Operatyviniai duomenys gegužės 24 d. 10 val.

Dmitry Tymchuk

Operatyviniai „IP“ grupės duomenys

Atlikdami nuosavą gegužės 23-osios įvykių, susijusių su „Donbaso“ batalionu, tyrimą, neradome jokių „Dešiniojo sektoriaus“ atstovų veiklos pėdsakų šio bataliono kovinio susidūrimo su teroristais rajone.

Bataliono vadovybė taip pat nepatvirtina, kad „Dešiniojo sektoriaus“ atstovai turėtų kokių nors sąsajų su šiais įvykiais.

Taip pat nepatvirtinti teroristų paskleisti gandai apie esą nelaisvėn paimtą bataliono „Donbasas“ vadą.

S.Semenčenko šiuo metu vykdo savo pareigas – vadovauja batalionui ir užtikrina jo veiklą.

Gegužės 23 dienos naujienos

Broliai ir seserys, gegužės 23 d. suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Savanorių batalionas „Donbasas“ pateko į pasalą prie Karlovkos kaimo Donecko srityje.

Teroristai buvo ginkluoti iki dantų, turėjo šarvuotąjį transporterį. Daugumai kovotojų pavyko išsiveržti iš pasalos, dalis liko apsuptyje. Vėliau teroristų vadeiva Bezleris bataliono „Donbasas“ vadui S.Semenčenkai pranešė apie paimtų į nelaisvę kovotojų nužudymą.

Mes iš pat ryto bandėme padaryti viską, kas nuo mūsų priklausė, kad kas nors ateitų į pagalbą daug valandų besikovusiems vaikinams. Klibinom visus, ką tik galėjome. Bet nesėkmingai. Aš neišgirdau nė vieno suprantamo paaiškinimo, kodėl vaikinus „nurašė“.

Jei tai – ne išdavystė, tai tada aš nežinau, kas yra išdavystė.

Mes supratome, kad generolų laipsnius turinčių mūsų didžiųjų karvedžių minia neypatingai mėgsta „Donbasą“ dėl jo savarankiškumo. Generolai tai vertina kaip nevaldomumą.

Aš sutinku su generolų logika: visos vieningos operacijos jėgos ir būdai turi paklusti vieningai vadovybei ir vieningai koncepcijai. Bet tai – tuo atveju, kai vieninga vadovybė egzistuoja. ATO mes šito paprasčiausiai nematome.

Užtat mes matome, kad saujelė „nevaldomų“ savanorių vaikinų veikia efektyviau negu mūsų žymieji „strategai“ su generolo juostelėmis ir pavaldžia kariuomene.

Donbase yra ir visai jaunų savanorių

Donbase yra ir visai jaunų savanorių

Mes, grupė „Informacinis pasipriešinimas“, šito reikalo jokiu būdu taip nepaliksime. Per daug mūsų vaikinų kraujo išliejama ir per dažnai „pasirodo“, kad niekas asmeniškai dėl to nekaltas. Taip nebūna.

2. Teroristinės organizacijos „Lugansko liaudies respublika“ vadovas V.Bolotovas pažadėjo, kad rinkimų metu bus vykdomi teroro aktai. Todėl jis paragino regiono gyventojus neiti į balsavimo punktus.

Tiesa, Bolotovo žodžiais, teroro aktus vykdys … Nacionalinė gvardija. Atseit, kad paskui tuo apkaltintų teroristus.

Šitam Kremliaus klapčiukui, neseniai po instruktažo Kremliuje parvykusiam iš Rusijos, neužtenka smegenų, kad paaiškintų paprasčiausią faktą: kokių velnių Kijevui žlugdyti rinkimus teroro aktais, kai svarbiausias jo šiandienos tikslas yra įgyti teisėtą prezidentą?

Kartu šis Bolotovo pareiškimas reiškia, kad jis ir jo parankiniai dėl savo nusikalstamų siekių yra pasiruošę žudyti nesvarbu kiek ir nesvarbu ką.

3. Šiandien Rusijos karinių pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė atitraukiama nuo sienos su Ukraina. Bet šis procesas visiškai bus užbaigtas ne anksčiau kaip birželio 8 d. Kas kliudo anksčiau atitraukti savo tankus, Rusijos agresoriai neaiškina.

Iki šio ryto mes užfiksavome Rusijos grupių sumažėjimą 3-4 tūkstančiais asmenų (palyginus su gegužės 8 d.). Tai lašas jūroje.

Tai reiškia, kad prezidento rinkimai Ukrainoje vyks esant tam pačiam Rusijos įsiveržimo pavojui. Tikėtis, kad iš gynybos juostos išilgai rytinių sienų palaisvėjusi kariuomenė galėtų sustiprinti Donbaso rinkimų saugumo pajėgas, netenka.

Gerosios naujienos:

1. Rusija gerbs prezidento rinkimų rezultatus Ukrainoje ir bendradarbiaus su valdžios organais, suformuotais po rinkimų.

Aišku, jog visa tai – vaidyba. Viena vertus, Rusijos kariuomenė prie sienos, kita – pasiruošimas pripažinti rinkimus. Panašu, jog Kremlius labiau vaidina Vakarams, nei siekia dialogo su Kijevu.

Tačiau tokio pobūdžio sveikos nuovokos prošvaistės iš lūpų, kurios dar vakar dėstė didžiavalstybinius kliedesius – tai jau šis bei tas.

2. Šiandien Sevastopolio 5-ojoje Lesios Ukrainkos gimnazijoje įvyko paskutinio skambučio šventė. Abiturientai, taip pat ir jų mokytojai protestuodami prieš tai, jog Rusija okupavo pusiasalį, atėjo į mokyklą su tautiniais siuvinėtais marškiniais.

Tai – vaikų ir mokytojų drąsos pamoka, kuri būtų naudinga ir pamokanti daugeliui mūsų karo vadų.

3. Rusijos transporto ministras M.Sokolovas pareiškė, jog Krymo uostų pajėgumas neleidžia svarstyti jų plataus masto pritaikymo ir vystymo.

Tikrąsias priežastis jis, žinoma, nutylėjo. Būtent – tai, kad anksčiau Krymo uostai buvo rimtai orientuoti į prekių iš Turkijos srautą, taip pat – iš kitų regiono šalių. Okupacija šitą reikalą užraukė. Pati Rusija nesugeba okupuotame pusiasalyje užtikrinti krovos uostuose. Rezultatas – uostų, kaip biudžetą formuojančių struktūrų, uždarymas ir tūkstančiai bedarbių.

Aišku, gero šitame visame procese – nedaug, nes nukenčia paprasti Krymo gyventojai. Bet tai – viena iš šimto priežasčių Ukrainai pradėti savo darbą atkovojant KAR (Krymo Autonominę Respubliką). Dirbti taip, kaip daug metų dirbo Rusija – aiškinti, įtikinėti, galų gale – įvykdyti tobulą operaciją.

Yra skirtumas – Rusija pavogė tai, kas svetima. Mums teks susigrąžinti tai, kas mūsų.