NATO papasakojo, kaip Rytų Ukrainoje išsiduoda Rusijos kariškiai

Aljanso analitikai mano, jog Rusijos „specnazą“ išduoda profesionali laikysena, ginkluotė ir elgimosi su ja pobūdis. Savanoriams toks elgesys nebūdingas.

Amerikietis generolas Philipas Breedlove’as, vadovaujantis Jungtinėms NATO Pajėgoms Europoje, teigia, jog Rytų Ukrainoje veikia Rusijos armijos profesionalūs daliniai. Apie tai jis parašė savo tinklaraštyje.

„Sunku suvokti, kad staiga Rytų Ukrainoje iš liaudies iškilo ginkluoti kaukėti vyrai ir ėmė sistemingai užiminėti vyriausybinius pastatus. Tai sunku suvokti, nes tai – tiesiog netiesa. Tai, kas vyksta Rytų Ukrainoje, yra gerai suplanuota ir organizuota karinė operacija, ir, mūsų vertinimu, ją įgyvendina Rusija. JAV ir Europos lyderiai viešai pareiškė manantys, kad už Ukrainos įvykių slepiasi Rusijos pajėgos. Norėdamas paaiškinti, kodėl aš visiškai sutinku su šiais pasauliniais lyderiais, aš norėčiau pateikti keletą mūsų analitikų pastebėjimų“,- pasakė Breedlove.

Slavianske ukrainiečių šarvuočius kontroliuojantys kovotojai ginkluoti neseniai Rusijos karinių pajėgų gautais AK-100 automatais

„Prorusiški Rytų Ukrainos „aktyvistai“ demonstruoja juos demaskuojančią karišką laikyseną ir ginkluotę, taip pat, jų suderintas veikimas būdingas reguliariosios kariuomenės veiklai, o ne spontaniškai iš vietinės milicijos kilusioms grupuotėms. Šių pajėgų disciplinuotas ginklo valdymas ir profesionalus elgesys atitinka treniruotų karinių pajėgų elgesį. Ginklų vamzdžiai nukreipti žemyn, pirštai – ne ant gaiduko, o labiau dengiantys visą mechanizmą“, – pažymėjo kariškis.

„Koordinuotas ašarinių dujų ir kurtinančių-akinančių granatų naudojimas atakuojant pastatus, demonstruoja tokį pasirengimo lygį, kuris viršija neseniai suformuotos milicijos gebėjimus. Šių pajėgų vaizdo įrašuose blokpostuose matoma, jog jie yra susikaupę, budrūs, dėmesingi bet kokiai galimai asmeninio saugumo rizikai ir juos kontroliuoja aiškus lyderis. Tai kontrastuoja su tipinio milicijos ar paprastų piliečių suformuoto blokposto vaizdu, kuriame įprastai galima stebėti sėdinčius, rūkančius ir pan. žmones“,– sakoma pareiškime.

„Tai, kokiu būdu vyksta vyriausybinių pastatų užėmimas – smogiant koordinuotus smūgius ir užtvarų bei barikadų pagalba skubiai užtikrinant aplinkinės teritorijos saugumą – panašu vaizdą, matytą Kryme. O tai ir vėl liudija apie valdomus ir vadovaujamus profesionalių kariškių veiksmus, o ne spontaniškai kilusią milicijos veiklą. Galiausiai, jų turimi ginklai ir technika pirmiausiai yra naudojami Rusijos armijoje. Tai ne tas technikos tipas, kurio didelius kiekius galėtų įsigyti civiliai piliečiai“, – įsitikinęs Breedlove’as.

„Pavieniui, nė vieno iš aukščiau išvardintų punktų nepakanka šio klausimo išvadai, tačiau juos sujungus, situacija tampa absoliučiai aiški“, – pridūrė generolas.

Prieš kurį laiką į internetą pateko vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip nežinomi smogikai, į kurių rankas Slavianske pateko ukrainiečių karinė technika, moka ją profesionaliai valdyti. Kovotojai apginkluoti šiuolaikiniais rusiškais automatais AK-100.

Slavianske praėjusį trečiadienį, iš karto po ukrainietiškos šarvuotos technikos atvežimo į miestą, padarytose nuotraukose taip pat matomi kovotojai, turintys ne tik naujausius rusiškus AK-100 automatus, tačiau ir RPG.

Šaltinis: http://news.liga.net

Vertė: Lightning Rod

Leave a Reply