Kas žudė Maidano protestuotojus

Vladimir Ivachnenko, vertė ULLL grupė.

Ukrainos saugumo tarnybos, VRM ir Generalinės prokuratūros vadovai pranešė pirmuosius Maidano žudynių tyrimo rezultatus. Buvo kalbama apie snaiperius, šaudžiusius į demonstrantus ir Rusijos Saugumo Tarnybos pareigūnus, kurie, kaip teigiama, dalyvavo specialiųjų operacijų, išvaikant neramumus Ukrainos sostinės centre keliančius žmones, planavime.

Maidano aktyvistas rodo kovinio šovinio gilzę, 2014 vasario 20 diena.

Maidano aktyvistas rodo kovinio šovinio gilzę, 2014 vasario 20 diena. Demonstrantai buvo šaudomi koviniais šoviniais, žuvo mažiausiai 60 Maidano dalyvių ir keletas milicininkų.

Continue reading