Balandžio 23 dienos įvykių suvestinė

Broliai ir seserys, birželio 23-osios įvykių apžvalga.

Blogosios naujienos:

1. Nenorėjau komentuoti situacijos su neva tai vykstančiu sienos su Rusija uždarymu. Bet jau tikrai per daug kreipimųsi šiuo klausimu.

Todėl pasakysiu taip: mes, „Informacinio pasipriešinimo“ grupė giliai apgailestaudami nematome pagrindo dėl sienos kontrolės būti taip tikriems, kaip yra valstybės struktūros. Nei taip vadinamo „kovinio“, nei kokio nors kitokio. Deja.

2. Tęsiasi nemaloni istorija su savanorių batalionu „Aidar“. Bataliono „Aidar“ vadas šiandien pareiškė, kad batalionas yra atšaukiamas iš ATO zonos ir bus išformuotas.

Gynybos ministerijoje mes neradome kas patvirtintų informaciją apie išformavimą. Bet čia ne esmė. Faktas tame, kad visu smarkumu vyksta savanoriškos formuotės ir valstybės struktūrų supriešinimas. Ir tai labai negatyvu abejoms pusėms.

Pati bataliono „Aidar“ ir jo mūšio prie Luhansko istorija – tai didvyriškumo ir tragedijos istorija. Prie Luhansko žuvo ir bataliono kovotojai, ir kariškiai. Broliai, bendra nelaimė turi sutelkti, o ne atskirti, tuo labiau, kai veikiama dėl bendro reikalo.

Esu įsitikinęs, kad tiek „Aidar“ kovotojai, tiek karinė vadovybė turi ką pasakyti vieni kitiems. Tačiau tai turi būti ne tarpusavio kaltinimų formatas, o diskusijos dėl svarbiausio dalyko – konkrečių išvadų ir sprendimų kaip veikti kartu. Tikriausiai diskusija turėtų būti nevieša, tačiau dalyvaujant kariniams ekspertams. Yra pretenzijų dėl vadovavimo operacijai organizavimo, arba, atvirkščiai, dėl savanorių veiksmų taktikos – kodėl šie klausimai nenagrinėjami vardan konsensuso?

Gerosios naujienos:

1. Šiandien Europos Sąjunga Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministro V.Heigo lūpomis išreiškė poziciją: jei iki paliaubų Donbase pabaigos, t.y. birželio 27, Rusija nepadarys organizacinių išvadų ir nenustos remti teroristų, jos laukia tolimesnės sankcijos.

Nesu tikras, kad vis tik ES pasiryš tam, ką prisiekinėjo kovo pradžioje, ir įves trečiąjį sankcijų etapą, bet žinia reikšminga.

Tiesa, bijau, kad jos jėga nuspėjamai mažės, priklausomai nuo „Gazpromo“ premijų dydžio kai kuriems Europos valdininkams ir politikams.

2. Dienos pabaigoje tapo žinoma: teroristai pažadėjo nutraukti ugnį iki birželio 27.

Jei tai įvyks (nors sunku patikėti) – tai nebent dėl Maskvos baimės patirti ES trečiąjį sankcijų etapą. Bet jau tikrai ne todėl. kad smogikai trokšta taikos. Jie tą savo „troškimą“ aiškiai parodė per tris paliaubų dienas.

Tačiau, bet kuriuo atveju, ugnies nutraukimas – jau atokvėpis. O jei P. Porošenkai pavyks sugrąžinti į Donbasą taiką, „neatiduodant“ Ukrainos interesų, tai jam – šlovė ir garbė.

3. „DLR“ skundžiasi, kad Putinas neatsiliepia į jų ugningas aimanas priimti jų hop-kompaniją į Rusijos sudėtį.

Šiandien vienas nesusipratimas, pasivadinęs (toliau prašome garsiai nesijuokti – reik turėt užuojautos psichiškai nesveikam žmogui) „Donecko liaudies respublikos URM Maskvos atstovybės“ D.Mitino spaudos atstovu, pasiguodė, jog visi teroristų kreipimaisi į Kremlių lieka be atsako.

Matyt, šie klounai nesupranta, kad jų, kaip patrankų mėsos, yra kita paskirtis – dvėsti, kol Maskvai tai naudinga. O dėl patarimų globaliniais klausimais niekas Rusijoje ir nesiruošia į juos kreiptis. Ir kuo anksčiau tie intelektu neapsunkinti piliečiai šią tiesą supras, tuo bus geriau jiems patiems.

Valstybės sienos apsauga. Trumpa grupės „IP“ ataskaita

Dmitry Tymchuk

Viena iš nuolat aptariamų temų dėl įvykių Rytų Ukrainoje – valstybės sienos apsaugos patikimumas.
Mes, „IP“ grupės koordinatoriai, susitikome su pirmuoju Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pavaduotoju generolu-pulkininku P. Šišolinu. Ir pamėginome išsiaiškinti svarbiausius su šia tema susijusius klausimus.

Trumpa ataskaita

1. Korupcija

Mes konstatuojame, kad VSAT vadovybė pakankamai atvirai nusiteikusi svarstyti šią problemą. Tai leidžia tikėtis konstruktyvumo ją sprendžiant.

Neįmanoma nesutikti, jog VSAT – ne uždara struktūra. Valstybės ir visuomenės ligos būdingos ir jai. Taigi, gydyti galima tik kompleksiškai – nenaudinga kovoti su korupcija tarp pasieniečių, užmerkus akis į tą patį reiškinį kitose valstybės struktūrose. Priemonių sistema turi būti taikoma visos valstybės mastu.

Tuo pačiu, VSAT aplinkoje yra „specifinių“ šios problemos pasireiškimų. Kaip antai, kadangi struktūra pereina prie sutartiniu pagrindu samdomų asmenų, įvairiuose sienos rajonuose tarnauja dažniausiai tų vietovių gyventojai. O juk visuotinai žinoma: visur vietiniai pasienio gyventojai „maitinasi iš sienos“. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, pasieniečio tėvas ir brolis ne vienerius metus verčiasi kontrabanda, sunku tikėtis, kad pats pareigūnas bus itin sąžiningas.

Tačiau ir vėl, šios problemos sprendimas reikalauja kompleksinių priemonių, ir ne tik VSAT.

Operatyviu (bet laikinu) šios problemos sprendimo būtų gali būti pasienio dalinių Luhansko ir Donecko srityse papildymas pasieniečiais, komandiruotais iš kitų regionų.

Bet problema – nuolatinis pajėgumų ir lėšų trūkumas VSAT. Nurodoma, kad pernai šios struktūros poreikių finansavimas sudarė maždaug 25 proc. viso reikalingo kiekio. Tai tas pats, kas garantuoti patikimą apsaugą maždaug ketvirtadaliui mūsų pasienio.

2. Sienos su Rusija apsaugos specifika šių dienų sąlygomis

Paskutinių metų VSAT reforma rėmėsi Europoje priimtais principais. T.y., VSAT yra teisėsaugos struktūra, neturinti karinio potencialo.

Tuo tarpu šiandienos įvykiai Rytų Ukrainoje kelia ne sienos apsaugos, o sienos su Rusija gynybos klausimą. O tam pasieniečiai neturi resursų.

Išeitis – šį klausimą spręsti kartu su Ukrainos Gynybos ministerija ir Generaliniu štabu.

Šiuo metu, palei mūsų rytų sieną, kariuomenės pajėgomis yra parengta gynybos juosta. Būtų gerai, jeigu atskiri batalionai, kuopos ir daliniai (priklausomai nuo poreikių) būtų dislokuoti šalia automobilių ir kaimo kelių netoli nuo sienos.

Veikdami kartu su pasieniečiais, jie galėtų aktyviai dalyvauti ir užkirsti kelią kovotojų bei transporto kolonų su ginklais įsiveržimui iš Rusijos. Šiandien tai yra didžiulė problema, kadangi pasieniečių dalinių – nedaug, ir ginkluoti jie tik lengvaisiais šaunamaisiais ginklais.

Ateityje VSAT mato „kombinuotą“ Ukrainos valstybės sienos apsaugos organizavimą. T.y., pasienyje su draugiškomis valstybėmis siena bus saugoma europietiškais principais. Tuo tarpu pasienio daliniai prie Rusijos turi užtikrinti ne tik sienos apsaugą, bet ir gynybą.

3. Sąveika su Antiteroristinės operacijos (ATO) pajėgomis

Pažymėtina, kad sąveika su ATO pajėgomis – ypač silpna (mes nuolatos pabrėžiame, kad ta pati problema yra ir ATO štabe tarp įvairių jėgos struktūrų atstovų)

Pastebėta daug atvejų, kai pasieniečiai, įsiveržimo pro sieną atveju, negalintys patys sustabdyti įsiveržėlių, prašo ATO pajėgų pagalbos, tačiau jos negauna. Dažniausias „atsikalbinėjimas“ – kad ATO neturi „laisvų“ resursų.

Problemos sprendimas galėtų būti prie ATO štabo sukurta greito reagavimo grupė (su sraigtasparniais ir šarvuočiais). Taip pat – aukščiausiame lygyje sukurtas ATO ir pasieniečių sąveikos algoritmas – pageidautina, ne per Kijevą, o tiesiogiai.

4. Pasienio su Rusija situacijos tyrimas

VSAT vadovybė suteikė galimybę grupės „IP“ koordinatoriams ištirti valstybės sienos apsaugos specifiką pasienyje su Rusija ir pasieniečių darbo sąlygas.

Mes nuoširdžiai dėkojame pasieniečių vadovybei už pagalbą ir bendradarbiavimą ir vyksime į šį pasienio ruožą artimiausiomis dienomis.

Tyrimo išvadas pateiksime ataskaitoje.