Kochas: Porošenko perkels kariuomenę į pasienį ir uždarys sieną, o pasibaigus paliauboms sunaikins visus separatistus

Rusijos rašytojas ir verslininkas Alfredas Kochas yra įsitikinęs, kad smogikai Donbase be reikalo pasitikėjo Rusijos prezidento Vladimiru Putinu, kuris birželio 27 d. juos „pames, kaip tą yra padaręs Grozne ir Afganistane“.

Alfredas Kochas (asmeninės fb paskyros nuotrauka)

Birželio 27 d., pasibaigus paliauboms, Ukrainos prezidentas Piotras Porošenko įsakys uždaryti sieną ir sunaikinti visus separatistus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neparems prorusiškųjų smogikų ir paliks juos vienus akis į akį prieš Ukrainos jėgos struktūras, mano rašytojas ir verslininkas Alfredas Kochas. Tokią nuomonę jis išsakė savo facebook paskyroje.

„Porošenko nukreips kariuomenę į pasienį. Uždarys sieną ir visus separatistus, pasibaigus paliauboms (iš karto po savaitgalio), sunaikins. Aidint pritariamiems vietinių gyventojų šūksniams. Tie patys gyventojai savo neapykantą nukreips jau į separatistus, kaltindami juos dėl suirutės ir pralaimėjimo, o Porocha (P. Porošenko) priešingai, atsidurs malonėje: šaunuolis, kietas bičas, tvarką įvedė, nugalėjo!” – parašė Kochas.

„Bus taip: niekas Donbase, savaime suprantama, ginklų nesudės. Bent jau didžioji dauguma smogikų. Todėl, kad jie puikiai suvokia: ir kad jų rankos suteptos krauju, ir kad yra krūva liudininkų, ir video, ir nuotraukų. Kai siautėdavo, buvo arba girti, arba apsinešę, arba buvo tikri (ar kieno nors įtikinti?), kad Rusija jų skriausti neleis, kad jau tuoj įves kariuomenę, reikia tik pradėti reikalą ir netrukus pasirodys tankų kolonos iš Rytų“ – mano jis.

Kochas įsitikinęs, kad smogikai be reikalo tikisi Putino paramos.

„O Putinas nekaltai vartys akis ir reikš apgailestavimą dėl žmonių aukų ir kitų nuostolių vidinio Ukrainos konflikto metu… Iš tiesų: prie ko čia Putinas? Ir kokiu gi idiotu reikia būti, kad juo patikėti?“ – sakė jis.

Rašytojas pateikė pavyzdžius, kai Rusija išdavė savo „savanorius“, paminėdamas Grozno šturmą 1994 metais ir Afganistaną.

„Tada čečėnai sudegino ir sušaudė daug tokių savanorių… O dar anksčiau Afganistane buvo palikti likimo valiai visi, kurie buvo SSRS pusėje. Juos visus pakorė talibai“ – rašė Kochas.

Birželio 20 d. Ukrainos prezidentas Piotras Porošenko pareiškė, kad antiteroristinė operacija sustabdoma iki birželio 27 d., kad teroristai galėtų sudėti ginklus. „Tie, kas to nepadarys, bus sunaikinti“ – pabrėžė jis.

Gegužės 23 dienos naujienos

Broliai ir seserys, gegužės 23 d. suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Savanorių batalionas „Donbasas“ pateko į pasalą prie Karlovkos kaimo Donecko srityje.

Teroristai buvo ginkluoti iki dantų, turėjo šarvuotąjį transporterį. Daugumai kovotojų pavyko išsiveržti iš pasalos, dalis liko apsuptyje. Vėliau teroristų vadeiva Bezleris bataliono „Donbasas“ vadui S.Semenčenkai pranešė apie paimtų į nelaisvę kovotojų nužudymą.

Mes iš pat ryto bandėme padaryti viską, kas nuo mūsų priklausė, kad kas nors ateitų į pagalbą daug valandų besikovusiems vaikinams. Klibinom visus, ką tik galėjome. Bet nesėkmingai. Aš neišgirdau nė vieno suprantamo paaiškinimo, kodėl vaikinus „nurašė“.

Jei tai – ne išdavystė, tai tada aš nežinau, kas yra išdavystė.

Mes supratome, kad generolų laipsnius turinčių mūsų didžiųjų karvedžių minia neypatingai mėgsta „Donbasą“ dėl jo savarankiškumo. Generolai tai vertina kaip nevaldomumą.

Aš sutinku su generolų logika: visos vieningos operacijos jėgos ir būdai turi paklusti vieningai vadovybei ir vieningai koncepcijai. Bet tai – tuo atveju, kai vieninga vadovybė egzistuoja. ATO mes šito paprasčiausiai nematome.

Užtat mes matome, kad saujelė „nevaldomų“ savanorių vaikinų veikia efektyviau negu mūsų žymieji „strategai“ su generolo juostelėmis ir pavaldžia kariuomene.

Donbase yra ir visai jaunų savanorių

Donbase yra ir visai jaunų savanorių

Mes, grupė „Informacinis pasipriešinimas“, šito reikalo jokiu būdu taip nepaliksime. Per daug mūsų vaikinų kraujo išliejama ir per dažnai „pasirodo“, kad niekas asmeniškai dėl to nekaltas. Taip nebūna.

2. Teroristinės organizacijos „Lugansko liaudies respublika“ vadovas V.Bolotovas pažadėjo, kad rinkimų metu bus vykdomi teroro aktai. Todėl jis paragino regiono gyventojus neiti į balsavimo punktus.

Tiesa, Bolotovo žodžiais, teroro aktus vykdys … Nacionalinė gvardija. Atseit, kad paskui tuo apkaltintų teroristus.

Šitam Kremliaus klapčiukui, neseniai po instruktažo Kremliuje parvykusiam iš Rusijos, neužtenka smegenų, kad paaiškintų paprasčiausią faktą: kokių velnių Kijevui žlugdyti rinkimus teroro aktais, kai svarbiausias jo šiandienos tikslas yra įgyti teisėtą prezidentą?

Kartu šis Bolotovo pareiškimas reiškia, kad jis ir jo parankiniai dėl savo nusikalstamų siekių yra pasiruošę žudyti nesvarbu kiek ir nesvarbu ką.

3. Šiandien Rusijos karinių pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė atitraukiama nuo sienos su Ukraina. Bet šis procesas visiškai bus užbaigtas ne anksčiau kaip birželio 8 d. Kas kliudo anksčiau atitraukti savo tankus, Rusijos agresoriai neaiškina.

Iki šio ryto mes užfiksavome Rusijos grupių sumažėjimą 3-4 tūkstančiais asmenų (palyginus su gegužės 8 d.). Tai lašas jūroje.

Tai reiškia, kad prezidento rinkimai Ukrainoje vyks esant tam pačiam Rusijos įsiveržimo pavojui. Tikėtis, kad iš gynybos juostos išilgai rytinių sienų palaisvėjusi kariuomenė galėtų sustiprinti Donbaso rinkimų saugumo pajėgas, netenka.

Gerosios naujienos:

1. Rusija gerbs prezidento rinkimų rezultatus Ukrainoje ir bendradarbiaus su valdžios organais, suformuotais po rinkimų.

Aišku, jog visa tai – vaidyba. Viena vertus, Rusijos kariuomenė prie sienos, kita – pasiruošimas pripažinti rinkimus. Panašu, jog Kremlius labiau vaidina Vakarams, nei siekia dialogo su Kijevu.

Tačiau tokio pobūdžio sveikos nuovokos prošvaistės iš lūpų, kurios dar vakar dėstė didžiavalstybinius kliedesius – tai jau šis bei tas.

2. Šiandien Sevastopolio 5-ojoje Lesios Ukrainkos gimnazijoje įvyko paskutinio skambučio šventė. Abiturientai, taip pat ir jų mokytojai protestuodami prieš tai, jog Rusija okupavo pusiasalį, atėjo į mokyklą su tautiniais siuvinėtais marškiniais.

Tai – vaikų ir mokytojų drąsos pamoka, kuri būtų naudinga ir pamokanti daugeliui mūsų karo vadų.

3. Rusijos transporto ministras M.Sokolovas pareiškė, jog Krymo uostų pajėgumas neleidžia svarstyti jų plataus masto pritaikymo ir vystymo.

Tikrąsias priežastis jis, žinoma, nutylėjo. Būtent – tai, kad anksčiau Krymo uostai buvo rimtai orientuoti į prekių iš Turkijos srautą, taip pat – iš kitų regiono šalių. Okupacija šitą reikalą užraukė. Pati Rusija nesugeba okupuotame pusiasalyje užtikrinti krovos uostuose. Rezultatas – uostų, kaip biudžetą formuojančių struktūrų, uždarymas ir tūkstančiai bedarbių.

Aišku, gero šitame visame procese – nedaug, nes nukenčia paprasti Krymo gyventojai. Bet tai – viena iš šimto priežasčių Ukrainai pradėti savo darbą atkovojant KAR (Krymo Autonominę Respubliką). Dirbti taip, kaip daug metų dirbo Rusija – aiškinti, įtikinėti, galų gale – įvykdyti tobulą operaciją.

Yra skirtumas – Rusija pavogė tai, kas svetima. Mums teks susigrąžinti tai, kas mūsų.