Kas žudė Maidano protestuotojus

Vladimir Ivachnenko, vertė ULLL grupė.

Ukrainos saugumo tarnybos, VRM ir Generalinės prokuratūros vadovai pranešė pirmuosius Maidano žudynių tyrimo rezultatus. Buvo kalbama apie snaiperius, šaudžiusius į demonstrantus ir Rusijos Saugumo Tarnybos pareigūnus, kurie, kaip teigiama, dalyvavo specialiųjų operacijų, išvaikant neramumus Ukrainos sostinės centre keliančius žmones, planavime.

Maidano aktyvistas rodo kovinio šovinio gilzę, 2014 vasario 20 diena.

Maidano aktyvistas rodo kovinio šovinio gilzę, 2014 vasario 20 diena. Demonstrantai buvo šaudomi koviniais šoviniais, žuvo mažiausiai 60 Maidano dalyvių ir keletas milicininkų.

Vasario 20 d. Institutskaja gatvėje snaiperiai nušovė mažiausiai 60 demonstrantų ir keletą milicininkų. Turime liudijimų, kad tie patys snaiperiai šaudė tiek į Maidano aktyvistus, tiek į VRM darbuotojus. Tiriant masinių žudynių Ukrainos sostinės centre bylą kol kas sulaikyti 12 „Berkuto“ karių iš taip vadinamos Kijevo „juodosios spec. kuopos“ – specialaus padalinio, skirto ypatingai svarbioms užduotims.

Arsenas Avakovas, einantis Ukrainos vidaus reikalų ministro pareigas

Arsenas Avakovas, einantis Ukrainos vidaus reikalų ministro pareigas: Berkut snaiperiai nušovė 17 žmonių.

Tyrimas nustatė, kad snaiperiai šaudė nuo šalia Nepriklausomybės aikštės esančių pastatų – viešbučio „Ukraina“ ir buvusių „Oktiabrskij“rūmų. Pasakoja laikinai einantis VRM ministro pareigas Arsenijus Avakovas:

– Kalbant apie „Berkut“ spec. būrio veiksmus, jo snaiperiai šaudė nuo „Oktiabrskij“ rūmų stogo. Tarp sulaikytų 12-kos šio būrio narių yra ir būrio vadas – VRM majoras Dmitrijus Sadovnikas. Mes nustatėme visų dalyvavusių šioje operacijoje žmonių asmenybes. Vyksta tyrimo darbai. Šio būrio snaiperiai nušovė 17 žmonių. Ankstesnė VRM ir „Berkut“ vadovybė padarė viską, kad bet kokie tyrimai ta tema būtų neįmanomi. Buvo deginama apranga, išmetami ginklai, naikinami dokumentai. Tam, kad suformuluotume griežtas išvadas, mums prireikė nemažai padirbėti, ir padirbėti reikės dar daugiau.

Dabartinis Ukrainos SBU (saugumo) vadovas Valentinas Nalivaičenka

Dabartinis Ukrainos SBU (saugumo) vadovas Valentinas Nalivaičenka: masiniam žmonių žudymui tiesiogiai vadovavo Viktoras Janukovyčius.

Teisėsaugos vadovai pranešė, jog įsakymas šaudyti demonstrantus buvo perduodamas grandine: tuometinio prezidentas Janukovičius –  administracijos vadovui, toliau – vidaus reikalų ministrui, Saugumo tarnybos pirmininkui ir toliau – jų pavaldiniams. Kaip spaudos konferencijoje pranešė dabartinės UST vadovas Valentinas Nalivaičenka, yra pakankamas pagrindas teigti, kad planuojant ir vykdant specialiąsias operacijas prieš Kijevo Maidano protestuotojus, dalyvavo Rusijos FST darbuotojų grupės:

– Masiniam žmonių žudymui, parengtam kaip „antiteroristinė operacija“, faktiškai tiesiogiai vadovavo buvęs prezidentas Viktoras Janukovyčius. Iš Rusijos Tyrimo komiteto šiandien mes norėtume gauti atsakymus į šiuos klausimus: ką praeitų metų gruodžio trečią dekadą pas mus veikė 26 Rusijos FST darbuotojai, ką sausio viduryje Kijeve veikė šeši rusų specialiųjų tarnybų darbuotojai? Mes turime pagrindo teigti, jog šios Rusijos specialiųjų tarnybų karininkų grupės dalyvavo planuojant ir vykdant taip vadinamas „antiteroristines operacijas“ Maidane. Mes žinome, kad tuo metu UST vadovas Aleksandras Jakimenka ne kartą vyko atsiskaityti šioms grupėms.

Nuverstasis Ukrainos eks-prezidentas Viktoras Janukovyčius 2014 balandžio 2 dieną televizijos interviu teigė, kad jis nedavė įsakymo žudyti žmones.

Nuverstasis Ukrainos eks-prezidentas Viktoras Janukovyčius 2014 balandžio 2 dieną televizijos interviu teigė, kad jis nedavė įsakymo žudyti žmones.

Visi UST „Alfa“ ir VRM „Berkuto“ specialiųjų padalinių snaiperiai, dalyvavę Maidano operacijoje, yra identifikuoti. Remiantis Valentino Nalivaičenkos informacija, dauguma jų slepiasi Kryme. Masinių žudynių byloje įtariami ne tik specialiųjų padalinių darbuotojai, bet ir nusikalstamų grupuočių atstovai. Sulaikytas įtariamasis „Vesti“ žurnalisto Viačeslavo Veremijos žmogžudyste. Į žurnalistą buvo šauta vasario 19 Kijevo Michailovskajos aikštėje. Dalyvavimu šiame nusikaltime yra įtariamas nusikalstamos Kijevo reiderių grupuotės lyderis 40-metis iš Donecko srities Jurijus Krysinas. Arsenas Avakovas tęsia:

– Tuo momentu, kai mašina, kurioje buvo Veremijus, sustojo priešais šviesoforą, iš jos ištempė žurnalistą ir ėmė jį talžyti. Krysinas, kaip jis pats teigė tyrėjams, mušė žurnalistą beisbolo lazda. Paskui pasirodė dar vienas šios gaujos narys, kurio dabar ieškoma – jis iššovė į Veremijų. Paskui ši grupė, kuriai buvo iškeltas tikslas destabilizuoti padėtį Kijeve, nužudė dar mažiausiai penkis žmones.

Kaip pasakė Arsenas Avakovas, nusikalstamų grupuočių, kurios žudė ir grobė Maidano aktyvistus, veiksmus koordinavo žiniasklaidos holdingo „Kontakt“ vadovas Viktoras Zubrickij. Masinių žudynių organizavimu įtariamas ir Aukščiausios Rados deputatas Jurijus Ivaniuščenko. Iki šiol nežinomi 155 Euromaidano aktyvistų likimai. Tyrimas nustatė, kad Zubrickis apie „nuveiktus darbus“ – pagrobimus ir nužudymus – atsiskaitinėdavo tuometiniam VRM Ministrui Vitalijui Zacharčenko. Tiek Zubrickis, tiek Zacharčenko ir galimai Ivaniuščenko, kaip ir buvęs prezidentas Janukovyčius, šiuo metu slapstosi Rusijos teritorijoje.

Šaltinis – http://www.svoboda.org/content/article/25320253.html

Leave a Reply