Kas nutiko Donbaso verslui? Rusiškos Bezlerio gaujos istorija.

Jurijus Butusovas, 2014 06 29. Vertė Gitana Dambrauskienė.

Dniepropetrovske sutikau bičiulį – jis verslininkas iš Konstantinovkos, turi parduotuvių tinklą, tiekia atsargines automobilių dalis. Prieš dvi savaites pabėgo iš gimtojo miesto. Papasakojo apie priežastis. Žemiau – jo pasakojimas pirmuoju asmeniu.

Kas nutiko Donbaso verslui? Rusiškos Berzlerio reketo gaujos istorija.

Aš bėgau po to, kai po dešimties dienų nelaisvės buvau už 300.000 dolerių išpirktas iš Rusijos specialiųjų tarnybų, įsikūrusių Gorlovkoje, Ukrainos saugumo tarnybos pastate.

Igoris Bezleris, GRU veikėjas, pagarsėjo dar Donbaso įvykių pradžioje - kai iš kažkur atsiradęs, perėmė korumpuotos milicijos valdymą Gorlovkoje

Igoris Bezleris (nuotraukos viduryje, žalias), GRU pulkininkas, pagarsėjo dar Donbaso įvykių pradžioje – kai iš kažkur atsiradęs, perėmė korumpuotos milicijos valdymą Gorlovkoje

Balandžio mėnesį dauguma žmonių mūsų mieste Donecko liaudies respubliką (DLR) vertino teigiamai. Priežastis – daug Donecko srities gamyklų dirba tik pagal Rusijos užsakymus ir tik Rusijos rinkai. Aš verčiuosi žemės ūkiu ir mes taip pat daug parduodame Rusijai. Tačiau aš suprantu, kad Donbasas yra integruotas į Ukrainos ekonomiką ir infrastruktūrą, o Rusija tiesiog neturi pakankamai lėšų Krymui ir Donbasui išlaikyti – tai maždaug 9 milijonai žmonių krizės periodu, tas sritis vienu metu atskėlus nuo Ukrainos. Aiškinau tai žmonėms, bet jie negirdėjo. Jie norėjo į Rusiją, tikėdamiesi išsaugoti darbo vietą, gauti didesnę pensiją, naiviai vildamiesi, kad likusi įprasta gyvenimo sankloda nepasikeis. Niekas negalvojo, kad į Donbasą iš Rusijos ateis ne „mandagūs žmonės“, o tikri banditai („mandagūs žmonės“ – Rusijos propagandos klišė, kuria ten vadinti Rusijos specialūs padaliniai, užgrobę Krymą – red. pastaba).

Continue reading

Dėl antiteroristinių operacijų eigos gegužės 4-ąjai

Dmitry Tymchuk

Dėl antiteroristinių operacijų eigos gegužės 4-ąjai

Pagal “Informacinio pasipriešinimo” grupės duomenis, po trumpo antiteroristinių operacijų aktyvizacijos laikotarpio nuo gegužės 4-osios vyksta neleistinas jėgos struktūrų aktyvumo nuosmukis.

Mūsų duomenimis, dėl to, kad antiteroristinių operacijų vykdymo zonoje nėra jos vadovybės, didžiule problema tampa jose dalyvaujančių jėgos struktūrų padalinių veiksmų koordinavimo ir tarpusavio sąveikos trūkumas, kovinių įsakymų ir užduočių dėl jėgos bei priemonių panaudojimo nebuvimas.

Pavyzdžiui, naktį iš gegužės 3-osios į 4-ąją šalia Konstantinovkos vykusio mūšio metu jėgos struktūros padalinys, patyręs teroristų, ginkluotų kulkosvaidžiais bei granatsvaidžiais užpuolimą, net tris valandas negavo šarvuočių pastiprinimo. Dėl to 7 specialiosios paskirties būrio kariai buvo sužeisti.

Gegužės 4-osios vakare jėgos struktūrų padaliniai paliko Kramatorską, užuot baigę jo išvadavimo nuo teroristų operaciją ar bent blokavę jų dislokacijos vietas.

Tokiomis sąlygomis antiteroristinės operacijos dažnai virsta farsu. Tai ypač nedovanotina dėl prognozuojamo prorusiškų teroristų suaktyvėjimo gegužės 9-osios išvakarėse.

Antiteroristinių operacijų suaktyvėjimas gegužės 1-ąją įdomiai sutapo su Vidaus reikalų, Gynybos ministerijų ir Ukrainos Prezidento administracijos vadovybės atvykimu į operacijų vykdymo zoną. Tačiau labai greitai operacijos eiga vėl ėmė buksuoti. Šių „sutapimų“ fone kyla vis daugiau klausimų antiteroristinių operacijų organizavimo vadovybei, kuri kažkodėl randasi už operacijos vykdymo zonos ribų.

P.S. Gegužės 16 d. Antiteroristinio centro (tuo pačiu – ir antiteroristinių operacijų) vadui sukanka 65 metai, po šios sukakties, pagal Ukrainos teisės aktus, jis jau negali dirbti valstybės tarnyboje. Galbūt Ukrainos vadovams neverta laukti šios laimingos dienos ir paskirti vadovauti operacijai žmogų, sugebėsiantį skirti daugiau dėmesio operacijos vadovavimui? Likęs laikas skaičiuojamas valandomis…

Dėl provokacijų Slovjanske

dmitry_tymchukDmitry Tymchuk, 2014 04 20

Grupės „Informacinis pasipriešinimas“ (IS) duomenimis, provokacijas Slovjanske, per kurias žuvo žmonės, atliko taip vadinamos „Donecko nepriklausomos respublikos armijos“ atstovai.

Šių diversijų organizavimui išvakarėse artimiausiose gyvenvietėse buvo suorganizuotas 4 automobilių nuvarymas. Tai organizavo kažkoks pil. P., pravarde „Dušmanas“, 1963 m. gimęs Konstantinovkoje, paskutiniu metu gyvenantis Družkovke. Šiuo metu – taip vadinamos „Donecko nepriklausomos respublikos armijos“ bataliono trečio būrio vadas.

Pagal IS informaciją, šis pilietis neseniai išvežė į Rusiją savo dukrą, šiuo metu rengiasi išvykti ir jo žmona.

Į automobilį, paliktą diversijos vietoje, prorusiški ekstremistai primėtė „Dešiniojo sektoriaus“ simbolikos.

Mūsų žiniomis, šios diversijos – sudėtinė bendro Rusijos karinės – politinės valdžios plano dalis, siekiant sudaryti sąlygas kariniams įsiveržimui į tris Ukrainos sritis. Ši diversija leido save pasiskelbusiam Slovjansko meru reikalauti Rusijos kariuomenės įvedimo į Donecko sritį.