradome jokių „Dešiniojo sektoriaus“ atstovų veiklos pėdsakų šio bataliono kovinio susidūrimo su teroristais rajone.

Bataliono vadovybė taip pat nepatvirtina, kad „Dešiniojo sektoriaus“ atstovai turėtų kokių nors sąsajų su šiais įvykiais.

Taip pat nepatvirtinti teroristų paskleisti gandai apie esą nelaisvėn paimtą bataliono „Donbasas“ vadą.

S.Semenčenko šiuo metu vykdo savo pareigas – vadovauja batalionui ir užtikrina jo veiklą.

Leave a Reply