Rugsėjo 3 įvykių suvestinė

Dmitry Tymchuk

Broliai ir seserys, rugsėjo 3-osios dienos įvykių suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Ukrainos kariuomenei iškyla užduotis, prie kurios per ATO laiką ji nebuvo pratusi – pozicinė gynyba.

Visą tą laiką mes kariavome tokį pusiau partizaninį karą, kai viskas buvo paremta manevrais ir reidais. Kol mūsų pajėgoms daugiausiai priešinosi vietiniai kovotojai ir rusų samdiniai, tai veikė. Bet dabar, kai Donbasas per akies mirksnį buvo kimšte prikimštas reguliarios Rusijos kariuomenės, pagrindine mūsų vadovybės užduotimi tapo savo dalinių gelbėjimas iš susidariusių katilų, persigrupavimas ir perėjimas gynybon. Tam, kad vėliau jau ruoštis puolimui.

Blogai tai, kad šią operatyvinę pauzę jungtinės rusų ir teroristų pajėgos taip pat išnaudos pozicijų stiprinimui – juolab, kad rezervų rusai už sienos turi daugiau nei reikia. Galima, žinoma, tikėtis „taikių susitarimų“ – ko, panašu, labai viliasi Ukrainos vadovybė. Tačiau labai abejotina, kad teroristų keliamos sąlygos bus priimtinos.

Tokiomis sąlygomis dabartinio mobilizuotųjų ir savanorių kiekio aiškiai nepakanka tolimesniems veiksmams. O rikiuoti su ginklais naujus tūkstančius mobilizuotųjų – ne pats geriausias priešrinkiminis žingsnis. Lieka tik spėlioti kaip šiomis aplinkybėmis veiks Ukrainos vadovybė.

2, Atsiveria keistas paveikslas. Putinas laikas nuo laiko išmeta stebėtinus pareiškimus, o jam iš paskos bėgioja Peskovas ir aiškina, kad Putinas ne taip buvo suprastas. Taip buvo su „Kijevo paėmimu per dvi savaites“, taip šiandien buvo su pareiškimais apie „susitarimus dėl pastovaus ugnies nutraukimo Donbase“.

Aš suprantu, kad iš džiaugsmo dėl okupuoto Krymo Putino psichika patyrė negrįžtamus pokyčius – toks afazijos porūšis. Jo smegenų kalbinės veiklos reguliavimas akivaizdžiai sutrikęs – jis aiškiai ir suprantamai sako vieną, bet tuo pat metu galvoja kažką visiškai priešingo.

Kremliaus vaikinai, skubiai raskite išmanantį neurolingvistą savo bosui. Kažkaip gaila dėdulės. Ir lieka visiška mįslė, kaip Peskovas supranta, ką norėjo pasakyti Putinas. Matyt išsimiklino, gyvačiukas, skaityti šeimininko mintis.

Vėliau Putinas papasakojo apie savo „taikos planą“: atitraukti Ukrainos kariuomenę, nutraukti ugnį, jokiais būdais netrukdyti teroristams, dengiamiems Rusijos kariuomenės, įsikurti užgrobtose teritorijose. Trumpiau, Putino planas – aiškiai išreikštas Donbaso atėmimo iš Ukrainos ir pavertimo nauja Padniestre planas. Apie ką mes kalbėjome ne kartą.

3. Paskutines tris paras mes, „IP“ grupė, bandėme rasti bent užuominą informacinių-psichologinių veiksmų (akcijų, operacijų – nesvarbu), kuriomis mūsų profilinės struktūros informuotų Rusijos kareivius Ukrainoje ir Rusijos visuomenę apie jų kaip okupanto statusą. Deja, veltui. Akivaizdu, kad jei tokie veiksmai ir atliekami (o mūsų Gynybos ministerijoje nuo kovo pradžios dirba gana didelė struktūra, skirta informacijai skleisti), tai jau labai slaptai. Aš pasakyčiau, pernelyg slaptai.

Tuo tarpu nereikėtų neįvertinti veiksmų, skirtų priešo ir šalies priešininkės visuomenės demoralizavimui. Tai būtina visų šiuolaikinių karinių operacijų dalis.

Reikalas tas, kad Rusijos kariai, įsibrovę į Ukrainą, yra nusikaltėliai ne tik tarptautinės teisės, bet ir nuosavos rusiškos teisės požiūriu. Juk, kaip žinoma, po Krymo aneksijos buvo atšauktas RF Federacijos Tarybos sprendimas įvesti kariuomenę į Ukrainą. Tai reiškia, nėra jokio teisėto pagrindo dabartiniam RF karių buvimui Donbase. Aš esu įsitikinęs, kad ir raštiškų įsakymų apie karių įvedimą niekas niekada nesuras – jau tuo Rusijos kėgėbistinė vadovybė tikrai pasirūpino.

Praktiškai tai reiškia, kad jokio karinių veiksmų dalyvio statuso Rusijos kareivos nesulauks, jokių socialinių bonusų taip pat, o jei Rusijos okupantas bus sužeistas ar žus, jo giminaičiai gali ir nesvajoti apie kokias nors valstybės išmokas.

Ponai Rusijos agresoriai, jūsų Vyriausiasis vadas jus tiesiog pakišo, už Donbasą jums neužkabins medaliukų, kaip už Krymą. Priešingai: jei pasikeistų Putino nuotaika ar Rusijos valdžia, jūs taptumėte karo nusikaltėliais savo pačių šalyje.

Šią paprastą ir šviesią mintį būtina paskleisti tarp Rusijos gyventojų.

Gerosios naujienos:

1. Ministrų kabinetas šiandien pranešė: Ukraina pradeda nacionalinio projekto „Siena“, skirto sienos su Rusija sustiprinimui, vykdymą. Dviejų metrų aukščio siena su spygliuota viela iškils palei visą RF pasienį, kai kuriais ruožais bus paleista elektros srovė. Teritorija prie sienos bus užminuota ir aprūpinta gynybiniais grioviais.

Geras sprendimas. Tik reikia inicijuoti šio nacionalinio projekto virsmą į tarptautinį, kuriame dalyvautų visi Rusijos kaimynai. Būtų teisinga apjuosti Putino imperiją spygliuota viela. Žvėrys turi lindėt narve.

2. Vyriausybė pradeda naujosios karinės doktrinos kūrimo darbus. Kaip nurodė premjeras A. Jaceniukas, „aiškiai apibrėžiant, kas yra agresorius ir kas kelia grėsmę. Šioje naujoje gynybinėje doktrinoje Rusija turi būti pripažinta valstybe-agresoriumi ir pagrindine bei vienintele valstybe, kuri grasina mūsų teritoriniam vientisumui bei nacionaliniam saugumui“.

Sveikinu – seniai laikas. Tik leiskite kukliai pastebėti iš galinių eilių: vis tik reiktų pradžioje sukurti naują Nacionalinio saugumo ir gynybos strategiją, nes priimtoji 2012 metais, prie Janukovyčiaus, yra visiškai pornografinė. O jau po to griebtis Karinės doktrinos, kuri turi remtis konceptualiais pagrindais, išdėstytais Strategijoje. Aš, žinoma, neužsispiriu, bet taip turėtų būti pagal panašių dokumentų rengimo logiką. Reikia pamažu atsisveikint su įpročiu vežimą statyti prieš arklį.

3. Parlamentinis komitetas, užtikrinantis įstatyminį teisėsaugos veiklos pagrindą, rekomendavo Aukščiausiajai Radai priimti įstatymo projektą Nr. 4262-ja, numatantį laikiną Ukrainos pilietybės netekimą. Tai skirta tiems, kurių atžvilgiu priimtas teismo sprendimas dėl nusikaltimų valstybės saugumui (Konstitucija draudžia atimti pilietybę, o štai laikinai ją sustabdyti – problemos nėra).

Čia tai ėjimas žirgu, man rodos. Asmuo be pilietybės negalės nei užimti posto, nei disponuoti turtu, neteks net teisės rinkti. Taigi įkalt visiems regionalams ir komunistams, besiilgintiems Rusijos, po 90 metų be pilietybės, ir nebeliks ką spręsti. Sakote, jie tiek nepragyvens? Na, ponai, tai ne mūsų problemos. Tegul pasistengia.

Krymas: Rusijos pilietybės atsisakymas

Dmitry Tymchuk
Vertė: Milda Petrokaite

Grupės “Informacinis pasipriešinimas” duomenimis, “Rusijos pilietybės atsisakymo” procesas Kryme pavirto į Maskvai nelojalių Krymo gyventojų nustatymo ir jų persekiojimo procesą.
Pati “atsisakymo nuo pilietybės” procedūra tiems gyventojams, kurie nenori priimti Rusijos Federacijos pilietybės, labai apsunkinta – reikalingų dokumentų įforminimas ir stovėjimas eilėse prie Rusijos Federalinės migracijos tarnybos institucijų užtrunka iki savaitės.
Tuo pačiu metu piliečius, nusprendusius atsisakyti Rusijos pilietybės, namuose “lanko” vietinės taip vadinamosios “savigynos” atstovai, kurie reikalauja išsinešdinti iš Krymo. Išsakant tokius reikalavimus grasinama ir fiziniu susidorojimu. Panašius faktus mes užfiksavome ir Simferopolyje bei Sudake.
Visiškai akivaizdu, kad šios provokacijos rengiamos aktyviai dalyvaujant Rusijos federacijos Migracijos tarnybai, kuri perduoda “nelojalių” gyventojų adresus ir pavardes vietinėms banditų gaujoms.
Taip pat reikia paminėti ir tai, kad automatiškas Rusijos pilietybės suteikimas Krymo gyventojams, be jų pačių sutikimo, yra grubiausias tarptautinės teisės normų pažeidimas.

Balandžio 22 dienos įvykiai

Broliai ir seserys, balandžio 22-osios dienos suvestinė.

Blogosios naujienos:

1. Velykų šventė nesuteikė jokios vilties, kad Rusija ir ekstremistai kreips nors mažiausią dėmesį į Ženevos susitarimus. Ekstremistiniai veiksmai tęsiasi.

Iš jėgos struktūrų mes kol kas, deja, nesilaukiam efektyvumo bent jau blokuojant užkrato židinius. Šią problemą reikia spręsti, ir skubiai. Šiuo metu terorizmo liepsna jau apėmė Slovjanską ir Kramatorską. Jei nebus imasi ekstra priemonių, tai ryt-poryt tokiais “slovjanskais” bus nusėtas visas regionas.

Juo labiau, kad informacija apie ruošiamas diversijas ir provokacijas plaukia. Beje, man šiandien vienas žurnalistas išsakė kaltinimus ir “Informacinio pasipriešinimo” grupei – neva tai mes esame provokatoriai, nes “išprognozavome” diversiją Kramatorske dvi valandos prieš ją įvykdant. Atseit mūsų pranešimai sėja liaudyje paniką.

Man tai šyvos kumelės sapnas. Paniką skleidžia ne pranešimai, o įvykiai. Juo labiau, kad, pasinaudojus gaunama informacija, šių įvykių galima būtų išvengti. bet šie klausimai jau, deja, ne mums.

2. Krymo gyventojams atsisakymo nuo RF pilietybės terminas, pasibaigęs dar balandžio 18, nebus pratęstas. Apie tai pranešė Rusijos federalinės migracijos tarnybos vadovo pavaduotojas S. Kaliužnas.

Anksčiau apsišaukėliai Krymo kunigaikštukai (jie patys ir Putino “šestiorkės”) iš „Krymo vyriausybės” dievagojosi, kad šis temrinas bus pratęstas. Na ką gi, kunigaikštukai visai kaip jų šeimininkas – iki ausų apsimelavę.

Blogai tai, kad už šio melo yra šimtų ir tūkstančių Krymo gyventojų, tapusių situacijos įkaitais, likimai. O Ukraina kažkodėl neišsakė nė žodelio susirūpinimo dėl jų ateities. Nekalbant jau apie bandymus ne žodžiais, o darbais spręsti šių žmonių problemas. Ponai aukšti valdininkai, praradę Krymą, nepraraskime bent jau sąžinės.

3. Slovjansko merė Nelė Štepa toliau vaidina kažkokį komedijinį-siurrealistinį personažą. Tai ji už separatistus, tai prisiekinėja, kad juos palaikė ne iš tikrųjų.

Ji man primena bevardį girtą majorą iš Ivlino Vo „Šlykštaus kūno”. Veiksmo eigoje jis vis atsiranda iš niekur, sukliedi kažką ir dingsta. Kam – neaišku.

Šiandien interviu kanalui lifenews.ru ji vėl ėmėsi laižyti Putiną (“labai dėkinga Puinui už tai, kad jis įėjo į Krymą”) ir smogikus (“jie stiprūs dvasia, jie nugalės ir “Dešinįjį sektorių”, ir armiją – jie visus čia nugalės”).

Aš jei ir turiu ką pasakyti apie šia poniutę, tai tik kai ką labai nepadoraus. Būdamas džentelmenu nepasakysiu nieko. Bet blogai yra tai, kad tokie keisti sutvėrimai duoda PutinTV taip reikalingą Maskvai vaizdelį.

Gerosios naujienos:

1. Ministrų kabinetas užregistravo Radoje teisės projektą, skirtą ekstremistų amnestijai. Turima omeny – atleisti nuo atsakomybės tuos, kurie ne per daugiausiai prisidirbo ir patys nusprendė pasiduoti.

Priėmus įstatymą yra trys dienos apmąstymams. Aš pats nelabai sveikinu tokius žaidimus su teroristais. Tačiau, dabartinėmis aplinkybėmis tai – vis tik geras ėjimas, leidžiantis tiems, kas netyčia įsipainiojo į separatizmą, su tyliu liūdesiu nusiplauti iš to gyvatyno. Pažiūrėsim rezultatus.

2. JAV viceprezidentas Džozefas Baidenas pareiškė, jog JAV visiškai palaiko Ukrainą.
.
Be to, esamoje situacijoje – ne tik moraliai. Strateginėje perspektyvoje, pavyzdžiui, pasiruošę padėti mums sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energetinių resursų.

Akcentuojame, kad JAV viceprezidento atvykimas į Kijevą – jau yra galinga politinė deklaracija.

Tiesa, Džozefas Baidenas – nepataisomas optimistas. Jis sako, jog ukrainiečių politikams dabar atsirado „istorinė galimybė“ sukurti iš tiesų vieningą šalį. Deja, tai iliuzija. Jei Ukraina ir taps iš tikro vieninga, tai tik pačių ukrainiečių pastangų dėka. Panašu, jog, kuo mažiau į tai kišis mūsų politikai, tuo sėkmė turės didesnius šansus.

3. „Liaudies savanoriai“ kartu su milicija Luhanske sėkmingai sulaiko negerus žmones.

Miesto „Liaudies savanorių“ štabas šiandien paskelbė, kad kelių dienų bėgyje blokpostuose aplink Nikolaevą aptikta ir konfiskuota apie dešimt vienetų karinių ir trauminių ginklų, keletas žmonių sulaikyta.

Tai – ryškus pavyzdys, kaip žmonės, nelaukdami, kol susimylės jėgos struktūros, griebia jautį už ragų. Tai ypač svarbu Pietų Ukrainai. Nes, kol visuotinas dėmesys prikaustytas prie Rytų įvykių, priešas nesnaudžia.

4. Ministrų kabinetas iš valstybės biudžeto rezervų skyrė 5,034 mlrd grivinų gynybos stiprinimui. Iš jų Gynybos ministerijai skiriama 3,1 mlrd grivinų, MVD Vidaus kariuomenei – 1,8 mlrd grivinų, Valstybinei pasienio tarnybai – 0,109 mlrd grivinų.
.
Gal suma ir nedidelė. Klausimas tik, kaip ji bus panaudota, juk, kaip bebūtų gaila, korupcijos dar niekas neatšaukė. O vagis valdininko krėsle – ne mažiau pavojingas už ginkluotą separatistą pasaloje. Tikiuosi, susidorosime su abiem.