Valstybės sienos apsauga. Trumpa grupės „IP“ ataskaita

Dmitry Tymchuk

Viena iš nuolat aptariamų temų dėl įvykių Rytų Ukrainoje – valstybės sienos apsaugos patikimumas.
Mes, „IP“ grupės koordinatoriai, susitikome su pirmuoju Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pavaduotoju generolu-pulkininku P. Šišolinu. Ir pamėginome išsiaiškinti svarbiausius su šia tema susijusius klausimus.

Trumpa ataskaita

1. Korupcija

Mes konstatuojame, kad VSAT vadovybė pakankamai atvirai nusiteikusi svarstyti šią problemą. Tai leidžia tikėtis konstruktyvumo ją sprendžiant.

Neįmanoma nesutikti, jog VSAT – ne uždara struktūra. Valstybės ir visuomenės ligos būdingos ir jai. Taigi, gydyti galima tik kompleksiškai – nenaudinga kovoti su korupcija tarp pasieniečių, užmerkus akis į tą patį reiškinį kitose valstybės struktūrose. Priemonių sistema turi būti taikoma visos valstybės mastu.

Tuo pačiu, VSAT aplinkoje yra „specifinių“ šios problemos pasireiškimų. Kaip antai, kadangi struktūra pereina prie sutartiniu pagrindu samdomų asmenų, įvairiuose sienos rajonuose tarnauja dažniausiai tų vietovių gyventojai. O juk visuotinai žinoma: visur vietiniai pasienio gyventojai „maitinasi iš sienos“. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, pasieniečio tėvas ir brolis ne vienerius metus verčiasi kontrabanda, sunku tikėtis, kad pats pareigūnas bus itin sąžiningas.

Tačiau ir vėl, šios problemos sprendimas reikalauja kompleksinių priemonių, ir ne tik VSAT.

Operatyviu (bet laikinu) šios problemos sprendimo būtų gali būti pasienio dalinių Luhansko ir Donecko srityse papildymas pasieniečiais, komandiruotais iš kitų regionų.

Bet problema – nuolatinis pajėgumų ir lėšų trūkumas VSAT. Nurodoma, kad pernai šios struktūros poreikių finansavimas sudarė maždaug 25 proc. viso reikalingo kiekio. Tai tas pats, kas garantuoti patikimą apsaugą maždaug ketvirtadaliui mūsų pasienio.

2. Sienos su Rusija apsaugos specifika šių dienų sąlygomis

Paskutinių metų VSAT reforma rėmėsi Europoje priimtais principais. T.y., VSAT yra teisėsaugos struktūra, neturinti karinio potencialo.

Tuo tarpu šiandienos įvykiai Rytų Ukrainoje kelia ne sienos apsaugos, o sienos su Rusija gynybos klausimą. O tam pasieniečiai neturi resursų.

Išeitis – šį klausimą spręsti kartu su Ukrainos Gynybos ministerija ir Generaliniu štabu.

Šiuo metu, palei mūsų rytų sieną, kariuomenės pajėgomis yra parengta gynybos juosta. Būtų gerai, jeigu atskiri batalionai, kuopos ir daliniai (priklausomai nuo poreikių) būtų dislokuoti šalia automobilių ir kaimo kelių netoli nuo sienos.

Veikdami kartu su pasieniečiais, jie galėtų aktyviai dalyvauti ir užkirsti kelią kovotojų bei transporto kolonų su ginklais įsiveržimui iš Rusijos. Šiandien tai yra didžiulė problema, kadangi pasieniečių dalinių – nedaug, ir ginkluoti jie tik lengvaisiais šaunamaisiais ginklais.

Ateityje VSAT mato „kombinuotą“ Ukrainos valstybės sienos apsaugos organizavimą. T.y., pasienyje su draugiškomis valstybėmis siena bus saugoma europietiškais principais. Tuo tarpu pasienio daliniai prie Rusijos turi užtikrinti ne tik sienos apsaugą, bet ir gynybą.

3. Sąveika su Antiteroristinės operacijos (ATO) pajėgomis

Pažymėtina, kad sąveika su ATO pajėgomis – ypač silpna (mes nuolatos pabrėžiame, kad ta pati problema yra ir ATO štabe tarp įvairių jėgos struktūrų atstovų)

Pastebėta daug atvejų, kai pasieniečiai, įsiveržimo pro sieną atveju, negalintys patys sustabdyti įsiveržėlių, prašo ATO pajėgų pagalbos, tačiau jos negauna. Dažniausias „atsikalbinėjimas“ – kad ATO neturi „laisvų“ resursų.

Problemos sprendimas galėtų būti prie ATO štabo sukurta greito reagavimo grupė (su sraigtasparniais ir šarvuočiais). Taip pat – aukščiausiame lygyje sukurtas ATO ir pasieniečių sąveikos algoritmas – pageidautina, ne per Kijevą, o tiesiogiai.

4. Pasienio su Rusija situacijos tyrimas

VSAT vadovybė suteikė galimybę grupės „IP“ koordinatoriams ištirti valstybės sienos apsaugos specifiką pasienyje su Rusija ir pasieniečių darbo sąlygas.

Mes nuoširdžiai dėkojame pasieniečių vadovybei už pagalbą ir bendradarbiavimą ir vyksime į šį pasienio ruožą artimiausiomis dienomis.

Tyrimo išvadas pateiksime ataskaitoje.

Leave a Reply