Rugsėjo 3 įvykių suvestinė

Dmitry Tymchuk

Broliai ir seserys, rugsėjo 3-osios dienos įvykių suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Ukrainos kariuomenei iškyla užduotis, prie kurios per ATO laiką ji nebuvo pratusi – pozicinė gynyba.

Visą tą laiką mes kariavome tokį pusiau partizaninį karą, kai viskas buvo paremta manevrais ir reidais. Kol mūsų pajėgoms daugiausiai priešinosi vietiniai kovotojai ir rusų samdiniai, tai veikė. Bet dabar, kai Donbasas per akies mirksnį buvo kimšte prikimštas reguliarios Rusijos kariuomenės, pagrindine mūsų vadovybės užduotimi tapo savo dalinių gelbėjimas iš susidariusių katilų, persigrupavimas ir perėjimas gynybon. Tam, kad vėliau jau ruoštis puolimui.

Blogai tai, kad šią operatyvinę pauzę jungtinės rusų ir teroristų pajėgos taip pat išnaudos pozicijų stiprinimui – juolab, kad rezervų rusai už sienos turi daugiau nei reikia. Galima, žinoma, tikėtis „taikių susitarimų“ – ko, panašu, labai viliasi Ukrainos vadovybė. Tačiau labai abejotina, kad teroristų keliamos sąlygos bus priimtinos.

Tokiomis sąlygomis dabartinio mobilizuotųjų ir savanorių kiekio aiškiai nepakanka tolimesniems veiksmams. O rikiuoti su ginklais naujus tūkstančius mobilizuotųjų – ne pats geriausias priešrinkiminis žingsnis. Lieka tik spėlioti kaip šiomis aplinkybėmis veiks Ukrainos vadovybė.

2, Atsiveria keistas paveikslas. Putinas laikas nuo laiko išmeta stebėtinus pareiškimus, o jam iš paskos bėgioja Peskovas ir aiškina, kad Putinas ne taip buvo suprastas. Taip buvo su „Kijevo paėmimu per dvi savaites“, taip šiandien buvo su pareiškimais apie „susitarimus dėl pastovaus ugnies nutraukimo Donbase“.

Aš suprantu, kad iš džiaugsmo dėl okupuoto Krymo Putino psichika patyrė negrįžtamus pokyčius – toks afazijos porūšis. Jo smegenų kalbinės veiklos reguliavimas akivaizdžiai sutrikęs – jis aiškiai ir suprantamai sako vieną, bet tuo pat metu galvoja kažką visiškai priešingo.

Kremliaus vaikinai, skubiai raskite išmanantį neurolingvistą savo bosui. Kažkaip gaila dėdulės. Ir lieka visiška mįslė, kaip Peskovas supranta, ką norėjo pasakyti Putinas. Matyt išsimiklino, gyvačiukas, skaityti šeimininko mintis.

Vėliau Putinas papasakojo apie savo „taikos planą“: atitraukti Ukrainos kariuomenę, nutraukti ugnį, jokiais būdais netrukdyti teroristams, dengiamiems Rusijos kariuomenės, įsikurti užgrobtose teritorijose. Trumpiau, Putino planas – aiškiai išreikštas Donbaso atėmimo iš Ukrainos ir pavertimo nauja Padniestre planas. Apie ką mes kalbėjome ne kartą.

3. Paskutines tris paras mes, „IP“ grupė, bandėme rasti bent užuominą informacinių-psichologinių veiksmų (akcijų, operacijų – nesvarbu), kuriomis mūsų profilinės struktūros informuotų Rusijos kareivius Ukrainoje ir Rusijos visuomenę apie jų kaip okupanto statusą. Deja, veltui. Akivaizdu, kad jei tokie veiksmai ir atliekami (o mūsų Gynybos ministerijoje nuo kovo pradžios dirba gana didelė struktūra, skirta informacijai skleisti), tai jau labai slaptai. Aš pasakyčiau, pernelyg slaptai.

Tuo tarpu nereikėtų neįvertinti veiksmų, skirtų priešo ir šalies priešininkės visuomenės demoralizavimui. Tai būtina visų šiuolaikinių karinių operacijų dalis.

Reikalas tas, kad Rusijos kariai, įsibrovę į Ukrainą, yra nusikaltėliai ne tik tarptautinės teisės, bet ir nuosavos rusiškos teisės požiūriu. Juk, kaip žinoma, po Krymo aneksijos buvo atšauktas RF Federacijos Tarybos sprendimas įvesti kariuomenę į Ukrainą. Tai reiškia, nėra jokio teisėto pagrindo dabartiniam RF karių buvimui Donbase. Aš esu įsitikinęs, kad ir raštiškų įsakymų apie karių įvedimą niekas niekada nesuras – jau tuo Rusijos kėgėbistinė vadovybė tikrai pasirūpino.

Praktiškai tai reiškia, kad jokio karinių veiksmų dalyvio statuso Rusijos kareivos nesulauks, jokių socialinių bonusų taip pat, o jei Rusijos okupantas bus sužeistas ar žus, jo giminaičiai gali ir nesvajoti apie kokias nors valstybės išmokas.

Ponai Rusijos agresoriai, jūsų Vyriausiasis vadas jus tiesiog pakišo, už Donbasą jums neužkabins medaliukų, kaip už Krymą. Priešingai: jei pasikeistų Putino nuotaika ar Rusijos valdžia, jūs taptumėte karo nusikaltėliais savo pačių šalyje.

Šią paprastą ir šviesią mintį būtina paskleisti tarp Rusijos gyventojų.

Gerosios naujienos:

1. Ministrų kabinetas šiandien pranešė: Ukraina pradeda nacionalinio projekto „Siena“, skirto sienos su Rusija sustiprinimui, vykdymą. Dviejų metrų aukščio siena su spygliuota viela iškils palei visą RF pasienį, kai kuriais ruožais bus paleista elektros srovė. Teritorija prie sienos bus užminuota ir aprūpinta gynybiniais grioviais.

Geras sprendimas. Tik reikia inicijuoti šio nacionalinio projekto virsmą į tarptautinį, kuriame dalyvautų visi Rusijos kaimynai. Būtų teisinga apjuosti Putino imperiją spygliuota viela. Žvėrys turi lindėt narve.

2. Vyriausybė pradeda naujosios karinės doktrinos kūrimo darbus. Kaip nurodė premjeras A. Jaceniukas, „aiškiai apibrėžiant, kas yra agresorius ir kas kelia grėsmę. Šioje naujoje gynybinėje doktrinoje Rusija turi būti pripažinta valstybe-agresoriumi ir pagrindine bei vienintele valstybe, kuri grasina mūsų teritoriniam vientisumui bei nacionaliniam saugumui“.

Sveikinu – seniai laikas. Tik leiskite kukliai pastebėti iš galinių eilių: vis tik reiktų pradžioje sukurti naują Nacionalinio saugumo ir gynybos strategiją, nes priimtoji 2012 metais, prie Janukovyčiaus, yra visiškai pornografinė. O jau po to griebtis Karinės doktrinos, kuri turi remtis konceptualiais pagrindais, išdėstytais Strategijoje. Aš, žinoma, neužsispiriu, bet taip turėtų būti pagal panašių dokumentų rengimo logiką. Reikia pamažu atsisveikint su įpročiu vežimą statyti prieš arklį.

3. Parlamentinis komitetas, užtikrinantis įstatyminį teisėsaugos veiklos pagrindą, rekomendavo Aukščiausiajai Radai priimti įstatymo projektą Nr. 4262-ja, numatantį laikiną Ukrainos pilietybės netekimą. Tai skirta tiems, kurių atžvilgiu priimtas teismo sprendimas dėl nusikaltimų valstybės saugumui (Konstitucija draudžia atimti pilietybę, o štai laikinai ją sustabdyti – problemos nėra).

Čia tai ėjimas žirgu, man rodos. Asmuo be pilietybės negalės nei užimti posto, nei disponuoti turtu, neteks net teisės rinkti. Taigi įkalt visiems regionalams ir komunistams, besiilgintiems Rusijos, po 90 metų be pilietybės, ir nebeliks ką spręsti. Sakote, jie tiek nepragyvens? Na, ponai, tai ne mūsų problemos. Tegul pasistengia.

Balandžio 15 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 15 įvykių apibendrinimas

Blogosios naujienos:

1. RF ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas Ukrainai pranašauja pilietinį karą. „Ukrainoje vėl liejosi kraujas. Šalis gyvena pilietinio karo nuojauta. Tai labai liūdna“, – pareiškė jis prieš prasidedant aktyviems Ukrainos jėgos struktūrų veiksmams Donbase.

O iš tiesų, pone Medvedevai, liūdna tai, kad jūs veidmainis, ir ne itin įžvalgus veidmainis. Jei proto būtų šiek tiek daugiau – tai sulauktumėt antiteroristinės operacijos pradžios, o po to jau virkautumėt apie „pilietinio karo pradžią“ Ukrainoje. O dabar išdavėte savo kremlinio boso planus paskandinti Ukrainą pačių ukrainiečių kraujyje.

2. RF prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškimus apie Rusijos karių buvimą rytų Ukrainoje pavadino „absurdiškais“.

Mes atsimename, kaip prieš kelias savaites Kremlius apsiputojęs neigė savo kariškių buvimą Kryme. O paskui pasirodė, kad jų ten 22 tūkstančiai.

Dabar mes, „Informacinio pasipriešinimo“ grupė, primygtinai siūlome Kremliui perskaičiuoti, kiek karių yra, pavyzdžiui, RF Ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios žvalgybos valdybos Generalinio štabo 2-osios atskirosios specialiosios paskirties brigadoje Pskovo apskrityje. Nes mes turime negeros informacijos, kad ne visi šie kareivėliai sėdi namuose Rusijoje. O mes už savo informaciją, skirtingai nei Peskovas, atsakome.

Desantas_Kramatorske

Gerosios naujienos:

1. Antiteroristinė operacija (ATO). Visa diena praėjo belaukiant jos pradžios.

Rusijos masinio informavimo priemonės pradėjo isterikuoti, kaip į tikėjimą atverčiami nekrikštai. Beprotės Kasandros stiliumi „Matau Troją ugnyje!“ Suprask, Slovjanskas jau dingo po taikų gyventojų, kuriuos sušaudė Banderos kariuomenė, lavonų terikonais.

Iš tikrųjų visa diena praėjo vykdant parengiamuosius ATO darbus.

Aktyvių veiksmų imtasi gana ribotai – tačiau sėkmingai. Be kita ko, buvo išlaisvintas aerodromas Kramatorske.

Tačiau visą Donbasą apimančių veiksmų nebuvimas neturėtų sukelti pesimizmo. Vyksta apgalvotas, nuodugnus pasirengimas. Verta suprasti, kad operacijos vadovybė buvo paskirta vos prieš keletą valandų.

Labai tikiuosi, kad mes su jumis labai greit pamatysim daugiau pozityvių rezultatų iš viso regiono.

2. Mūsų, „Informacinio pasipriešinimo“ grupės, duomenimis, Donecko srities miestuose – Severodonecke ir Lisičianske – teisėsaugininkai ir šachtininkai glaudžiai bendradarbiaudami labai greitai sutramdė visas separatizmo apraiškas tarp vietinių Vladimiro Putino mylėtojų.

Organizuotas bendras miestų patruliavimas. Kontroliuojami įvažiavimai, jei kartais apsilankytų „gastrolieriai“.

Tai – ryškus pavyzdys: ten, kur nėra „žaliųjų žmogeliukų“ iš Rusijos, ekstremistai neturi jokių šansų išsiūbuoti situaciją. Sauja miesto kvailelių negali diktuoti savo valios bendruomenei.

Dabartinių teroristinių akcijų jėga – tai, kad jose dalyvauja profesionalai iš Rusijos specialiosios paskirties dalinių. Be Kremliaus pagalbos visas tas stanginimasis, siekiant nublokšti regioną į pilietinio karo gaisravietę, yra pasmerktas žlugti.

3. Donecke gubernatorius Taruta surengė pasitarimą. Atsiskaitė: miestų galvos ir regiono rajoninių valstybės administracijos organų vadovai „pasmerkė separatizmo apraiškas ir pasisakė už nacionalinę vienybę ir Ukrainos teritorinį vientisumą“.

Toliau Taruta papasakojo apie tai, kad „centrinė valdžia išgirdo regionus“ ir yra pasirengusi decentralizavimui. Bet tai antraeilis dalykas. Iš tikrųjų svarbiausia – išsaugoti šalį.

Čia viskas paprasta. Arba tu ukrainietis su Ukrainos vėliava, ir tada tu – savas. Arba – ukrainietis su Rusijos vėliava, ir tada – še tau, fašiste, granatą. Kare kaip kare.

Foto: crisisua.net